Perheyritys pörssissä – Boardman LJT matkusti yritysvierailulle Vaisalaan

Perheyritys pörssissä – Boardman LJT matkusti yritysvierailulle Vaisalaan

Boardman LJT:n vierailu Vaisalaan oli erittäin onnistunut ja innostava. Se tarjosi paljon mielenkiintoista tietoa ja näkemyksiä listattujen perheyritysten toiminnasta, kestävän liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista, sekä antoi katsauksen perheyhtiötutkimuksen viimeaikaisiin trendeihin. Keskustelu oli erittäin vilkasta koko vierailun ajan!

Tilaisuuden avasivat Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen sekä Vaisalan hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Voipio.

 

 

”Vaisala on paikka, jossa ollaan oikealla puolella historiaa”

Ensimmäisen puheenvuoron aikana kuultiin katsaus Vaisalan liiketoimintaan Vaisalan toimitusjohtajalta Kai Öistämöltä. Suomalainen teknologiayritys Vaisala tarjoaa innovatiivisia ja maailman luotettavimpia mittausratkaisuja siellä, missä niillä on eniten merkitystä. Vaisala rakentaa mittauksilla kestävämpää tulevaisuutta auttaen löytämään keinoja vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Yli 85-vuotisen kokemuksensa pohjalta Vaisala tarjoaa innovatiivisia mittausinstrumentteja, -ratkaisuja ja -palveluja, jotka auttavat ratkaisemaan ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita. Maailman johtavat mittausteknologiat sään, ympäristön ja teollisuuden tarpeisiin auttavat asiakkaita ja yhteiskuntia ylläpitämään toimintojaan, ja luotettava data tukee päätöksentekoa, turvallisuutta ja tehokkuutta. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa.

 

 

Menestys rakentuu teknologiajohtajuudelle ja tuotekehitykselle, johon Vaisala on investoinut tasaisesti ja paljon. Yrityksen sisällä tehtävä tutkimus tuo pitkäjänteisiä hedelmiä ja korreloi pitkällä tähtäimellä liikevaihtoon.

Öistämö korostaakin, että on todella tärkeää tehdä tutkimusta myös yrityksen sisällä. Vaisala tekee myös tiivistä yhteistyötä maailmanlaajuisesti yliopistojen ja ilmatieteen laitosten kanssa.

 

 

Lisäksi merkittävänä menestystekijänä pidetään henkilöstöä ja vahvaa maailmanlaajuista partneriverkostoa. Vaisalan henkilöstö on sitoutunut yritykseen, ja sen henkilöstön sitoutumisindeksi on 4,2.

Huipputeknologian kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä on palkattu Suomeen myös ulkomailta. Myös tehtaalla kieli on vaihtunut erityisesti viime vuosina englantiin, mutta muutos on tapahtunut kivuttomasti ja hallitusti.

 

 

Perheyritys pörssissä – Vaisala listayhtiönä

Perheyhtiö Vaisala listautui pörssiin vuonna 1988. Aluksi yhtiö päätyi OTC-listalle ja vuonna 2022 yhtiö siirtyi Large Cap -listalle.

Vaisalassa on perheomistusta, joka vaikuttaa yrityksen arvoihin, hallitukseen ja muuhun sukuun. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, joista toinen, perheenjäsenten K-osake, ei ole pörssissä. K-osakkeen voi kuitenkin muuntaa halutessaan A-osakkeeksi.

 

Perheyhtiön suurin yksittäinen äänioikeus on Suomen Tiedeakatemialla, joka omistaa 20 prosenttia osakkeista. Osakkeiden tuotolla jaetaan apurahoja nuoremmille tutkijoille.

Yhtiöllä on maailmanlaajuinen vastuu, minkä vuoksi päätösvalta on haluttu pitää perheyhtiön omissa käsissä.

Voipio muistutti alustuksessaan, että myös perheyhtiön täytyy noudattaa huolellisesti kaikkia listayhtiöiden velvoitteita mm. raportointiin ja sisäpiirisäännöksiin liittyen.

 

 

Vaisalan perheomistus vaikuttaa erityisesti hallitustyöskentelyyn. Hallituksen puheenjohtaja tulee aina perheen sisältä ja lisäksi hallituksessa tulee olla toinen perheen jäsen. Muu hallitus on rakennettu osaamisen pohjalta valituilla henkilöillä.

Vaisalassa perheen vaikuttaminen on monitahoinen prosessi ja sen toiminta näkyy mm. yrityskulttuurin rakentamisessa, hallituksen valinnassa ja työskentelyssä.

Lopuksi Voipio korosti, että perheyrittäjän kvartaali on 25 vuotta. ”Ohjaava tekijä on ei ole se mistä saa rahaa. Vaisalan tehtävä on parantaa maailma. Jos halutaan tehdä iso vaikutus maailmaan, sen pitää olla kannattavaa pitkällä aikavälillä.”

Listatut perheyritykset akateemisen tutkimuksen näkökulmasta

Tilaisuudessa kuultiin myös LUT-yliopiston tutkijatohtori Noora Heinoa ja yliopisto-opettaja Pasi Tuomista, jotka alustivat otsikolla ”Ajankohtainen katsaus listattuja perheyrityksiä koskeviin tutkimuksiin.

Akateeminen kiinnostus listattuja perheyrityksiä kohtaan on nousussa. Tutkimuksissa keskeistä on perhe- ja ei-perheyritysten vertailu erilaisissa teemoissa ja erilaisilla mittareilla.

Aikaisemmin perheyritykset niputettiin yhteen, mutta viime vuosina yritysten heterogeenisyyteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Yritysten luokittelukriteereinä voivat olla muun muassa koko, kokemus, työllisyys, kasvutavoite ja toimiala.

 

 

Kaiken kaikkiaan kiinnostus listattuja perheyhtiöitä kohtaan on ollut nouseva trendi varsinkin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmiin perustavassa tutkimuksessa. Tämä on näkynyt erityisesti julkaisujen määrässä.

Vaikka Yhdysvallat dominoi perheyrityskentän tutkimuksessa, on Suomessa tapahtuva tutkimus pärjännyt todella hyvin maan kokoon nähden. Suomi on sijalla 15, kun vertaillaan tuotteliaimpia perheyritystutkimuksen tekijämaita tutkimuskentän vaikuttavimmissa lehdissä.

Boardman LJT kiittää Vaisalaa ja erityisesti Raimo Voipiota, Ville Voipiota sekä Kai Öistämöä kutsusta tulla tutustumaan Vaisalaan sekä Noora Heinoa ja Pasi Tuomista havainnollisesta alustuksesta!

 

 

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Lue lisää ja tule mukaan!