Milloin kannattaa muodostaa Advisory Board, entä milloin hallitus, Riku Heinonen?

Milloin kannattaa muodostaa Advisory Board, entä milloin hallitus, Riku Heinonen?

Podcast-jaksossa keskustellaan yrityksen kasvusta ja kehityksestä sekä siitä, milloin kannattaa perustaa Advisory Board ja milloin hallitus.

Vieraana on Integratan perustaja ja toimitusjohtaja Riku Heinonen, joka kertoo yrityksen matkasta, sen hallinnollisista rakenteista sekä siitä, mistä Integratan Advisory Boardin ja hallituksen perustaminen lähtivät liikkeelle.

Integrata on jo 15-vuotias yritys, joka on kasvanut roimasti viime vuosien aikana. Yrityksen kolmella perustajalla oli alussa vain vähän tietoa hallinnollisista rakenteista, eikä heistä kellään ollut yrittäjätaustaa.

Selkeää oli vain se, että he halusivat perustaa yrityksen, jossa etusijalla ovat asiakkaat ja ihmiset. Tämä määriteltiin myös Integratan omistajastrategiassa melko varhaisessa vaiheessa.

Jaksossa syvennytään keskustelemaan myös kulttuurin kehittymisestä kasvun myötä sekä siitä, miten pitää huoli, että yrityksen kulttuuri pysyy kasvussa mukana.

“Auttaa vahvasti, että olemme tiedostaneet ja kertoneet, että haluamme pitää ihmisistä ja kulttuurista kiinni.”

Advisory Boardin perustaminen

Heinonen halusi oppia lisää hallitustyöskentelystä ja osallistui koska Boardmanin Hallitustyöskentely-valmennukseen. Valmennuksesta Heinonen sai paljon arvokasta tietoa siitä, miten Advisory Board tai hallitus voi auttaa yritystä sen kehityksessä ja kasvussa.

Heinonen päätyi valmennuksessa tehdyn ryhmätyön ja muilta yritysjohtajilta saadun kannustuksen johdosta perustamaan Integrataan yhdessä muiden perustajaosakkeiden kanssa Advisory Boardin.

Valmennuksessa sanottiin, että ihmiset ovat yllättävän halukkaita auttamaan, pitää vain uskaltaa kysyä rohkeasti apua. Heinonen pyysi valmennuksesta rohkaistuneena apua valmentaja Timo Lapilta.

“Kannattaa aina kysyä rohkeasti apua. Tulette yllättymään, kuinka valmiita ihmiset ovat auttamaan.”

Integratalle alettiin aktiivisesti rakentamaan Advisory Boardia. Jäsenet rekrytoitiin rekrytointi-ilmoituksen avulla. Toiminta starttasi vuonna 2020, ja se koostui kolmesta ulkopuolisesta jäsenestä, kolmesta perustajasta sekä yhdestä henkilöstä operatiivisesta johdosta.

Nyt jälkikäteen tarkasteltuna Heinonen kuvailee Advisory Boardin toimintaa paineettomaksi pallotteluksi. Advisory Board auttoi muun muassa. päivittämään yrityksen omistajastrategian, jonka pohjalta pystyttiin myöhemmin lähteä rakentamaan hallitusta.

Hallituksen perustaminen

Heinonen kertoo, että paras neuvo, jonka hän on koskaan saanut, on ollut se, että hallitus kannattaa vaan laittaa pystyyn.

Hallituksen muodostamispäätöksen jälkeen Integratalla aloitettiin kokoamaan hallitusta. Ensimmäisenä askeleena lähdettiin pohtimaan hallitukselle puheenjohtajaa, joka lopulta löytyi Boardmanin verkostossa olevien ihmisten suositusten kautta.

Puheenjohtajavalinnan jälkeen lähdettiin kohdennetusti etsimään ja kontaktoimaan potentiaalisia hallituksen jäseniä verkostosta saatujen vinkkien pohjalta ja pian koossa olikin hallitus.

Heinonen kuvaa hallituksen toimintaa paljon järjestelmälliseksi mitä Advisory Boardin toiminta oli.

Alkuun oli jännittävää seurata, miten yhteistyö yrityksen ja hallituksen välillä lähtee rullaamaan. Se vei hieman aikaa, kun haettiin yhteistä tapaa toimia, rakennettiin vuosikello ja perehdytettiin hallituksen jäsenet Integratan toimintaan.

Nyt hallitus on toiminut vuoden ja Heinonen kertoo, että hallituksesta on ollut valtavasti apua. Yhteistyö hallituksen puheenjohtajan kanssa on vuoden aikana tiivistynyt merkittävästi.

“Ollaan samalla puolella.“

Heinosen mielestä hallituksen kokouksia tulee odottaa suurella innolla, ja jokaisen tulee tiedostaa, että ihmisten kanssa siellä keskustellaan. Näin syntyy lisäarvoa tuottavaa hallitustyöskentelyä!

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!