Palkitseminen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen vauhdittajana

Palkitseminen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen vauhdittajana

Vastuullisuus on sisällytetty useimpien yritysten strategiaan, mutta harvoin yrityksen mittareihin sekä niin, että se näkyisi palkitsemisessa. Kuitenkin palkitsemista tulisi hyödyntää nimenomaan tuloksen ja muutoksen tekemisessä ja miksei juuri viemällä yrityksen liiketoimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Boardmanin Aamustudiossa pohdittiin palkitsemisjärjestelmän yhteyttä vastuullisuuteen PwC:n asiantuntijan Roosa Kohvakan, Reward Agencyn toimitusjohtajan ja perustajan Samuli Sistosen ja Veikkauksen toimitusjohtajan Olli Sarekosken alustusten pohjalta.

Johdon palkitseminen – Mikä toimii?

Roosa Kohvakka

“Tyypillisesti palkitsemisella tavoitellaan huippusuorituksia ja omistaja-arvon kasvattamista”, totesi PwC:n palkitsemisen konsultointipalveluita luotsaava Roosa Kohvakka. ”Järjestelmää suunniteltaessa on hyvä ensin miettiä sille tavoitteet: Mitä haluamme saada aikaan, miksi palkitsemme? Itse KPI:t on sitten asia erikseen tai niiden määrittäminen tapahtuu myöhemmin. Usein nämä sekoittuvat, ja soppaan lähdetään mittarit edellä.”

Kohvakan mukaan, jotta palkitsemisjärjestelmä toimii, tulee yrityksessä nimetä enintään kolme tavoitetta ja suunnitella näiden tavoitteiden pohjalta palkitseminen.

“Kun mietitään palkitsemisen toimivuutta, on hyvä muistaa, että aihetta on tutkittu paljon ja onkin löydetty palkitsemisjärjestelmän toimivuutta selvästi edistäviä tekijöitä”, kertoi Kohvakka.

Jotta palkitseminen voi toimia, tulee johdon ennen kaikkea ymmärtää ja tuntea palkitsemisjärjestelmä. Hyvä kysymys on se, milloin järjestelmä on liian monimutkainen tai riittävän yksinkertainen. ”Paljon on kiinni viestinnästä. Ymmärrettävyys ei ole järjestelmän ominaisuus.”

Lisäksi järjestelmän tulee olla linjassa strategian kanssa ja palkittavan tulee kokea järjestelmä merkitykselliseksi. Tällöin palkitsemisjärjestelmä innostaa ja kannustaa henkilöä suoriutumaan entistä paremmin tehtävästään.

Kohvakka nosti myös esille, ettei palkitsemisjärjestelmissä kovinkaan usein näe suoranaisia vastuullisuustavoitteita. Palkitsemisen tulisikin jollain tavalla vastata niin omistajien, yhteiskunnan, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin odotuksiin.

Millainen on vastuullinen palkitsemisjärjestelmä?

“Suurimmassa osassa suomalaisista yrityksistä on oltu jo vastuullisia vuosikymmeniä,” totesi Samuli Sistonen, Reward Agencyn toimitusjohtaja ja perustaja, alustuksensa alussa. “En näe vastuullisuutta ongelmana vaan sitä, että ollaan liian varovaisia. Palkitsemisen määrä ei tee palkitsemisesta vastuutonta tai vastuullista “.

Vastuullinen palkitseminen on sitoutumista johdonmukaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen. Vastuullinen palkitseminen kunnioittaa asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien yritykselle antamaa luottamusta. Vastuullinen palkitseminen kannustaa yrityksen johtoa ja henkilöstöä toimimaan mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioimaan toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.

Sistosen mukaan vastuullinen palkitsemisjärjestelmä on:

  1. suunniteltu, kehitetty ja hallinnoitu oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti,
  2. omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvua tukevaa,
  3. osaamiseen, suoriutumiseen ja tuloksiin perustuvaa,
  4. osa kokonaisuutta, joka motivoi ja sitouttaa osaajia vastuulliseen tekemiseen,
  5. läpinäkyvää, selkeästi viestittyä sekä sääntelyn ja lainsäädännön mukainen.

Omistajaohjauksen periaatepäätös vastuullisuuden viemisestä johdon palkitsemiseen

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski kertoi, miten vastuullisuus näkyy Veikkauksen palkitsemisjärjestelmässä. Sarekosken mukaan Veikkaus on sisäistänyt strategiaansa vastuullisuuden viitekehyksen, jota koko henkilöstö hengittää ja jonka johto on hyväksynyt.

Brändin päätavoitteena on pitää pelaaminen ilon puolella, jonka alle sijoittuvat vastuullisen viitekehyksen kolme osa-aluetta. Vastuullisuuden viitekehys koostuu vastuusta veikkauslaisista, vastuusta pelaajista ja vastuullisesta yrityskansalaisuudesta.

Sarekosken mukaan palkitseminen Veikkauksella on vahvasti strategialähtöistä ja ohjausvaikutuksiltaan toimivaa. Näin ollen palkitseminen toimii organisaation strategisten tavoitteiden ja arvojen viestinnän välineenä. Palkitseminen on tuloslähtöistä eli henkilöitä palkitaan yhtiön hyvästä tuloksesta.

Olli Sarekoski

Johdon palkitsemisessa tavoitteena on erityisesti omistajan linjan mukainen johtaminen. Veikkauksella onkin tehty mm. omistajaohjauksen periaatepäätös, jossa mainitaan, että yhtiöiden edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Näin vastuullisuus on sisällytetty Veikkauksen strategiaan ja palkitsemisjärjestelmään.