Miksi jokaisen hallituksen ja johdon tulisi säännöllisesti tarkistaa yhteinen tilannekuva?

Miksi jokaisen hallituksen ja johdon tulisi säännöllisesti tarkistaa yhteinen tilannekuva?

Blogin kirjoittaja Taru Lindeman toimii Boardmanin toimitusjohtajana ja on myös yksi Boardmanin partnereista

Pandemia ja sen aiheuttamat muutokset ovat ravistelleet yritysten globaalia toimintakenttää rajusti. Osa yrityksistä on käynyt selviytymistaistelua jo puolitoista vuotta, toiset ovat selvinneet varsin vähillä vaurioilla ja kolmannet ovat löytäneet aivan mahtavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lähes kaikissa yhtiöissä pohditaan seuraavia strategisia toimenpiteitä; mihin tulisi seuraavaksi panostaa, millaisin keinoin, aikatauluin ja investoinnein? Ennen merkittäviä valintoja ja toimenpiteitä on tärkeää varmistaa, että yhtiön johdolla ja hallituksella on muuttuneessa markkinassa yhtiön tilanteesta yhtenevä tilannekuva.

Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman kertoo blogikirjoituksessaan yhteisen tilannekuvan muodostamisesta ja merkityksestä hallituksen ja johtoryhmän jäsenten kesken.

Strateginen ennakointi ja siihen liitettävät toimenpiteet edellyttävät yhteistä tilannekuvaa

Yritysten johto on pandemian aikana joutunut jatkuvasti pohtimaan, mitä toimintaympäristössä on tapahtumassa, mitkä ovat seuraavia mahdollisia muutoksia ja mikä on oman yhtiön tilanne muuttuvassa markkinassa.

Osana strategiaprosessiaan hallitus ja johto pyrkivät usein ennakointityön avulla muodostamaan yhteisesti jaettua ymmärrystä tulevaisuudesta. Ennakointi liittyy vahvasti tulevista muutoksista ja nousevista ilmiöistä kertovien signaalien keräämiseen ja analysointiin ja niiden hyödyntämiseen strategisessa päätöksenteossa.

Osana ennakointityötään monet yritykset ovat vuoden aikana lisänneet erityisesti skenaariotyöskentelyn määrää ja sen uskotaan vakiinnuttavat paikkansa hallituksen ja johdon agendalla myös pandemiakriisin jälkeen. Erilaisista skenaarioista ei ole kuitenkaan mitään hyötyä, ellei niiden mahdolliseen toteutumiseen valmistauduta vaihtoehtoisin toimenpidesuunnitelmin. Ja, jotta valintoja tarvittavista toimenpiteistä voidaan tehdä, on yhtiön hallituksen ja johdon ymmärrettävä yhtiön nykytilanne yhdenmukaisesti.

Hallituksen ja johdon on hyvä säännöllisesti arvioida; Onko yhtiöllä nykyisellään strategia, johon hallitus ja johto ovat edelleen sitoutuneet? Mahdollistavatko olemassa oleva omistajarakenne, yrityskulttuuri ja henkilöstö toivotunlaisen kasvun ja menestyksen? Onko yhtiön hallitustyöskentely aktiivista ja lisäarvoa tuottavaa sekä johto on osaavaa ja sitoutunutta? Entä vastaavatko tuotteet ja palvelut vielä tulevaisuuden asiakastarpeisiin?

Yhteisestä tilannekuvasta strategisiin toimenpiteisiin

Vasta kun hallituksella ja johdolla on yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta ja yrityksen nykyisestä tilanteesta, voidaan nopeasti aloittaa tarvittavat toimenpiteet haluttuun tahtotilaan pääsemiseksi. Toisaalta jos yhtiön strategiaan, asiakkuuksiin, tarjoamaan, henkilöstöön tai taloudellisen tilanteeseen liittyy merkittäviä näkemyseroja, syntyy myös valittavista toimenpiteistä eriäviä mielipiteitä ja väistämätöntä muutosvastarintaa.

Lisäksi, jos hallitus ja johto eivät ole samalla kartalla sen suhteen missä mennään, syntyy riski, että johto valmistelee sellaisia toimenpiteitä tai käyttää turhaan paljon energiaa hankkeeseen, jota hallituksella ei ole aikomustakaan hyväksyä. Lisäksi syntyy riski, että eri puolilla organisaatiota keskitytään täysin eri asioihin. Yhteinen tilannekuva säästää resursseja, selkeyttää rooleja, auttaa kohdistamaan huomion tärkeisiin asioihin sekä mahdollistaa yrityksen kehittymisen haluttuun suuntaan pitkällä tähtäimellä.

Tehokas tapa tilannekuvan muodostamiseen

Boardmanin kehittämän Hallituksen ja johdon tilannekuva -arvioinnin avulla muodostetaan kokonaiskuva yrityksen tilanteesta sekä hallituksen ja johdon yhteistyöstä. Hallitukselle ja johdolle suunnattu laaja kysymyspatteristo kartoittaa oleellisemmat teemat ja toisaalta nostaa nopeasti esiin myös seikat, joissa näkemykset eroavat eniten. Yllättävän usein tulee yllätyksiä eri näkemyksistä yrityksen strategian, asiakaskeskeisyyden, yrityskulttuurin tai vastuullisuuden osalta.

Arviointi sisältää laajan hallituksen ja johdon jäsenille suunnatun sähköisen kyselyn, sekä erikseen sovittavat syväluotaavat avainhenkilöiden luottamukselliset haastattelut. Sähköiseen arviointiin vastataan aina anonyymisti, jolloin niin johtoryhmän kuin hallitusten jäsenten on helpompi tuoda oman näkemyksensä rehellisesti esiin. Tällä tapaa saadaan monipuolinen kuva yrityksen tilasta, jossa jokaisen osaaminen ja näkemys on huomioitu.

Hallituksen ja johdon tilannekuva -arviointi avaa hyvin yhteisen keskustelun strategiasta ja sen toteutusresurssista. Ulkopuolinen asiantuntija on hyödyksi erityisesti arvioinnin purkukeskustelun fasilitoimisessa ja osaa usein nostaa esiin kaikkein oleellisimpia asioita, joista johdon ja hallituksen kannattaa ensi sijassa keskustella.

Tällaisen arvioinnin avulla päästään keskustelemaan yhteisestä tahtotilasta, kehittämään tehokkaasti yrityksen toimintaa sekä varmistamaan yhtiön menestys myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Boardmanin Hallituksen ja johdon tilannekuva –arvioinnista täältä