Uusiutuva omistajuus

Uusiutuva omistajuus

Omistajien, hallituksen ja johdon toimivalla yhteistyöllä voidaan luoda merkittävää ja pitkäjänteistä lisäarvoa yhtiölle. Boardmanin ja PwC:n yhteistyössä toteutetussa Uusiutuva omistajuus –teematilaisuudessa pureuduttiin omistajuuden peruspilareihin sekä uusiutumiseen.

Tilaisuudessa kokemuksiaan jakoivat Eva Wathen (Perheyrityksen omistaja ja yrittäjä, Bravemotion Oy), Vera Backström (Client Account Leadership at Accenture, hallituksen jäsen) ja Anne Launis (Partner, Tax Services, PwC). Tilaisuutta moderoi Marko Korkiakoski (PwC).

“Kun maailma muuttuu, niin myös omistajuuden on muututtava”, totesi tilaisuuden avauspuheenvuorossa Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman. Yksi tapa kehittää suomalaista omistajuutta on lisätä omistajuuteen liittyvää osaamista ja sen takia perustettiin Boardmanin omistajuusvalmennus, joka järjestetään jo toista kertaa syksyllä 2022.

Lue lisää Boardmanin omistajuusvalmennuksesta täältä!

Omistajaosaamisen peruspilarit

Omistajilta vaaditaan tiettyä perusosaamista yrityksen liiketoimintaan liittyen. Kuitenkin yrityksen tilanteesta riippuen myös omistajuus erikoistuu ja sitä kautta vaatimukset osaamisesta muuttuvat.

Yrityksen strategia eli liiketoimintastrategia pitää erottaa omistajastrategiasta, vaikka ne liittyvätkin kiinteästi toisiinsa. Hallitus laatii yrityksen strategian ja omistajat omistajastrategian.

Launiksen mukaan ammattimaiseen omistajuuteen liittyy juuri omistajien kyky määritellä se suunta, johon yrityksen halutaan tulevaisuudessa kehittyvän. Omistajilla on keskeinen rooli asettaa yrityksen liiketoiminnan reunaehdot ja ne määritellään omistajastrategiassa.

Omistajastrategia muodostuu mm. yrityksen arvoista ja tavoitteista, omistajaidentiteetin muodostamisesta, omistajuuden pelisäännöistä, omistajuutta ohjaavista strategisista periaatteista ja reunaehdoista, omistajien rooleista, omistajien governancesta sekä corporate governancesta.

“On tärkeää sopia omistajien kesken ja dokumentoida yhteiset pelisäännöt eli miten toimitaan ja myös se, miten mahdollisia keskinäisiä konflikteja ratkaistaan.”

Lisäksi Launiksen mukaan omistajastrategian muodostamisessa keskeisemmässä asemassa on itse asiassa prosessi eli omistajien keskinäinen keskustelu, kuin varsinainen dokumentti, joka prosessin lopputulemana syntyy. Tärkeässä roolissa on toki myös omistajastrategian implementointi. Omistajien yhteisesti sovitut pelisäännöt dokumentoidaan huolellisesti. Juridisesti sitomattoman omistajastrategian ohella tärkeitä dokumentteja ovat mm. yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

Osaava omistajuus syntyy oppimalla ja vuorovaikutuksella

Tilaisuuden panelistit Wathen ja Backström korostivat vuorovaikutuksen tärkeyttä omistajuuden kehittämisessä. Wathenin mukaan epämuodollinen rakenne on oikeastaan paljon tärkeämpää kuin muodollinen rakenne.

“Tärkeintä kuitenkin on se merkitys, arvopohjainen osaaminen ja vuorovaikutus ja vasta sen jälkeen tulevat strategiset liiketoiminnat. Jos asenne on oikea, niin kaiken voi oppia,” kertoi Wathen.

“Elän ja hengitän omistajuutta. Siihen olen syntynyt ja se on vahva osa identiteettiä ja se, että yritetään olla entistä parempia,” kertoi Backström ja totesi, että omistajuuden arvot ja tarkoitus on osa identiteettiä.

Elän ja hengitän omistajuutta. Siihen olen syntynyt ja se on vahva osa identiteettiä ja se, että yritetään olla entistä parempia.

Omistajilla on myös tärkeä rooli määritellä omistajanstrategian pohjalta, minkälaista osaamista yritykseen tarvitaan, ja valita sen pohjalta hallituksen jäsenet.

Omistajat tarkastelevat yrityksen tulevaisuutta 5-25-vuoden perspektiivillä ja siksi juuri omistajat määrittelevät tarkoituksen. Samalla omistajien tulee olla varovaisia sen suhteen, että ottavat kantaa asioihin, jotka ovat tilapäisiä.

Omistajalla on väliä – etenkin kriisissä

Arvot toimivat yrityksen toiminnan perustana ja ne ohjaavat toimintaa. Maailman muuttuessa nopeasti ja kohdatessamme ennennäkemättömiä kriisejä, omistajat voivat toimia kriisin keskellä elintärkeänä voimavarana.

Jos omistajat ovat käyneet keskenään arvokeskustelua ja tiedetään, mitkä ovat ne omistajien yhteiset arvot ja samalla liiketoiminnan arvot, pystytään reagoimaan hyvinkin nopeasti.

Backström korostikin puheenvuorossaan, että jos vasta kriisissä lähdetään omistajina miettimään mitä ajattelemme omistajuudesta ja maailmasta, niin ollaan pahasti myöhässä reagoimaan.

”Omistajien on tärkeää määritellä arvot ja toiminnan tarkoitus etukäteen, kirkastaa ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintää ja kertoa houkuttelevasti yrityksen tarina, niin että yritys nähdään houkuttelevana myös tulevaisuudessa niin rekrytointien saralla kuin myös omistajien keskuudessa,” korosti Backström.

Kun puhutaan siitä, mitä omistajuuden uusiutuminen tarkoittaa, niin sukupolvien uusiutuminen ei sisällä vain omistajien vaihdosta, vaan siihen sisältyy se, että yhtiön tarkoituksena on olla relevantti tulevaisuuden asiakkaille, seuraavan sukupolven työntekijöille ja seuraavan sukupolven omistajille, jolloin tätä uudistumiskeskustelua tulisi käydä paljon laajemmalla asenteella kuin ehkä useimmiten tehdään.

Omistajien on tärkeää määritellä arvot ja toiminnan tarkoitus etukäteen, kirkastaa ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintää ja kertoa houkuttelevasti yrityksen tarina, niin että yritys nähdään houkuttelevana myös tulevaisuudessa niin rekrytointien saralla kuin myös omistajien keskuudessa.