Miten luovuuden tulisi olla läsnä hallitustyöskentelyssä, Tuomas Auvinen?

Miten luovuuden tulisi olla läsnä hallitustyöskentelyssä, Tuomas Auvinen?

Tuomas Auvinen BoardTalks podcastJaksossa keskustellaan luovuudesta ja sen johtamisesta eri organisaatioissa ja erityisesti hallituksen mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, että pystytäänkö luovuus valjastamaan kilpailutekijäksi organisaatiossa.

Tuomas Auvinen on toiminut luovuuden johtamisen parissa koko työuransa. Hän on toiminut mm. Suomen Teatteriliiton toimitusjohtajana, Suomen Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina. Lisäksi Tuomas on toiminut lukuisten kulttuuri- ja luovan alan yhteisöjen ja yritysten hallituksissa sekä puheenjohtajana että jäsenenä.

Tällä hetkellä Tuomas työskentelee Aalto-yliopiston taiteen- ja suunnittelun dekaanina ja hän myös Boardmanin partneri ja hallituksen jäsen.

“Luovuutta ei voi johtaa, mutta luovuuden edellytyksiä voi.”

Maailman muuttuu ennennäkemättömän nopeasti ja on kompleksisempi kuin koskaan. Auvisen mukaan juuri nopeiden muutosten takia, lineaarinen ajattelutapa ei enää toimi.

Organisaatioihin tarvitaankin enemmän luovuutta ja ennen kaikkea yrityskulttuurin, joka sallii luovuuden ja sitä kautta tulevat innovaatiot ja uudistumisen, jotta voidaan vastata nopeasti uusiin haasteisiin ja valjastaa ne mahdollisuuksiksi.

Auvinen muistuttaa jaksossa, että luovuus on kuin lihas, joka kehittyy sitä harjoittaessa. Onkin tärkeää luoda organisaatiossa luovuuden harjoittelun salliva yrityskulttuuri, jota tuetaan hallituksesta käsin.

“Luovuus on kuin lihas, joka kehittyy sitä harjoittaessa.”

Luovuutta ei myöskään voi käskeä, mutta sille tulee asettaa rajat. Jaksossa keskustellaankin luovuuden hiekkalaatikosta ja rajojen asettamisesta.

Luovuus on myös monella tapaa törmäysten luotsausta. Kriisiytyminen kuuluukin Auvisen mukaan luovuuteen monella tapaa. Organisaatiossa ei saada lähteä hyperventiloimaan luovan prosessin käynnistyttyä, vaan on pysyttävä rauhallisena.

“Pitää olla yhteisesti ymmärretty, että konflikteja sattuu, mutta ne eivät saa olla este.”

Auvinen korostaakin, että organisaatiossa tulee olla luotuna jo toimintatavat luoville prosesseille ja ideoiden jalkauttamiselle. Ideoita tulee testata nopeasti, ja jos ne eivät toimi, siirtyä nopeasti tekemään taas jotain uutta.

Myös hallitusten tulee pysty uudella tavalla toimimaan ja edistää luovuutta organisaatiossa.

Ensinnäkin hallituksen tulle huolehtia, että kulttuuri on oikea. Tässä ylimmän johdon valinnalla on olennainen merkitys kulttuurin luomisessa.

Yksi Auvisen jaksossa esille nostama konkreettinen asia toimi, jolla hallitus voi edistää luovuutta organisaatiossa on johtajatason rekrytointi.

Hallituksen tulee miettiä, minkälaista johtajaa haetaan – haetaanko visionääriä, joka vie vain kohti omaa visiota vai fasilitoijaa, joka rakentaa kulttuuria.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilla

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!