Strateginen ennakointi ja yrityskauppamarkkinat

Strateginen ennakointi ja yrityskauppamarkkinat

Boardmanin ja PwC:n yhteistyössä järjestetyssä teematilaisuudessa tarkasteltiin Hannu Suonion, (Partner, Markets Leader, PwC) johdolla, miten strategista ennakointia voidaan tehdä, mitä ennakointimenetelmiä on olemassa sekä isoja tulevaisuudessa nousevia teemoja, jotka päätöksentekijöiden kannattaa ottaa huomioon.

Tilaisuuden lopuksi Kauko Storbacka (Partner, Advisory Leader, PwC) antoi katsauksen Suomen yrityskauppamarkkinaan.

Ennakointi mahdollistaa ketteryyden ja markkina-aseman säilyttämisen

Hannu Suonio, PwC Suomi

Pandemian jatkuessa tulee yritysten menestyäkseen pystyä muuttamaan strategiaa ketterästi. “Tiedetään historiasta, että jo finanssikriisin aikaan, ne yritykset, jotka olivat etukäteen varautuneet suuriin muutoksiin toimintakentässä, pystyivät tehokkaasti toimimaan kriisin sattuessa ja säilyttämään tai jopa parantamaan asemaansa markkinoilla,” kertoi Hannu Suonio.

Hän nosti esimerkkinä LEGOn, joka laittoi finanssikriisin aikoihin toimintamallinsa uusiksi ja onkin sen jälkeen kasvanut maailman arvokkaimmaksi lelufirmaksi. Kriiseissä korostuukin Suonion mukaan reagointikyvyn tärkeys ja kyky muuttaa ketterästi toimintamallejaan. Tähän tehokas apu on strateginen ennakointi, joka luo valmiit toimintatavat kriisin sattuessa.

“On tärkeää ymmärtää, mitä ollaan ennakoimassa ja miten siihen reagoida. Ennakoinnin avulla saadaan riskien lisäksi tietoon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne ovat todella tärkeää tietoa juuri hallitusten jäsenille.”

Strategisen ennakoinnin menetelmät ja vaiheet

Suonio kertoi strategisen ennakoinnin tekemisen vaiheista, joita ovat identifiointi, priorisointi ja kolmantena tutkimus ja implementointi. Ennakointia tehdessä ensimmäisenä tunnistetaan, mitä markkinoilla tapahtuu sekä selvitetään indikaattoreita ja pohditaan, mitä asioita voi ilmetä markkinoilla.

Identifiointivaiheen jälkeen priorisoidaan juuri omaa liiketoimintaa koskevat ilmenneet mahdollisuudet ja riskit sekä niiden toteutumisen todennäköisyyksiä.

Kolmannessa vaiheessa eli tutkimus- ja implementointivaiheessa tuotetaan tutkimuksen kautta skenaarioita ja toimintasuunnitelmia, joita voidaan kriisin sattuessa implementoida nopeasti.

Suonio korosti, että pandemian jatkuessa yritysten päätöksentekijöiden tulee jatkuvasti pystyä muuttamaan strategisia tavoitteitaan vähitellen kohti tulevaisuuden suunnitelmien ja liiketoimintamallien uudelleensuunnittelua ja muuttamista.

“Kun arvioidaan uudelleen yrityksen strategiaa tai toimintamallia, on tärkeää arvioida pandemian vaikutuksia kysyntään. Tulee ymmärtää, millä kurvilla kriisistä todennäköisesti toivutaan. Onko toipuminen hidas ja pitkä vai palataanko samalle tasolle kuin ennen kriisiä.”

Lähde: PwC/Strategy&

Suonio esitteli myös neljä isoa teemaa: digitalisaatio, ESG, henkilöstö ja työtapojen muutokset, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yritysten toimintaan tulevaisuudessa ja joiden vaikutuksia kannattaa huomioida erityisesti ennakointityössä.

Katsaus Suomen M&A markkinaan

Kauko Storbacka, PwC Suomi

Kauko Storbacka, PwC Suomi

Kauko Storbacka, kertoi mitä yrityskauppakentässä on viime aikoina tapahtunut. Storbackan mukaan yrityskaupoissa tapahtui raju notkahdus pandemian saapuessa Suomeen, mutta jo kesäkuussa voitiin havaita voimakkaita elpymisen merkkejä.

“Maaliskuussa mentiin jopa 90 prosenttia alaspäin, mutta kesäkuussa käynnisteltiin jo suuria diilejä.”

Storbackan mukaan yrityskapat painottuvat erityisesti kahdelle toimialalle: IT-alalle ja Storbackan sanoin perusteollisuuden alalle ehkä hieman yllätyksellisestikin.

“Tilastollisesti ulkomaalaiset yritykset ovat vuonna 2020 ostaneet määrällisesti enemmän kuin mitä suomalaiset yritykset ovat ostaneet ulkomailta,“ kertoi Storbacka.

Storbacka nosti alustuksessaan esille, että yritysostojen myötä hallituksiin tulee entistä suurempi osaajatarve. “Paljon tarvitaan sellaisia ihmisiä, joilla on laaja-alaisesti kokemusta. Hallituksissa mietitään nyt todella paljon, miltä sen hallituksen kokoonpano tulee näyttämään selviytyäkseen esimerkiksi listautumisesta”.

Samankaltaisia artikkeleita

Päätöksenteko epävarmoina aikoina