Millaista on hyvä hallitustyöskentely kriisitilanteissa ja onnistunut mediaesiintyminen, Lauri Ratia?

Millaista on hyvä hallitustyöskentely kriisitilanteissa ja onnistunut mediaesiintyminen, Lauri Ratia?

Lauri Ratia

BoardTalksin 13. jaksossa vierailee pitkän linjan yritysjohtaja ja yritysten pelastajanakin tunnettu Lauri Ratia.

Ratia nimettiin Turun telakan hallituksen jäseneksi vuonna 2013 ja hänellä oli keskeinen rooli telakan pelastamisessa. Ratia palkattiin myös kääntämään tavaratalo Stockmannin suuntaa, jossa hän toimi hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 huhtikuuhun 2021 saakka.

Ratia on toiminut juuri uutta akkukemikaalitehdasta käyntiin ajavan kaivosyhtiö Terrafamen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 ja on hallituksen jäsenenä Elematic Oyj:ssä ja Armada Credit Oy:n Industrial Advisory Boardissa.

Jaksossa keskustellaankin erityisesti siitä, millaista on hallitustyöskentely kriisitilanteiden aikana sekä hallituksen puheenjohtajan mediaesiintymisestä.

“Mielestäni tärkein asia on, että pystyy riitelemään sovussa.”

Kuuntele Lauri Ratian opit BoardTalks-jaksosta

Hallitustyön poikkeustilanteet kriisitilanteessa

Lauri Ratialla on valtava kokemus hallitustehtävistä. Jaksossa Lauri avaa hallituspolkuaan sekä mitä hänen mielestään tulee ottaa huomioon, kun tarjotaan yhtiön hallituksen puheenjohtajuuksia ns. yhtiön pelastamiseksi.

Hän korostaa, että ensimmäiseksi on todella tärkeää selvittää taustat ja mitä kaikkea on meneillä. On syytä tavata kaikki yrityksen avainhenkilöt sekä käydä liiketoimintasuunnitelma läpi.

“Tärkeintä avainhenkilöiden tapaaminen ja käsityksen muodostaminen siitä ketkä siellä voisivat tarvittavaa muutosta vetää.”

Ratian nostaa esille mm. ulkopuolisen konsulttitahon tärkeyden muutoksen läpiviennissä. Ulkopuolinen konsultti toimii neutraalina tahona, joka mm. tuo uusia näkemyksiä ja varmistaa, että numerot, joiden pohjalta päätöksiä tehdään, ovat varmasti oikeita.

Jaksossa keskustellaan myös hallituksen puheenjohtajan roolista kriisissä. “Tärkeää on tuoda yhtiöön uusi tahti ja uusi tahto ja johtaa sitten joukkoja from the day one”.

Ratia avaa jaksossa Terrafame ja Stockmann kokemuksiinsa pohjaten hallituksen kokoonpanosta ja roolista toimia nopeasti, mutta “kädet savessa”. Ratia kuvaakin kriisissä olevan yrityksen hallituksen roolin komplisuutta, väliaikaisuutta, muutoksia ja irtautumista.

Mediayhteistyö ja hallituksen puheenjohtajan näkyminen mediassa – miten valmistautua esiintymisiin?

Etenkin isojen yritysten transformaatiotilanteissa juuri hallituksen puheenjohtaja on usein median tulilinjalla, kun halutaan tietoa siitä, mihin yritys on menossa. Jaksossa keskustellaan myös siitä, kuinka paljon ja mitä asioita hallituksen puheenjohtaja voi ja kannattaa kommentoida mediassa sekä kuinka valmistautua median haastatteluihin.

Ratia korostaa, että median kanssa kannattaa luoda avoin ja läpinäkyvä suhde. On myös tärkeää ymmärtää mitä asioita hallituksen puheenjohtaja voi kommentoida ja mitkä asiat kuuluvat toimitusjohtajalle. “Yksi hyvä jako on se, että puheenjohtaja kommentoi omistaja-asioita ja toimitusjohtaja kommentoi yrityksen operatiivisia asioita”.

Jaksossa keskustellaan paljon myös hyvän valmistautumisen tärkeydestä. Ratia paljastaa, ettei ikinä menee esiintymisiin harjoittelematta. Hän kertoo mm. avustetuista haastatteluharjoitteluista, joiden avulla varmistetaan, ettei haastatteluissa tule yllättäviä kysymyksiä, joihin ei tiedä vastausta.

“Olen korostanut sitä, että hallituksen puheenjohtajan täytyy tietää erittäin yksityiskohtaisesti mitä yrityksessä tapahtuu, koska aina tulee yllättäviä kysymyksiä, joihin pitää pystyä vastaamaan on the spot”.