BOARDMAN Alumnit: Kun pelisäännöt muuttuvat yhdessä yössä – Miten OHJ -ketju reagoi markkinahäiriöön?

BOARDMAN Alumnit: Kun pelisäännöt muuttuvat yhdessä yössä – Miten OHJ -ketju reagoi markkinahäiriöön?

Hallituksissa tehdään kovia päätöksiä Ukrainan kriisistä johtuen. Miten hallitukset reagoivat muuttuneeseen maailmantilanteeseen ja miten muutokset vaikuttavat yritysten ja hallitusten toimintaan. Miten pysyä ketteränä päätöksentekijänä alati muuttuvassa maailmassa?

Lämmin kiitos oppien jakamisesta tilaisuuden asiantuntijoille Lauri Veijalaiselle, Laura Raitiolle, Margus Schultsille sekä Saga Forssille. Kiitokset myös moderaattoreille Enel Sintoselle ja Olli Holmströmille.

Markkinahäiriöiden vaikutukset liiketoimintaan Boardman-verkostossa

“Käsittämättömän paljon on tapahtunut muutaman kuukauden sisällä”, kertoi avauspuheenvuorossaan tilaisuuden toinen moderaattori Olli Holmström. Ollin kanssa tilaisuutta moderoi Enel Sintonen PwC:ltä.

Osallistujille etukäteen toteutetun kyselyn mukaan jopa 65 prosenttia vastanneista on kokenut jonkin viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneen yksittäisen tapahtuman vaikuttaneen yrityksen toimintaan merkittävästi.

Vastanneista jopa 56 prosentin mukaan tapahtuma on johtanut riskiin menettää yli 10 prosenttia liiketoiminnasta.

Ukrainaan kohdistuneet sotatoimet ja siitä seuranneilla Venäjään kohdistuneilla pakotteilla oli vaikutuksia liiketoimintaan 42 prosentilla vastanneista. Näistä vain puolet olivat tunnistaneet Ukrainan ja Venäjän aiheuttaman riskin riskienhallinnassaan.

Osallistujille etukäteen toteutetun kyselyn mukaan jopa 65 prosenttia vastanneista on kokenut jonkin viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneen yksittäisen tapahtuman vaikuttaneen yrityksen toimintaan merkittävästi.

“Eli joka toiselle tämä oli kuitenkin enemmän tai vähemmän yllätys”, totesi Holmström.

Kyselyssä kysyttiin myös, että onko nopeaan muutokseen reagointi muuttanut omistajien ja hallituksen tapaa työskennellä yhdessä. Vastauksissa korostui erityisesti se, että nopea päätöksenteko on lisääntynyt ja yrityksissä on muodostettu pienempiä aktiivisia ryhmiä tekemään nopeita päätöksiä.

“No mitä olemme oppineet? Vastauksissa korostui keskittyminen kriittisiin asioihin, fokusointi ja panostus riskienhallintaan”, nosti esille Holmström.

Konkreettisia caseja ja oppeja

Tilaisuudessa konkreettisia kokemuksiaan jakoivat East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, Tallink Silja konsernin talousjohtaja ja Suomen toimintojen toimitusjohtaja Margus Schults sekä Boardman hallituksen puheenjohtaja ja partneri Laura Raitio.

“Tiivis yhteistyö maajohdon ja pääkonttorin välillä oli ihan avainasemassa”, totesi Veijalainen. Hänen kokemuksiensa mukaan parhaiten pärjäävät ne, joiden johtamistasojen määrä oli mahdollisimman matala.

Lisäksi Veijalainen korosti tärkeimpänä oppinaan viestinnän roolia koko yrityksessä. Erityisesti hallitustyöskentelynäkökulmasta johdon tulee aktiivisesti informoida hallitusta, joka viestii edelleen omistajille, siitä mitä tapahtuu tai tulee tapahtumaan.

Boardmanin hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio korosti puolestaan erityisesti säännöllistä riskienhallintaa.

“Hyvä happotesti johdolle ja hallitukselle on, että laitetaan Excelit ja hienot riskikartat sivuun ja kaikki laittaa silmät kiinni. Tarkoituksena on 30 sekunnin aikana miettiä, että mitkä ovat tämän yhtiön keskeisimmät strategiset riskit, operatiiviset riskit ja sellaiset riskit, joihin ei itse voi vaikuttaa,“ nosti esille Raitio.

Tallink Silja konsernin talousjohtaja ja Suomen toimintojen toimitusjohtaja Margus Schultsin mukaan kriisitilanteissa tärkeää on kassan varmistaminen. Hyvät luottamukselliset suhteet pankkeihin tulee luoda jo hyvissä ajoin enne kriisiä.

“Mitkä ovat tämän yhtiön keskeisimmät strategiset riskit, operatiiviset riskit ja sellaiset riskit, joihin ei itse voi vaikuttaa.“

Lisäksi on tärkeää keskittyä tärkeisiin prosesseihin ja etenkin henkilöstöön ja pohtia, missä kustannuksissa voisi säästää.

Hallituksen tulee pystyä miettimään toimien pitkäaikaisia vaikutuksia asiakkaille ja henkilöstölle, joita kriisistä aiheutuu. Lisäksi hallituksen tehtävänä on nähdä mahdollisuuksia kriiseissä.

Lisäksi Schults kannustaa nopeaan ja ketterään toimintatapaan. Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyössä kriisien kohtaamisessa Schults näkee tärkeänä sen, että hallitus antaa johdolle selkeän mandaatin toimia kriiseissä.

“Kriiseistä olen oppinut, että pitää laittaa jäitä hattuun. Ei pidä panikoida ja asioita ei tule ottaa henkilökohtaisesta. Tulee tehdä nopeita päätöksiä ja korjata nopeasti, jos huomataan, ettei päätös ollut oikea,“ totesi Schults puheenvuorossaan.

Boardman Alumnit

Boardman Alumniverkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Tavoitteena on oppia, jakaa kokemuksia ja uudistua. Verkostoituminen on toiminnassamme keskeisessä roolissa.

Lue lisää ja hae Boardman Alumniksi!