BOARDTALKS: Mikä on hallituksen rooli integraatioprosessissa, Hannele Jakosuo-Jansson?

BOARDTALKS: Mikä on hallituksen rooli integraatioprosessissa, Hannele Jakosuo-Jansson?

BoardTalks-podcastin 7. jakson vieraana on Neste Oyj:n henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja sekä johtoryhmän jäsen Hannele Jakosuo-Jansson. Hannele on tehnyt pitkän uran Neste Oyj:n palveluksessa. Hänet valittiin kevään 2021 yhtiökokouksessa Finnairin hallituksen jäseneksi ja aikaisemmin hän on toiminut mm. Ahlstrom-Munksjön, Tekesin ja (Luonnonvarakeskus) Luken hallituksen jäsenenä.

Jaksossa keskustellaan hallituksen roolista integraatioprosessissa, mitkä ovat avainelementtejä onnistuneeseen integraatioprosessiin, ja minkälaisia yritys- ja turvallisuus kysymyksiä tulee olla hallituksen agendalla. Jaksossa kuullaan myös Jakosuo-Janssonin hallituspolusta sekä kuinka Nesteen uusiutuva kasvustrategia vietiin onnistuneesti läpi.

”Sitä saat mitä mittaat.”

Kuuntele Hannele Jakosuo-Janssonin opit BoardTalks-podcastista

BoardTalks on Boardmanin lanseeramana podcast, jota juontavat Laura Raitio ja Taru Lindeman. Lue lisää BoardTalks-podcastistä ja seuraa meitä Twitterissä BoardTalks_pod ja kuulet uusista jaksoista ensimmäisenä! Arvostele meidät myös podcast-alustoilla (Spotify, Apple Podcasts jne) ja seuraa meitä suosikki podcast-alustalla!

Mitkä ovat avainelementtejä onnistuneeseen integraatioprosessiin?

BoardTalks-podcastissa nostettiin esille hallituksen rooli yritysintegraatioprosessissa ja erityisesti, miten varmistetaan, että yrityksessä on hyvä yrityskulttuuri sekä turvallisuuskulttuuri.

Jakosuo-Janssonin mukaan yritysintegraatio- ja fuusiotilanteessa keskitytään hyvin pitkälle siihen integraatio-ohjelmaan, johon tulee sisällyttää kulttuurilliset, johtamiseen, strategisiin kyvykkyyksiin liittyvät asiat. Hän myös korostaa, että asioiden etenemiselle tulee löytää hyvät mittarit ja niitä pitää mitata aktiivisesti.

Mittaamiseen on hyvin monenlaisia keinoja. Tänä päivänä kaikki isot organisaatiot integraation yhtenä osana mittaavat organisaation palautetta ja erilaisia osa-alueita hyvinkin systemaattisesti ja toistaen niitä läpi integraatiovaiheen. Ne ovatkin tehokkaita keinoja saada läpinäkyvyyttä ja palautetta organisaatiosta.

Jakosuo-Janssonin mukaan hallituksella onkin tärkeä rooli integraatioprosessin onnistumisessa. “Hallituksen pitää esittää nämä asiat tärkeinä sinne agendalle, jotta näitä asioita seurataan ja raportoidaan ja jotta niistä keskustellaan säännöllisesti johdon kanssa”.

Minkälaisia kysymyksiä yrityskulttuurista hallituksessa pohditaan integraatiotilanteissa?

Jakosuo-Janssonin kokemuksen mukaan yritysoston yhteydessä on mahdollista luoda uusi kulttuuri. Onnistuakseen se kuitenkin tarvitsee selkeän ja yhteisen strategian sekä strategiset tavoitteet ja mittarit, jaetut arvot ja hyvää viestintää sekä jämäkkää johtamista erityisesti integraatiovaiheessa.

Hallitus voi aistia yrityskulttuuria erilaisten tutkimusten, mittausten, johdon tapaamisten, strategiakeskusteluin, vierailulla tuotantolaitoksiin, mutta Jakosuo-Jansson korostaa, ettei hallituksen pidä kuitenkaan mennä liian operatiiviselle tasolle.

Prosessissa on tärkeää huomioida yrityksen eri tasot. “Pitäisi muistaa, että mennään riittävän syvälle integraatiovaiheessa, että se yhteinen strategia ja selkeät tavoitteet, mittareiden asetanta, arvot ja siitä kulttuurista ja johtamisesta puhuminen tapahtuu riittävällä laajuudella ja syvyydellä, ettei siitä jää soluja tai siiloja, jotka jäävät elämään omaa vanhaa kulttuuria.”

Jakosuo-Jansson toteaa podcastissa, että kulttuurin muuttaminen vie aikaa, keskimäärin jopa seitsemän vuotta. Hallituksen tulee ottaa muutostilanteissa asiat johdonmukaisesti agendalle. Niistä tulee tehdä suunnitelma sekä vuosikello, joka luo rytmin asioiden käsittelylle. “Vuosikelloon laitettiin, että milloin näistä annetaan säännöllisesti raportteja, missä vaiheessa vuotta keskustellaan näistä asioista.”

Podcast-jaksossa kuullaan konkreettisesti, kuinka Nesteen uusiutuva kasvustrategia vietiin onnistuneesti läpi.