S-ryhmä kaupan murroksessa

S-ryhmä kaupan murroksessa

Boardman Advisors teemakokouksessa kuultiin SOK:n pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan sekä Boardman-partnerin Taavi Heikkilän johdolla SOK:n näkymistä sekä kaupan ja kulutuksen muutosvoimasta.

SOK:n pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja Boardman-partneri Taavi Heikkilä

SOK:n pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja Boardman-partneri Taavi Heikkilä

Kauppa ja kulutus kohtaavat suuria muutoksia

Heikkilän mukaan kaupan alaa ja kulutusta kohtaavat isojen muutosvoimien puristuksessa monet uudet vaatimukset, joihin tulee vastata, jos haluaa pysyä kilpailukykyisenä. 

Ensinnäkin digitaalisuus on aiheuttanut kysynnän ja tarjonnan uuden kohtaamisen. Toiseksi kilpailu on voimakkaasti kansainvälistynyt jokaisella toimialalla.  Suomen ja kulutuksen pirstaloituminen ja asiakkaiden tarpeiden erilaistuminen vaikuttavat merkittävästi kaupan alaan. Myös megaluokan kansainvälisten toimijoiden rantautuminen kiristää kilpailua entisestään.

“Huomiota herättävää on, että Suomesta ei ole yhtään kauppaliikettä mahtunut kuvaan. Walmart on jäänyt pienemmäksi palloksi kuin Amazon tai Alibaba. Jos pitäisi veikata mihin suuntaan ollaan menossa niin kyllä isot pallot kasvavat entisestään ja pieniä palloja häviää”, totesi Heikkilä.

Perinteisten toimijoiden ohella kilpailua vauhdittavat yhä kovemmin kansainväliset verkkokaupat, alusta ja uudet innovaatiot. Digitalisaatio ja teknologinen kehitys luovat uusia malleja kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseksi sekä tuovat uusia toimijoita vähittäiskaupan arvoketjuun.  Esimerkiksi uudet digitaaliset alustat, kuten Hotels.com tai Airbnb, niputtavat hotellitarjontaa uudella tavalla.

Asiakas on aidosti kuninkaallinen – kiinnostuksineen, tarpeineen ja vaatimuksineen

Digitalisaation rinnalla myös muut globaalit megatrendit; ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen jne. etenevät todella kovaa vauhtia.  Suomessa väestö ikääntyy, harvenee ja pakkautuu yhä tiiviimmin vain muutamiin kasvukeskuksiin, mikä vaikuttaa merkittävästi kauppojen tarpeeseen.

“Megatrendeillä on iso merkitys ja erityisesti vastuullisuusteema on noussut vahvasti edelle. Pelissä pysymisen ehtona on, että kaikessa toiminnassa toimii mahdollisimman vastuullisesti” kertoi Heikkilä.

Myös asiakkaista on tullut entistä vaativimpia. Tuotteet halutaan mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti koteihin.

Kulutuksen megatrendit

Heikkilä esitteli myös kulutuksen valtatrendejä, joita ovat aitous, luonnollisuus, kotimaisuus ja paikallisuus, hyvinvointi ja terveellisuus, 24/7 toimiminen, sosiaalinen vuorovaikutus, yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus jne.

“Helppous, vaivattomuus, nopeus ja myös kestävä kehitys sekä ekologisuus nostavat merkitystään ja kuluttaja haluaa hyvin läpinäkyvästi nähdä, mistä tuotteet tulevat ja ovatko ne terveellisiä. Uskon että kaikki luetellut trendit tulevat vahvistumaan”, totesi Heikkilä.

Minkälaista on tulevaisuuden kuluttaminen?

Heikkilä ennusti myös tulevaisuuden kuluttamisen kehittyvän pragmaattiseksi, hybridimuotoiseksi ja entistä pirstaloituvaksi. Pragmaattisuudella viitataan siihen, että kuluttaja hakee entistä aktiivisemmin tietoa tuotteista ja metsästää mm. hyviä diilejä.

Verkon ja kivijalan olemassaolo yhdistyy ostopolulla webroomingin ja showroomingin avulla. Showroomingillä tarkoitetaan sitä, kun asiakas kokeilee tuotetta kivijalkaliikkeessä ja tilaa sitten tuotteen verkosta ja webroomingissa tuotetta tarkastellaan ensin verkossa ja sen jälkeen ostetaan kaupasta.

Hybridisuudella viitataan siihen, että kulloinenkin asiakkaan tarve ja arvostus ratkaisevat valinnoissa. “Sama kuluttaja voi käyttäytyä hyvin eri tavalla omassa kulutuksessaan. Joskus hän valitsee hinnan perusteella, joskus laadun ja joskus palvelun takia”, kertoi Heikkilä.

Kuluttajuuden pirstaloitumisella viitataan siihen, että massakuluttamisen sijasta tehdään yhä enemmän yksilöllisempiä ja räätälöidympiä valintoja.

“Myös perheiden sisällä tarjonnan kirjo mahdollistaa erilaistumisen ja erilaisten tarpeiden tyydyttämisen. On tyypillistä, että samassa perheessä voi olla viittä eri jogurttimakua erilaisten tarpeiden mukaan. Jokaiselle löytyy oma suosikkituote”, havainnollisti Heikkilä.

Mitä menestyminen tarkoittaa sitten S-ryhmän kannalta?

Heikkilä huomauttaa että, pitää olla asiakaslähtöistä ja erityisesti sillä puolella jatkuvasti kehittyvää. S-ryhmässä onkin linjattu, että menestyminen tulevaisuudessa edellyttää S-ryhmältä kustannustehokkuutta ja jatkuvaa asiakaslähtöistä uudistumista.

S-ryhmä aikoo vahvasti rakentaa murroksessakin kilpailuetunsa vahvuuksiensa varaan. “Uskomme osuustoimintaan, jossa olemme aidosti asiakkaan tasolla”, totesi Heikkilä tilaisuuden lopuksi.

S-ryhmän strategia 2020

Jos pidit tästä tekstistä ja haluaisit jatkossa vastaavat sisältömme ja tiedon tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, pääset liittymään Boardmanin uutiskirjetilaajaksi täältä