Boardman Alumnipäivässä kuultiin monipuolisia näkökulmia trendeistä ja ennakoinnista hallitustyön tukena

Boardman Alumnipäivässä kuultiin monipuolisia näkökulmia trendeistä ja ennakoinnista hallitustyön tukena

Vuoden 2021 Boardman Alumnipäivässä nähtiin suuri kattaus erilaisia asiantuntijoita, jotka antoivat monipuolisen katsauksen maailman tämänhetkiseen tilanteeseen, ennakointiin ja tulevaisuuteen.

Tilaisuuden moderaattoreina toimivat Varman HR:stä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava Katri Viippola sekä Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman. Tilaisuuden avasi Alumnihallituksen puheenjohtaja Jaana Rosendahl.

“Ennakointi vaatii joustavaa ajattelua koko organisaatiolta. Puhutaan paljon ketterästä toiminnasta, mutta vähemmän puhutaan niistä joustavasta ajattelusta, joka oikeasti mahdollistaa sen ketterän toiminnan,” taustoitti Rosendahl Alumnipäivän teemaa, joka kiteytyy trendeihin ja ennakointiin hallitustyössä.

Tilaisuuden varsinaisen puheenvuoro-osuuden aloitti Varman toimitusjohtaja Risto Murto, joka kertoi Varman viimeaikaisista näkymistä sekä sijoitusmarkkinoiden ja talousmaailman tämänhetkisestä tilasta.

Murron mukaan tilanne on lähtökohtaisesti poikkeuksellisen positiivinen, vaikka koronaviruksen deltavariantin takia Suomen yhteiskuntaa ei ihan vielä ole pystytty avaamaan. Talous palautuu nopeasti, mutta viruksen deltavariantti tulee aiheuttamaan eri maiden välillä suuria eroja juuri talouden kehityksessä.

Suomen talouskehityksen tilanne näyttää kuitenkin Murron mielestä hyvältä. “Delta ei näy näissä luvuissa. Meillä on luottamus siihen, että ensi vuonna mennään vahvalla kasvulla.”

Murron jälkeen kuultiin Spinnovan ja Nightingalen hallituksen puheenjohtajan Timo Soinisen ja Evli Growth Partnersin perustajan ja partnerin Riku Asikaisen keskustelu kasvuyhtiöiden rahoittamisesta listautumisen kautta. Keskustelussa pohdittiin listautumiseen valmistautumista, sopivaa ajankohtaa sekä mitä asioita erityisesti kasvuyhtiöiden tulee ottaa huomioon ja miksi.

Mikko Dufva, Sitran johtava asiantuntija ennakoinnista, korosti tilaisuudessa mitä tulee ottaa huomioon tulevaisuusajattelussa. Dufva kiteytti, että nyt on tärkeää nähdä jatkuvuus epäjatkuvuudessa ja epäjatkuvuus jatkuvuudessa.

“Tällaisessa yllätysten ajassa korostuu se, että pitää olla kyky toimia epävarmuuden ajassa ja kykyä sopeutua siihen, mitä kaikkea tapahtuu sekä kyky rakentaa resilienssiä”. Dufvan mukaan tämä kyky toimia myös epävarmuuden ajassa vahvistaa luottamusta siihen, että tulevaisuutta ei ole menetetty. Hänen mukaansa, koska tulevaisuus ei tule annettuna ja on epävarma, voimme itseasiassa myös vaikuttaa siihen. Hän kehottikin puheenvuorossaan, että meidän pitää aktiivisesti rakentaa sellaista tulevaisuutta, jollaisen sen haluamme olevan.

Alumnipäivän toisen osion aloitti PwC:n Global Leader, Strategy and Leadership Blair Sheppard, joka kertoi tilaisuudessa, kuinka ilmastonmuutos ja globaali kriisi tulevat vaikuttamaan johtajuuteen.

Sheppardin puheenvuoron jälkeen kuultiin käytännön kokemuksia strategiatyöstä voimakkaasti muuttuvalla energiatoimialalla Gasumin toimitusjohtajalta Johanna Lammiselta.

Tilaisuus päättyi mielenkiintoiseen alustukseen Boards Impact Forumin hallituksen puheenjohtajalta Liselotte Hägertz Engstamilta. Hän kertoi, kuinka ilmastonmuutoksen tulisi näkyä yrityksen hallituksen agendalla ja strategiassa, miten hallituksessa voidaan käynnistää tähän liittyvät keskustelut ja miten yhdessä johdon kanssa käytävällä dialogilla ymmärretään paremmin ilmastomuutoksen vaikutukset yhtiön strategiaan. Hän korosti puheessaan erityisesti, että yrityksissä voi olla vain yksi strategia, joka sisältää myös ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat. Eivätkä nämä teemat voi liittyä vain riskien kartoitukseen, vaan niissä tulee huomioida myös uudet mahdollisuudet.