Arvioinneista apua päätöksentekoketjun kehittämiseen

Arvioinneista apua päätöksentekoketjun kehittämiseen

Omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketjun arvioinnit auttavat yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. Parhaimmillaan arviointi tarjoilee yllättäviäkin löydöksiä ja havaintoja, jotka mahdollistavat päätöksentekijöiden toiminnan ja yhteistyön edelleen kehittämisen.

Arviointeja on erilaisia ja ne sopivat moneen tilanteeseen. Olennaista on kuitenkin osata tunnistaa, mitä arvioinnilla haetaan ja mihin kysymyksiin etsitään ratkaisuja.

Parhaimmillaan arviointi tarjoilee yllättäviäkin löydöksiä ja havaintoja, jotka mahdollistavat päätöksentekijöiden toiminnan ja yhteistyön edelleen kehittämisen.

Esimerkiksi hallitustyöskentelyn kehittämiseen pörssiyhtiössä tarvitaan erilaista arviointia kuin sukupolven vaihdokseen valmistautuvassa perheyhtiössä, yhdistymistä suunnittelevassa kasvuyhtiössä tai organisaatiossa, jossa hallitus ja johto eivät toimi yhteen.

Laadukkaalla ja tilanteeseen sovitetulla arvioinnilla pystytään paitsi edistämään hallitustyöskentelyä ja OHJ-ketjun päätöksentekoa, myös erinomaisella tavalla tuomaan vastauksia akuutteihin kysymyksiin, ennakoimaan tulevaa ja näyttämään suuntaa eteenpäin.

Tilannekohtainen fokus ja laajuus

Arviointien hyödyntämisessä on tultu pitkälle alkuajoista. Kun vuosituhannen vaihteessa hallitusarvioinnit syntyivät tarpeeseen valvoa päätöksentekijöitä ja ehkäistä väärinkäytöksiä, nykyään yhä useampi organisaatio hyödyntää niitä kehittyäkseen.

Boardman haluaa nyt satsata palveluihin, joilla voidaan osaltaan edistää Suomessa toimivien yhtiöiden osaamista ja menestystä. Arviointipalveluiden kysyntä Boardmanilta on kasvanut vuosi vuodelta ja se on mahdollistanut myös minun aloittaa arviointipalveluiden johtajan tehtävässä.

Boardmanin arviointityöryhmä koostuu kokeneista liikkenjohdon asiantuntijoista.

Boardmanilla on laaja ja laadukas kattaus erilaisia ja eri tilanteisiin sopivia arviointeja. Ne perustuvat Boardman partnereiden laaja-alaiseen kokemukseen ja asiantuntemukseen sekä tietynasteiseen standardointiin, mutta jättävät tilaa asiakaskohtaiselle ja tarpeelliselle räätälöinnille.

Tapauskohtaisuutta tarvitaan erityisesti isossa muutostilanteessa olevissa yhtiöissä, joissa arvioinnin fokus määrittyy tilanteen mukaan. Harkinnanvaraista on aina myös se, kenet arviointiin on yhtiössä tarpeen osallistaa. Osa OHJ-päätöksentekoketjun toimijoista voidaan ottaa mukaan koko prosessiin, osa vain sähköiseen kyselyyn tai itsearviointia syventäviin haastatteluihin.

Parhaimmillaan arviointi ja sen taitava purku antaa resursseja tarttua vaikeisiin ja vaiettuihinkin kysymyksiin.

Arvioinneissa ollaan aina monimutkaisten ja diskreettien asioiden äärellä. Parhaimmillaan arviointi ja sen taitava purku antaa resursseja tarttua vaikeisiin ja vaiettuihinkin kysymyksiin. Suuri määrä erilaisia arviointeja on kasvattanut Boardmanin osaamis- ja kokemuspääomaa vuosien aikana. Meidän tehtävämme on jatkossakin olla asiakkaidemme apuna jo arvioinnin suunnittelussa ja laadukkaan arvioinnin varmistamisessa.

Itsearvioinneillekin on paikkansa

Hallitusarvioinnin suosituin tapa on toteuttaa se itsearviointina. Suosio perustunee siihen, että se on hallitukselle nopea, helppo ja edullinen tapa kerätä palautetta omasta työskentelystä. Itsearviointi nostaa usein esiin ne kaikkien kipeimmin kehittämistä kaipaavat osa-alueet hallituksen työskentelyssä ja teemat, joissa hallituksen jäsenten näkemykset eroavat eniten.

Helpommillaan hallituksen itsearvioinnin voi tilata Boardmanin verkkosivuilta. Standardisoidut Boardmanin kehittämät lomakkeet löytyvät yrityksille, säätiöille ja muille yhteisöille. Niiden toimivuus on testattu sadoissa eri arvioinneissa.

Standardisoidut Boardmanin kehittämät lomakkeet löytyvät yrityksille, säätiöille ja muille yhteisöille. Niiden toimivuus on testattu sadoissa eri arvioinneissa.

Vaikka itsearviointeja pidetään usein riittämättöminä, niille on paikkansa. Itsearviointi on osaltaan osoitus hallituksen ammattimaisesta toiminnasta ja se on myös hyvä pulssi hallitustyöskentelyn toimivuudesta. Vuosittain toteutettuna sen avulla pystytään seuraamaan hallitustyöskentelyn kehittymistä.

Itsearviointien antia on helppo myös syventää ja silti pitää arviointiprosessi kevyenä. Ulkopuolista asiantuntijaa voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioinnin purkamisessa ja taustakeskusteluissa. Puolueettomat silmät auttavat oman toiminnan kriittisessä tarkastelussa ja kehittämisessä, ja tuo perspektiiviä ja tulkintavoimaa tuloksiin.

Arvioinnin ei tarvitse olla aina iso ja raskas ponnistus. Kun arviointi tehdään tilanteeseen sopivalla tavalla, välillä riittää kevyempikin prosessi.

Blogin kirjoittajasta

KTT Hanna-Mari Aula toimii Boardmanin arviointipalveluista vastaavana johtajana. Aulalla on yli 20 vuoden kokemus tutkimus-, arviointi- ja muista asiantuntijapalveluista, niiden myynnistä, toteuttamisesta, kehittämisestä, konseptoinnista ja konsultoinnista. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä erityisesti järjestöpuolella ja toimii edelleen esimerkiksi Suomen Uimaliiton liittohallituksessa. Aula väitteli Aalto-yliopistosta vuonna 2015.

Lue lisää Boardmanin arvioinneista täältä!

Arvioinnista apua hallitustyöhön – mitä, miten ja miksi? – webinaari 3.11!

Tervetuloa mukaan Arvioinnista apua hallitustyöhön – mitä, miten ja miksi? Boardman-webinaariin torstaina 3.11. klo 8.30-9.30! Tilaisuudessa käytännön kokemuksiaan ja ajatuksiaan hallitus- ja tilannekuva-arviointien toteuttamisesta ja hyödyntämisestä jakavat Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen sekä Unikien hallituksen puheenjohtaja Esko Mertsalmi.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä!