Yrityskulttuurin puheenvuoro hallitushuoneesta – KULTTUURI VOITTAA KUUSNOLLA

Yrityskulttuurin puheenvuoro hallitushuoneesta – KULTTUURI VOITTAA KUUSNOLLA

Boardman Advisors-tilaisuudessa keskusteltiin teollisuusneuvos ja Boardman Advisors-jäsenen Risto Anttosen, Boardmanin hallituksen puheenjohtajan Laura Raition ja Boardman-partneri Tom von Weymarn johdolla yrityskulttuurista ja miten se näkyy hallituksen agendalla. Tilaisuuden avasi Boardman Advisorsin hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehmusto.

Anttonen haastaa “KULTTUURI VOITTAA KUUSNOLLA” -kirjassaan pohtimaan, että mitä jos yrityskulttuuri nostetaan hallituksen neljänneksi asiaksi. “Kulttuurin tukemisen nostaminen johdon palkkaamisen, strategisten päätösten ja operatiivisen toiminnan rinnalle tekee ¾ hallituksesta 4/4 hallituksen”.

Boardman Advisors tilaisuudessa keskusteltiin teollisuusneuvos ja Boardman Advisors-jäsenen Risto Anttosen, Boardmanin hallituksen puheenjohtajan Laura Raition ja Boardman-partneri Tom von Weymarn johdolla yrityskulttuurista ja miten se näkyy hallituksen agendalla

Anttosen mukaan, jos yrityksessä tulee tunne, että yhtiö alisuorittaa eikä pääse parhaaseen potentiaaliseen tulokseen, selitystä kannattaa hakea usein kulttuurista. Yrityskulttuuri on ratkaisevan ja kasvavissa määrin tärkeä yrityksen menestystekijä.

Onko yrityksen kulttuuri hallituksen agendalla samalla lailla tavoitejohtamisen piirissä kuin strategia ja operatiiviset funktiot?

“Kun sanotte, että teillä on jo yrityskulttuuri hallituksen agendalla, niin oletteko te jo silloin määritelleet ja keskustelleet hallituksessa, mikä se meidän kulttuurimme tällä hetkellä on ja mikä on se tavoite, voittava A kulttuuri, johon haluamme päästä ja mitkä ovat ne toimenpiteet ja askelmerkit, jotta sinne päästään? “

Yrityskulttuurilla viitataan yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja vastaavien tekijöiden kokonaisuuteen. Yrityskulttuuri muovautuu pitkän ajan kuluessa ja on jatkuvassa muutoksessa, eikä sitä voida täydellisesti kuvata.

“KULTTUURI VOITTAA KUUSNOLLA” -kirjan ideana on, ettei kulttuuria sivuuteta hallitustyössä sen takia, että:

  • se määritellään liian kapeasti ja;
  • sen mittaaminen on niin vaikeaa.

Anttosen mukaan, jotta yrityskulttuuria voidaan kehittää, tulee se pystyä sanoittamaan. Yrityskulttuurilla viitataan yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja vastaavien tekijöiden kokonaisuuteen. Yrityskulttuuri muovautuu pitkän ajan kuluessa ja on jatkuvassa muutoksessa, eikä sitä voida täydellisesti kuvata.

Anttonen korostikin puheenvuorossa, että hallituksen tulee pystyä määrittelemään myös itselleen kulttuuria tarkemmin. Kulttuuri voidaan Anttosen mukaan jakaa seuraavaan nelijakoon hallituksissa seurannan avuksi:

  • Tulosajattelun kulttuuri: arvot, kunnianhimo, fokus, kehittyminen.
  • Henkilöstön kulttuuri: rekrytointi, nimitykset, palkitseminen.
  • Organisaation kulttuuri: organisaatiorakenne, toimintatavat, byrokratia, tunteet, tiimihenki.
  • Johtamisen kulttuuri: johtajan persoona, johtamistapa, viestintä, motivointi, governanssi.

Tilaisuudessa nostettiin lukuisia käytännön esimerkkejä kulttuurin edistämisestä sekä indikaattoreita, kuinka henkilöstön kulttuuria voidaan havainnoida. Katso lisää alla olevasta tallenteesta:

Anttosen alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua Raition ja von Weymarnin sekä osallistujien kesken.

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisista operatiivisista johtotehtävistä senior-tasolle siirtyviä tai siirtyneitä yrityselämän sekä julkisen sektorin johtajia ja vaikuttajia, joilla on paljon osaamista omistaja-hallitus-johto päätöksentekoketjun toiminnan kehittämisessä.

Lue lisää Boardman Advisorsien toiminnasta ja hae mukaan tästä!