Uudistumiskyky liiketoimintaympäristön myllerryksessä

Uudistumiskyky liiketoimintaympäristön myllerryksessä

Boardmanin syksyn Pörssiyhtiöfoorumi-tilaisuus järjestettiin Boardmanin kumppanin Futuricen uusissa tiloissa. Vieraat toivottikin tervetulleeksi Futuricen toimitusjohtaja Simo Leisti ja tilaisuutta moderoi Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman.

Maailma ja yritysten liiketoimintaympäristöt ovat nyt jatkuvassa myllerryksessä. Tämä tuo johtajien eteen ennennäkemättömiä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, kunhan niitä vain osaa etsiä ja hyödyntää.

Boardmanin missiona on auttaa Suomessa toimivia yrityksiä ja päätöksentekijöitä menestymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja tilaisuuden tarkoituksena olikin nostaa esille erityisesti jatkuvan uudistumiskyvyn teemaa ja oppeja siitä, miten uudistumista ja innovatiivisuuttaa voidaan viedä osaksi kaikkea yrityksen tekemistä.

Tilaisuudessa kuultiin kaksi hyvin erilaista tarinaa, kuinka uudistumisen avulla on noustu markkinajohtajaksi ja saatu aikaan aivan uskomattomia innovaatioita, joilla on ansaittu jopa Nobel-palkintoja.

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme kertoi tilaisuudessa Valion oppivuosista ja siitä, miten ketterää strategiaa on sovellettu käytäntöön, jotta on mahdollistettu jatkuva uudistuminen.

Uudistumiskyky lähtee ketterästä strategiasta, jossa olennaisessa roolissa ovat ihmiset. Lisäksi strategiassa tulee olla määriteltynä selkeitä elementtejä, jotka mahdollistavat kasvun.

Hurme korosti puheenvuorossaan, että on tärkeää huomioida ympäristö, niin että ollaan tekemässä muutosta eikä vain vastaamassa muutokseen.

Innovatiivisuutta voidaan edistää yrityksessä ihmisten keskuudessa mm. nimittämällä innovaatiojohtaja, jonka tehtävänä on Hurmen sanoin “tehdä itsensä tarpeettomaksi” eli sulauttaa innovatiivisia toimintatapoja osaksi yrityksen ja ihmisten jokapäiväistä työtä ja rutiineja.

Hurme kertoi, että suurin vuosien aikana saatu oppi uudistumiskykyyn on se, että vaikka ajat olisivat kuinka vaikeita, on tärkeää ylläpitää innovatiivisuutta yrityksessä, eikä esimerkiksi tuotekehityksestä saa nipistää.

Suuret kiitokset upeille alustajille Annikka Hurme Valio sekä Aki Akseli Kesko – K-Group, moderaattori Taru Lindemanille ja Futuricen Simo Leistille.

Tilaisuuden toisessa puheenvuorossa kuultiin Keskon päivittäistavarakaupan strategian uudistamisesta datalla sekä korona-ajan nopeasta verkkokaupan skaalauksesta Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajalta Ari Akselilta.

Kuluttajien, datan ja älypuhelimien voima muuttaa liiketoimintaa. Maailmassa on ymmärretty datan merkitys, mutta vain harva osaa hyödyntää sitä liiketoiminnassaan.

Keskossa on linjattu, että päätöksenteon tulee perustua tietoon ja näin ollen digitaalisten palveluiden kehittämisessä on asiakastieto ollut kehityksen ytimessä.

Akseli korosti puheenvuorossaan, että uudistumisessa on tärkeää kirkastaa yrityksen visio, joka tulee jakaa pienempiin välitavoitteisiin.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että jos haluaa uudistua ja sen saralla tuloksia, on osattava muuttaa käytännön toimintaa. Lopettaa asioiden tekeminen ja opetella täysin uudenlainen tekeminen.

Uusi strategia lähtee siitä, että tapetaan vanha strategia. Lisäksi asioista on tärkeää viestiä, niin, että strategian toteutuminen tuodaan lähelle jokaisen työntekijän arkea.

Puheenvuorojen jälkeen käytiin vielä vilkasta keskustelua uudistumisesta paneelimuotoisessa keskustelussa, jota seurasi verkostoituminen. Suuret kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille.

Pörssiyhtiöt -kehittämisfoorumi on yksi Boardman osaamisverkoston kehittämisfoorumeista. Kehittämisfoorumin tavoitteena on tuottaa ja jakaa tietoa ajankohtaisista pörssiyhtiöitä koskevista aiheista.

Teksti ja kuvat: Julia Ruotsi