Yrittäjyyteen liittyvä tutkimus ja sen edistäminen – yrittäjyyden polttavia kysymyksiä

Yrittäjyyteen liittyvä tutkimus ja sen edistäminen – yrittäjyyden polttavia kysymyksiä

Boardman LJT:n tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa akateemisen maailman ja elinkeinoelämän toimijoiden välistä verkostoa ja vuoropuhelua, sekä edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä yrityksissä. LJT:n työpajassa pohdittiin ja innovoitiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien Mika Kuismasen kanssa erityisesti yrittäjien näkökulmasta tärkeitä tutkimusteemoja.

Kuismanen kertoi LJT:n työpajan aikana minkälaisiin asioihin yrittäjät tänä päivänä ruohonjuuritasolla törmäävät, minkälaisia haasteita on tulevaisuudessa nähtävissä ja mikä on yrittäjyysopetusverkosto.

Jatkuva oppiminen

Puhutaan, että pysyäkseen työelämässä, tulee työntekijöiden pyrkiä jatkuvaan oppimiseen. Usein kuitenkin unohtuu yrittäjyyden puoli asiassa. “Yrittäjän jatkuvasta oppimisesta puolesta ei ole tietääksemme kovinkaan montaa tutkimusta”, kertoi Kuismanen.

Kuismanen toi esille muutamia kysymyksiä, joihin vastaamalla tutkimusten perusteella voitaisiin edistää yrittäjien toimintaa:

  • Millä tavoin pk-yrityksissä tapahtuvaa osaamisen kehitystä voidaan mitata sekä seurata nykyistä paremmin? Millaisia yleisiä mittareita tiedonkeruuseen voitaisiin soveltaa?
  • Miten osaamista johdetaan ja kehitetään strategisesti pk-yrityksissä? Minkälaisia johtamistaitoa se edellyttää yrittäjältä?
  • Miten yrittäjä voi kartoittaa oman osaamisen kehittymistä ja paikantaa kehittämistarpeita?

Erityisesti yrittäjien digiosaamisesta sekä uuden teknologian käyttöönotosta on verrattain melko vähän tutkimusta. Pk-barometrin mukaan alle 10 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä ei edes itse arvioi kuuluvansa digiosaajien joukkoon. “Digikehitys vain kiihtyy ja on huolestuttavaa, jos yrittäjät eivät pysy kehityksen vauhdissa mukana”, totesi Kuismanen.

Uudet ilmiöt myös yrittäjien agendalla

Kuismanen nosti esille, että lisää tutkimusta kaivattaisiin myös hybridityön tekemisestä, sillä ilmiö on aivan uusi. Miten lähi- ja etätyötä yhdistelevät hybridiorganisaatiot muuttavat yritysjohtamista sekä osaamista, jota lähi- ja etätyötä yhdistelevän organisaation johtaminen yrittäjältä edellyttää.

Myös datatalous nopeasti nousevana ilmiönä herättää paljon kysymyksiä. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita datan jakamisen ja jalostamisen lisääntyminen tuo eri alojen liiketoiminnalle, millaiset ovat yrittäjien valmiudet dataan perustuvan liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen ja millaista liikkeenjohdollista osaamista datatalous yrittäjältä edellyttää. Lisäksi lisää tutkimusta kaivattaisiin myös siitä, millaisilla mittareilla datatalouden ja yrittäjyyden suhdetta tulee seurata.

Uusi talouden alan ilmiö eli alustatalous on noussut vahvasti myös yrittäjien agendalle. “Jättialustojen vaikutukset pk-yrityksiin ja kaupan alaan ovat vaikuttavia”, totesi Kuismanen. Esimerkiksi Amazonin rantautuminen Ruotsiin ja pian sen jälkeen todennäköisesti Suomeen, tulee vaikuttamaan merkittävästi logistiikkaan ja tavaravirtoihin.

Yrittäjyyteen liittyvä tutkimus on myös jatkossa keskeisesti mukana Boardman LJT:n ohjelmassa. Otamme mielellämme sekä yrittäjiä että yrittäjyyden tutkijoita ja muita näistä teemoista kiinnostuneita mukaan keskusteluihin!

Lisää tietoa LJT:n toiminnasta ja yhteyshenkilöistä löydät täältä!