Osa 2: Vastuullisuus – Vaikuttavuussijoittaminen tulevaisuuden sijoittajien uusi vihreä

Osa 2: Vastuullisuus – Vaikuttavuussijoittaminen tulevaisuuden sijoittajien uusi vihreä

Vastuullinen sijoittaminen on kasvussa, eikä kyse ole enää vain poissulkemisesta vaan vastuullisten yhtiöiden suosimisesta niiden hyvän tuloskunnon takia.  Vastuullisen sijoittamisen ja vaikuttavuussijoittamisen erona on, että vastuullinen sijoittaja ei sijoita yhtiöön, joka on osa ongelmaa. Sen sijaan vaikuttavuussijoittaja sijoittaa yhtiöön, joka on osa ratkaisua. ”Vaikuttavuussijoittamisesta tulee välttämättömyys ja väistämätön totuus, joka on pian valtavirtaa”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta pääomasijoitusalan trendeistä.

Vaikuttavuussijoittamisen rahastoissa tavoitteena on hyvä tuotto sekä sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vaikuttavuus.

Finanssiala ry:n toteuttaman tutkimuksen, jossa kartoitettiin nuorten eli ns. tulevaisuuden sijoittajien ajatuksia sijoittamisesta, mukaan 56 prosenttia nuorista pitää sijoitusten ilmastovaikutuksia tärkeinä. 67 prosenttia suomalaisista nuorista tyytyy maltillisempaan tuottoon, jos parempia tuottoja voidaan odottaa kymmenen vuoden päästä.  Myös kansainväliset tutkimukset ovat päätyneet samaan tulokseen.

Lisäksi Santavirta toteaa, että pääomasijoitukset ovat yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajille niin Suomessa kuin maailmalla. Jatkossa pääomasijoittamiseen tulee vaikuttamaan EU:n Green Deal. Näin ollen instituutionaalisten sijoittajien kannattaa etsiä sijoituskohteita, jotka ovat vihreitä.

Liiketoiminnan kehittämisessä huomiota tulee erityisesti kiinnittää vastuullisuustietoiseen seuraavan sukupolveen (Conscious Next Generation) sekä tietoiseen rahaan (Conscious Money). Santavirta rohkaisikin puheenvuoronsa lopuksi sijoittajia, hallituksia ja johtoa tarkastelemaan oman liiketoiminnan vaikutuksia ihmisiin ja maapalloon. Mitkä ovat parhaat ratkaisulähtöiset uudet liiketoimintamallit ja millä keinoin voidaan uudistua sekä varmistaa, että yrityksen ESG- ja Impact -track record on kunnossa.

Näin ollen vastaus kysymykseen, minkälaisiin yrityksen sijoitetaan jatkossa, on selkeä. Jatkossa sijoitetaan globaaleihin megatrendeihin vastaaviin sekä ennen kaikkea kestävää kasvua ja vastuullisia ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin.  Vastuullisuuden huomioiminen liiketoiminnassa ja vihreiden ratkaisujen tarjoaminen houkuttelee myös sijoittajia.

Boardman polkaisi käyntiin vuoden ensimmäisen aamustudion teemalla vastuullisuus, johon blogisarjan artikkelit pohjautuvat. Aihepiiriä alustivat Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta ja Muutostoimisto Flown partneri Kalle Ruuskanen. Tämä on toinen osa Boardmanin blogisarjaa, joissa vastuullisteemaa  tarkastellan kolmesta eri näkökulmasta.

Lue aikaisempi Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertolan näkemyksistä kertova juttu täältä!