Sijoittajat painottavat yhä enemmän ESG:n merkitystä

Sijoittajat painottavat yhä enemmän ESG:n merkitystä

Sijoittajien vaatimukset yritysten ESG-raportointia kohtaan ovat kasvussa. ESG:stä (Environmental, Social ja Governance) puhuttaessa tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Boardman aamustudion tilaisuudessa keskusteltiin PwC:n yritysvastuuasiantuntijan Sirpa Juutisen johdolla ESG:stä niin Helsingin pörssin, sijoittajan kuin Cargotecin näkökulmasta.

Helsingin pörssin katsaus ESG:hen

Henrik Husman, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja

Henrik Husman, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja

“Pörssillä on melko luonteva rooli toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuusasioissa”, totesi Henrik Husman, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja tilaisuuden alussa. Hänen mukaansa on luontevaa, että luotettavaa ESG-dataa on saatavilla pörssin välityksellä.

Helsingin pörssi on vahvasti sitoutunut tukemaan pääomamarkkinoiden kehitystä vastuullisempaan suuntaan. Husman kertoi erilaisista hankkeista, joita Nasdaqilla on käynnissä ESG-puolella.

“Tärkeimmät hankkeet, joita meillä on ESG-puolella käynnissä, ovat vastuulliset joukkovelkakirjamarkkinat, Sustainable Bond Network, ESG-raportointityökalut, ESG-datatuotteet sekä ESG-indeksien rakentaminen”, kertoi Husman.

Husmanin mukaan Nasdaqissa nähdään erityisesti, että ESG-data- ja indeksipuolella valtavasti vielä kasvumahdollisuuksia.

Arvottomuudesta arvonluontiin – vastuullinen sijoittaminen

Varman vastuullisen sijoittamisen johtajan Hanna Kaskelan mukaan vastuullinen sijoittaminen on YK:n periaatteiden määritelmän mukaan sellainen lähestymistapa sijoittamiseen, jonka tavoitteena on sisällyttää ESG-tekijät sijoituspäätöksiin ja hallita näin paremmin riskejä sekä luoda kestäviä ja pitkän aikavälin tuottoja.

Hanna Kaskela, Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja

Hanna Kaskela, Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja

Kaskelan mukaan on monia erilaisia tapoja tehdä vastuullista sijoittamista:

  1. Poissulkeminen: pohditaan mihin toimialaan ja tuotteisiin rahaa ei haluta laittaa.
  2. Vastuullisuusraporttien ja luokituksien käyttö sijoituspäätöksissä: ESG-uhat ja mahdollisuudet sekä sijoituskohteen raportoinnin taso.
  3. Vaikuttaminen sijoituskohteen vastuullisuuteen: yhdessä muiden sijoittajien kanssa, äänestämällä yhtiökokouksessa ja tapaamisissa.
  4. Vaikuttavuussijoittaminen: tehdään sijoituksia, joiden tarkoituksena on kaupallisen tuoton rinnalla saada aikaan mitattavia, positiivia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kaskela nosti esille, että erityisesti vaikuttavuussijoittaminen on noussut yhä merkittävämmäksi sijoittamisen muodoksi maailmassa.

Vastuullisen sijoittamisen ulottuvuudet voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin omistuksiin, listattuihin ja listaamattomiin sijoituskohteisiin sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisiin sijoituksiin. “Monesti keskitytään vain tiettyyn osaan salkkua, vaikka itseasiassa laajemmalla tarkastelulla, voitaisiin päästä parempaan lopputulokseen”, huomautti Kaskela.

Kaskela kertoi, että Varmalla vastuullinen sijoittaminen on sekä riskienhallintaa että tunnistetaan parempia sijoituskohteina. Varmalla on olemassa politiikat ja periaatteet, joiden pohjalta sijoitustoimintaa tehdään. “Meillä on tavoitteita ja niitä varten mittareita ja seuraamme niitä vuosittain.”

“Kun puhumme ESG-tiedosta, on tärkeää, että se on linkitetty strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmiin”, kiteytti Kaskela. Lisäksi Kaskelan mukaan tiedon tulee olla vertailtavaa sekä saatavilla ja tulevaisuudessa yhä enemmissä määrin varmennettua tietoa.

Mitä sijoittajat oikeasti odottavat vastuullisuudelta? – Vastuullisuus Cargotecin arvoajurina

Hanna-Maria Heikkinen, Cargotecin sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja

Hanna-Maria Heikkinen, Cargotecin sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja

Tilaisuuden lopuksi Hanna-Maria Heikkinen, Cargotecin sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja kertoi käytännön kokemuksiaan siitä, mitä sijoittajat oikeasti odottavat yritysten vastuullisuuden olevan.

“Vastuullisuus luo meille erinomaisia ja positiivisia liiketoimintamahdollisuuksia Cargotecillä”, korosti Heikkinen. Hän kertoi, että koska Cargotec palvelee pääosan maailman päästöistä ja BKT:sta tuottavaa toimialaa, on Cargotecilla erinomainen mahdollisuus tehostaa asiakkaidensa liiketoimintaa ja sitä kautta vähentää päästöjä ja parantaa maailmaa.

Heikkinen totesi ESG-kentän olevan todella myllerryksessä nyt. Sijoittajilta tuleva paine ja kiinnostus ESG-aiheita kohtaan kasvaa jatkuvasti. Sijoittajien lähestymistavoissa ja näkökulmissa on merkittäviä eroja.

“Sijoittajat hakevat edelleen tuottoja, mutta tapa, joilla tuottoja haetaan, korostuu entisestään”, korosti Heikkinen.

Yhtiöille tulee monentyyppisiä kysymyksiä. Heikkisen mukaan esimerkiksi verrattuna kirjanpitoon, ESG-puolella ei ole yksittäistä standardia, vaan niitä on kymmeniä. Tämä aiheuttaa sijoittajille hankaluuksia saada vertailukelpoista tietoa yhtiöistä.

“Yhtiöiden kannattaakin proaktiivisesti viestiä sijoittajille ESG-teemoista. Vastuullisiin kohteisiin suunnattua pääomaa on jaossa paljon ja se voi selkeästi ajaa yhtiön arvostuskertoimia”, kannusti Heikkinen.

Jos pidit tästä tekstistä ja haluaisit jatkossa vastaavat sisältömme ja tiedon tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, pääset liittymään Boardmanin uutiskirjetilaajaksi täältä.