Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan tukeminen edistää Boardmanin tavoitteita nostaa yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistasoa sekä kehittää omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyötä.

Boardman tekee yhteistyötä väitöskirjatutkijoiden ja pro graduaan kirjoittavien opiskelijoiden kanssa tarjoten heille tukea työssään.

Tuki voi olla muodoltaan esimerkiksi kehittämisfoorumin toimintaan liittymistä, aiheen sparrausta tai tukea lähteiden etsinnässä ja esimerkiksi haastateltavien löytämisessä. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö -kehittämisfoorumin toiminta on ollut tiiviisti kytköksissä Satu Koskisen väitöskirjaan samasta teemasta. Koskinen on myös kirjoittanut blogisarjaa Boardmanin sivuille ja  väitöstutkimukseen perustuvan kirjan nimeltä Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä, joka julkaistiin 18.5.2020. Myös omistajaosaamisen kehittämisfoorumin toiminnassa on mukana väitöskirjatutkijoita, jotka perehtyvät omistajuuteen.

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.

Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia. Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista omistajuuteen, hallitustyöskentelyyn ja johtamiseen liittyvistä teemoista.

Tutustu tarkemmin LJT:n toimintaan