BoardTalks: Millä tavalla suku seuraa perheyrityksen päätöksentekoa, Teresa Kemppi-Vasama?

BoardTalks: Millä tavalla suku seuraa perheyrityksen päätöksentekoa, Teresa Kemppi-Vasama?

Teresa Kemppi-Vasama on perheyhtiö Kemppi Groupiin kuuluvan Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Kempin rinnalla kasvavan uuden sisaryhtiön Kempower Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan roolin lisäksi Teresa on toiminut Kempissä myös yhtiön toimitusjohtajana sekä kehityspäällikkönä.

Perheyritysrooliensa lisäksi Teresa toimii myös Cargotecin hallituksen jäsenenä, LUT-yliopiston sekä Lahden Teollisuusseuran varapuheenjohtajana. Näiden tehtävien lisäksi hänellä on myös muita hallitus- ja luottamusrooleja.

Jaksossa keskustellaan omistajuudessa perheyhtiössä: mihin asioihin suku vaikuttaa? Lisäksi keskustellaan omistajien rooleista yrityksen päätöksenteossa, kristallin kirkkaan omistajastrategian muodostamisesta, yhteistyöstä ja konsensuksen muodostamisen omistajien, hallituksen ja johdon välillä. Lisäksi Teresa-Kemppi Vasama paljastaa jaksossa, miten globaalisuus sekä asiakasfokus ovat muodostuneet osaksi yrityksen DNA:ta ja kuinka sitä ylläpidetään?

“Hallitus ei pysty tekemään työtään hyvin, jollei ymmärrä mitä omistajat siellä taustalla oikeasti tahtovat ja mistä ne unelmoivat.“

Kuuntele Teresa Kemppi-Vasaman opit BoardTalks-jaksosta

Omistajuus perheyhtiöissä: mihin asioihin suku vaikuttaa?

Kemppi Oy on vuonna jo vuonna 1949 perustettu suomalainen hitsausalan perheyritys. Yrityksen perusti Teresa Kemppi-Vasaman isoisä Martti Kemppi. “Pienestä perheyhtiöstä on kasvettu 70-vuoden aikana todella globaaliksi toimijaksi.” Kemppi-Vasama itse on yhtiön kolmannen sukupolven edustaja.

Kemppi Oy:n perustamisesta saakka perhe on vahvasti ollut mukana yrityksen liiketoiminnan eteenpäinviemisessä. Idearikkaan suvun jäsenten ajatusten pohjalta onkin syntynyt myös useampi menestyksekäs yrityskasvutarina. Esimerkiksi Kempower, jonka hallituksen varapuheenjohtajana Teresa Kemppi-Vasama itse toimii, valmistaa sähköautojen latauslaitteita ja investoi jatkuvasti uusiin tehtaisiin suuren kysynnän vuoksi.

Kemppi Group on valittu jo vuonna 2014 vuoden perheyhtiöksi. Perheen läsnäolo onkin nähtävissä yrityksen toiminnoissa vahvasti ja perheyhtiön perustajan Martti Kempin määrittelemissä arvoissa. “Siitä hetkestä, kun Kemppiin kävelee sisään, monet vierailijat sanovat, että huomaa että kyseessä on perheyritys. Kyllä se perhe siellä huokuu ja näkyy monellakin tapaa.”

Mm. yrityksen vahva asiakaskeskeisyys sekä globaalisuus ovat perimää jo perustamisajoista lähtien. “Globaalisuus on lähtenyt ukin ajoilta, kun on ajateltu jo 50 –luvulla vientiä”, kertoo Kemppi-Vasama ja toteaa, että globaalisuus on aina ollut itsestäänselvyys perheyrityksen toiminnassa.

Yhtä vahvasti yhtiön DNA:ssa on myös perheyrityksen asiakaskeskeisyys. Teresa kertoo jaksossa, että ukilla oli hyvin vahva näkemys siitä, että kysytään asiakkaalta suoraan, mitä he haluavat ja sitten tehdään sellainen kone.

Hän kertoo, että näin toimitaan edelleen, mutta hieman systemaattisemmin, sillä globalisoitumisen myötä myös kerättävän asiakasdatan määrä on kasvanut. Teresa Kemppi-Vasamaa avaakin jaksossa, kuinka 17 maassa toimiva yritys onnistuu kokoamaan asiakkailta tärkeää tietoa kansainvälisellä tasolla ja vie sen päätöksentekoon.

Jaksossa keskustellaan myös omistajien roolista ja mihin päätöksiin omistajat vaikuttavat. Kemppi-Vasama kertoo, kuinka yhtiön hallitukseen on sukupolvien vaihtuessa pyritty ottamaan myös ulkopuolisia jäseniä omistajastrategiasta kompetenssitarpeiden pohjalta. Hänen mukaansa omistamisen yksi jännittävimmistä puolista on se, että pääsee valitsemaan oikeasti sitä tiimiä, jonka kanssa töitä tekee. “Tarjolla on upeita ihmisiä ja valinnan vaikeus on suuri,“ toteaa Kemppi-Vasama.

Kuinka sitten perheyhtiössä muodostetaan konsensus? Kemppi-Vasama vastaa podcastissä, että ennen varsinaisia isoja päätöksiä on tärkeää varmistaa governancen toimivuus omistajien, hallituksen ja johdon välisessä päätöksentekoketjussa. Lisäksi hän korostaa, että omistajien tahtotila tulee olla selkeästi määritelty omistajastrategiassa. “Hallitus reagoi heti ja pyytää tarkennusta, jos omistajien tahtotila on sumea,” korostaa Kemppi-Vasama.

Kemppi-Vasama kertoo, että tavoitteena perheyhtiössä on kristallinkirkas omistajastrategia, vaikka nopeasti muuttuva maailma, poliittinen epävarmuus ja esimerkiksi pandemia vaikeuttavat sen toteuttamista. “Joudumme hakemaan millä kasvutahdilla halutaan edetä, kuinka paljon riskiä uskalletaan ottaa. Tuntuu, että niitä epävarmuustekijöitä on niin paljon”.

Kuitenkin tällä hetkellä perhe on määritellyt selkeät numeeriset tavoitteet sekä tahtotilat hallitukselle ja kertonut, mitä yrityksen halutaan olevan, kun päästää strategiakauden loppuun. “Tottakai kasvua ja kannattavuutta ja upeita kokemuksia tässä ollaan hakemassa”, hän toteaa podcast-jaksossa.