Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan tukeminen edistää Boardmanin tavoitteita nostaa yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistasoa sekä kehittää omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyötä.

Boardman tekee yhteistyötä väitöskirjatutkijoiden ja pro graduaan kirjoittavien opiskelijoiden kanssa tarjoten heille tukea työssään.

Tuki voi olla muodoltaan esimerkiksi kehittämisfoorumin toimintaan liittymistä, aiheen sparrausta tai tukea lähteiden etsinnässä ja esimerkiksi haastateltavien löytämisessä. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö -kehittämisfoorumin toiminta on ollut tiiviisti kytköksissä Satu Koskisen väitöskirjaan samasta teemasta. Koskinen on myös kirjoittanut blogisarjaa Boardmanin sivuille ja valmistelee tutkimuksestaan kirjaa. Myös omistajaosaamisen kehittämisfoorumin toiminnassa on mukana väitöskirjatutkijoita, jotka perehtyvät omistajuuteen.

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana liikkeenjohtajien, julkishallinnon ja akateemisen maailman välillä.

Ryhmään kuuluu kokeneita liikkeenjohtajia, julkishallinnon toimijoita ja akateemisen maailman osaajia. Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää 4-6 kertaa vuodessa keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista johtajuuteen liittyvistä teemoista.

Tutustu tarkemmin LJT:n toimintaan