Suomalainen yritys on maailmalla ainutlaatuinen

Suomalainen yritys on maailmalla ainutlaatuinen

Boardman LJT:n teematilaisuudessa Sanomatalolla avattiin kuluttajatrendejä sekä yritysten kansainvälistymistä myynnin näkökulmasta. Alustajina olivat Sanomamedian Niina Ryynänen, hasan partners Groupin Eka Ruola sekä Harvian Tapio Pajuharju. Tilaisuuden avasi LJT:n puheenjohtaja Kari Kasanen.

Kuluttajakäyttäytyminen vaatii uudistamista

Niina Ryynänen toteaa, että jatkuva uudistuminen ja tehokkuus on oltava yrityksen strategian keskiössä, ja että kuluttajakäyttäytymisen muutos pakottaa ajattelemaan uutta ja kehittämään toimintaa jokaisena päivänä. Iltapäivälehdet ja uutiset digitalisoituvat voimakkaasti, lineaarisen television katselun määrä on laskenut, ja sosiaalinen media on noussut ykkösmediaksi kuluttajien päivätavoittavuudessa. Ajankäytöllisesti lineaarinen TV on suurin media. Yrityksillä on haaste tasapainottaa tuote- ja palvelukokonaisuuksiaan niin, että ne kestävät trendisuhdanteita ja pysyvät tuottavassa optimitasapainossa.

Markkinoinnin automaation merkitys tulee kasvamaan entisestään, kun Omnichannel-toimintamalli pyrkii tarjoamaan kuluttajille saumattomia asiakaskokemuksia monikanavaisessa ympäristössä. Toimintamallissa eri alustat ja asiakkaan kohtaamispisteet sulautuvat synergisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Luovuuden kulta-aika

Suomi on ainutlaatuinen monella tapaa. Olemme historiallisen hyviä tuottamaan ja kehittämään – meillä on maailmanluokan insinööriosaamista historiallisesti. Jokainen yritys on ainutlaatuinen, ja suomalainen yritys voi kansainvälisellä tasolla taustansa takia olla vielä erityisempi. Eka Ruola ei näe syytä siihen, miksi olisimme huonompia kuin kansainväliset kilpailijamme. Suomella on selkeä etulyöntiasema, jos onnistumme ottamaan täysmääräisesti käyttöön luovuuden sisun. Sillä luovuutta emme vielä ole täysimääräisesti hyödyntäneet.

Ruola toteaa, että elämme markkinoinnin ja myynnin kulta-aikaa, kaiken vallankumousta, jonka voimme joko torjua tai ottaa vastaan syleillen. Luovuus ja nokkeluus eivät kuitenkaan ole pelkästään myynti- ja markkinointibudjetista kiinni, vaan kyse on myös strategisesta luovuudesta. Suomella olisi loistavat edellytykset tulla maailman parhaaksi vaikkapa asiakasymmärryksessä, jossa asiakkaan ääni kaikuisi läpi yritysrakenteiden mahdollistaen ennennäkemättömän tehokkaan myynnin, tai relevantissa rohkeudessa, jossa osaamme ottaa luovia riskejä ilman uhkarohkeita syöksyjä.

Relevantisti erilainen

Isoja globaaleita toimijoita vastaan ei tule kopioimalla pärjäämään, vaan Suomen on oltava relevantisti erilainen. Tapio Pajuharju haastaa yritykset ajattelemaan heti isosti ja kansainvälisesti, ja unohtamaan hetkeksi liian nöyryyden.

Onnistumisen avaimia kansainvälisillä markkinoilla ovat loistava strategia, ja intohimo tekemiseen. Kaupan loppuun viemisessä on vielä työstämistä ja opettelua, mutta suomalaisilla on kulttuuriosaamista, ja yritykset ymmärtävät yhä paremmin asiakkaan kuuntelemisen tärkeyden. Yritysten on pystyttävä arvioimaan tulevien hankkeidensa haasteita, ja johdon on oltava vahvasti sitoutunut operatiivisten tiimien toimintaan. Kohdemarkkinoiden vähittäiskaupan dynamiikan tunteminen ja rohkeus panostaa laajentuvaan toimintaan ei innovaatioita tulvillaan olevalle Suomelle ole ongelma.

Kuvat ja sanat Emma Koivusalo