Oy Suomi Ab:n arvo

Oy Suomi Ab:n arvo

9.2. Brand Compass Studio ”Suomi Oy Ab – maineen johtamisen kaikki keinot käyttöön”

Pakkasaamuna Boardmanin kahvintuoksuinen Olohuone täyttyy ääriään myöten. On aika puhua Suomen arvosta sekä suomalaisuuden arvoista. Brand Compass Studio -tilaisuus on houkutellut paikalle jälleen myös mielenkiintoisia puhujia, kuten karismaattisen Elisabeth Rehnin.

Suomen hintalappu

”Nyt on otettu pari erää turpaan, mutta kyllä me vielä peruspelillä voitetaan,” ennustaa puheenvuorossaan Risto Murto, Boardmanin osaamiskumppanin Varman toimitusjohtaja.

Suomen arvoa kasvatetaan lisäämällä käsiä ja työn tuottavuutta. Lisää käsiä tarvitaan, koska robotit ovat myöhässä, ja niitä on liian vähän. Lisäkäsienkin vuoksi Suomen tulisi ottaa avosylin vastaan kaikki maahanmuuttaja.

Ei huipputeknologiamaa, vaan insinöörimaa

Suomi ei tule määräämään mihin länsimaalainen teknologinen kehitys menee. Vaikka Suomessa on paljon insinööriosaamista, on Suomen high-tech-viennin arvo Euroopan keskiarvoa alempi.

Suomen täytyykin kasvaakseen pystyä levittämään taito ja osaamispohjaa. Ulkomaisen osaamisen houkutteleminen sekä laadukas koulutus ovat tässä elintärkeitä.

”Pitäisi huolehtia, että yhden kauppakorkeakoulun verran suomalaisia lähetetään joka vuosi ulkomaille oppimaan,” Murto letkauttaa. Kyllä ne palaisivat.

Arvoa metsästä ja Kiinasta

Metsä on kautta aikain ollut Suomelle arvokas, ja on sitä edelleen. Yllättävän pian tullaan kuitenkin näkemään aika, jolloin kaikelle painopaperille on olemassa parempi digitaalinen ratkaisu. On löydettävä sellun tilalle entistä enemmän vaihtoehtoisia tapoja käyttää puuta.

Kaidi Finlandin entinen toimitusjohtaja Pekka Koponen nostaa esille pohjoissuomalaisen metsän arvon bioenergian tuottajana. Kaidi Finland on perustettu käynnistämään ja valvomaan Kemiin suunniteltua biojalostamon satojen miljoonien investointiprojektia.

Valmistuessaan jalostamo tuottaa niin kutsuttua toisen sukupolven uusiutuvaa polttoainetta, sekä mahdollisesti myös työpaikkoja suomalaisille. Kaidi Finlandin omistaa yksi Kiinan suurimmista bioenergiatoimijoista.

Koponen antaa valtion johdolle ja virkamiehille kiitokset hankkeen mahdollistamisesta. Tällaiset investoinnit menetettäisiin ilman tehokkuutta ja joustavuutta, koska Kiinalaiset eivät odota.

Suomalaisuuden pehmeämpi puoli

Poliitikko ja ihmisoikeustaistelija Elisabeth Rehn näkee Suomen arvon suomalaisuuden hyvissä arvoissa, joista meidät myös kansainvälisesti tunnetaan.

Arvojen takaa löytyy aina ihminen tai ihmisjoukko, joiden arvot tulee tuntea. Arvoeroja tulee aina olemaan, siksi niistä tulee keskustella rohkeasti, myös bisnesmaailmassa.

Tapahtuman päätteeksi Boardmanin partneri Tarja Pääkkönen muistuttaa yritysmaailmassa yhtiön arvojen tunnistamisen tärkeydestä ja oman brändistrategian kehittymisen seuraamisesta osana hallitustyöskentelyä. Tässä apuna toimii Brand Compass -arviointityökalu (tämä upotettuna linkkinä edelle: http://www.brandcompass.fi/).

Seuraavassa Brand Compass Studiossa (http://www.brandcompass.fi/studio-tilaisuudet )
27. huhtikuuta aiheena Suomalaisten yritysten kansantaudit maineen rakentamisessa.

Julkaistu 26.2.2017
Elina Harju, Boardman