BoardTalks: Kuinka kasvuyrityksiin saadaan huippuosaajia, Inka Mero?

BoardTalks: Kuinka kasvuyrityksiin saadaan huippuosaajia, Inka Mero?

Kasvuyrityssijoittaja Inka Mero on syväteknologiaan sijoittavan Voima Ventures VC -rahaston perustaja ja johtava osakas. Voima Ventures sijoittaa disruptiivisiin Pohjoismaisiin ja Baltian alueen tiedelähtöisiin kasvuyhtiöihin missionaan ratkoa globaaleja (ympäristö, terveys, resurssien riittävyys jne.) ongelmia tieteen, globaalin yrittäjyyden ja osaavan pääoman keinoin.

Aiemmin Mero on toiminut yli 25 vuotta teknologiasidonnaisilla toimialoilla niin sijoittajana kuin yrittäjänä sekä erilaisissa kansainvälisissä johtotason tehtävissä globaaleissa yhtiöissä ja startupeissa. Hänet on listattu Suomen Top10 vaikutusvaltaisimpien naisjohtajan joukkoon ja hän toimii mm. Fiskarsin, Nokian Renkaiden sekä usean kasvuyhtiön hallituksissa. Mero on myös enkelisijoittajana yli 30 startupissa ja perustajajäsen seitsemässä yhtiössä.

Jaksossa keskustellaan Meron hallituspolusta ja parhaista hallitusopeista sekä siitä, kuinka kasvuyrityksiä johdetaan, mikä on hallituksen ja advisory boardin rooli ja miten parhaat huippuosaajat saadaan kasvuyrityksiin.

“Mielestäni jokaisen kasvuyrityksen tulee pystyä luomaan itsestään mielikuva houkuttelevana työnantajabrändinä”

Kuuntele Inka Meron opit BoardTalks-jaksosta

Miten yrityksiä johdetaan hallituksen ja advisory boardin tuella?

Jaksossa keskustellaan rooleista niin johdon kuin hallituksen välillä. Tyypillisesti kasvuyrityksissä tiimillä on merkittävä rooli. Meron mukaan kasvuyrityksissä toimivat avaintiimit, joita hallitus tukee. Jaksossa keskustellaan myös siitä, miten kasvuyritykset voivat hyödyntää advisory boardeja.

Tiimi toteuttaa kasvua ja parhaassa tapauksessa käy hyvin tiivistä vuoropuhelua hallituksen kanssa. Kasvuyrityksissä ja startupeissa hallitus on yleensä sijoittajien nimittämä ja niitä edustava kokoonpano.

”Kaikki lähtee sijoituspäätöksestä. Onko tässä oikea tiimi? Mitä yritys yrittää tehdä? Minkälaisen tiimin tämäntyyppinen yritys tarvitsee?”, kertoo Mero ja toteaa, että hallituskeskustelut lähtevät yleensä näistä kysymyksistä liikkeelle.

Meron mukaan kasvuyrityksissä ollaan hyvin pragmaattisia siitä mitä pitäisi tapahtua, jotta yritys pääsee seuraavaan virsanpylvääseensä. ”Isossa yhtiössä tästä puhuttaisiin strategiana, mutta kasvuyrityksessä on roadmappi”.

Jaksossa Mero myös kertoo, miten kasvuyritysten toiminta eroaa isoihin yrityksiin nähden. Hänen mukaansa yleisesti elää kuvitelma, että pörssiyhtiöt ovat systemaattisia ja kasvuyritykset ovat epäsystemaattisia. Meron mukaan se on iso ja kummallinen oletusarvo.

Kuinka parhaat osaajat houkutellaan kasvuyrityksiin?

Meron mukaan osaajapula vaivaa niin isoja kuin pieniä yrityksiä. Kyseessä on yhteiskuntatason ongelma. Hänen mukaansa ratkaisua osaajapulaan voidaan hakea usealla eri tavalla.

Yhtenä ratkaisuna Mero pitää osaajahoukuttelua. Yhteiskunnallisella tasolla isoin ongelma ei Meron mukaan ole siinä, että saako ulkomailta tuleva osaaja työlupaa, vaan se että saako puoliso myös työluvan Suomeen ja miten heidät saadaan integroitumaan kulttuuriin.

Kasvuyrittäjien kannattaa hyödyntää verkostojaan osaajien löytämiseen. Hän nostaa esimerkiksi esille, että kasvuyrityksiin kannattaa palkata jo aiemmin kasvuyrityksessä työskennelleitä henkilöitä, jotka pystyvät houkuttelemaan omista verkostoistaan alan osaajia yritykseen.

Myös hallituksen kontakteista voi olla hyötyä erityisesti johtotason rekrytoinneissa, joita kannattaa Meron mukaan ehdottomasti hyödyntää. Lisäksi kasvuyrittäjien kannattaa hyödyntää hallitusta myös haastatteluissa, sillä hallituksen jäsenistä saa usein syöväluotaavia haastattelijoita, jotka osaavat myös haastaa sopivasti rekrytoitavaa.