Boardmanin uusi päivitetty hallituksen itsearviointi mahdollistaa hallitustyön kehityksen ja fokuksen

Boardmanin uusi päivitetty hallituksen itsearviointi mahdollistaa hallitustyön kehityksen ja fokuksen

Boardman on julkaissut syksyllä 2021 uuden ja entistä kattavamman yrityksen hallituksille suunnatun itsearvioinnin, joka sisältää uutena mm. omistajatahtotilaan liittyviä kysymyksiä sekä erityisesti hallitustyön näkökulmasta keskeisiin yrityksen toimintaperiaatteisiin liittyviä väittämiä. Lisäksi uusi hallituksen itsearviointi mahdollistaa kuusiportaisella arviointitaulukolla mm. syvemmän tarkastelun hallitustyön kehittämiselle.

Timo Kohtamäki toimii Are Oy:n ja Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. Molemmissa yhtiöissä on toteutettu Boardmanin hallituksen itsearviointeja.

Luja-yhtiöiden hallituksessa toteutettiin uudistettu hallitusarviointi hallituksen puheenjohtajan Timo Kohtamäen johdolla. Kohtamäellä on myös aikaisempaa kokemusta Boardmanin hallituksen itsearvioinneista, joita on toteutettu Are Oy:lle jo muutama vuosi peräkkäin.

“Olemme toteuttaneet Boardman hallituksen itsearviointeja useampana vuotena peräkkäin. On ollut loogista käyttää samaa arviointia, sillä ne ovat synnyttäneet todella arvokasta vertailuaineistoa hallituksen työskentelystä ja sen kehityksestä,” toteaa Kohtamäki.

Kohtamäen mukaan arviointi aikaansaa ja tukee hallituksen keskinäistä keskustelua hallitustyöskentelystä. Arvioinnin toteutuksen jälkeen on hyvä käydä keskusteluja sekä yksittäisten jäsenten että koko hallituksen kesken, siitä missä ollaan, mikä on mennyt erityisen hyvin ja mitä pitää vielä kehittää.

Kohtamäen mukaan uusi itsearviointi mahdollistaa paljon syvemmän hallitustyön kehityksen tarkastelun. Säännöllisesti toteutettuna työkalulla voi seurata hallitustyön kehittymistä vuodesta toiseen. Työkalu keskittyy strategisen hallituksen lisäarvon arviointiin, ja heti ensimmäisellä arviointikierroksella havaitaan mahdolliset heikkoudet ja osa-alueet, joita kehittää.

“Positiivisinta arvioinnissa oli huomata se, että työ oli edennyt oikeaan suuntaan koronavuodesta ja etätyöskentelystä huolimatta,” kertoo Kohtamäki.

Arviointi auttaa hallitusta kohti tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa hallitustyöskentelyä ja keskittymään yrityksen menestymisen kannalta keskeisimpiin asioihin, hyödyntämään jäsentensä monipuolista osaamista, kehittämään omia työskentelytapojaan.

Osallistujat vastaavat arviointiin nimettömänä ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaaminen vie osallistujalta 15-25 minuuttia. Pääosa kysymyksistä on monivalintoja.

Lue lisää Boardmanin hallituksen itsearvioinnista täältä!