Boardman lanseeraa hallituksen ja johdon arvioinnin kuntaomisteisille yhtiöille

Boardman lanseeraa hallituksen ja johdon arvioinnin kuntaomisteisille yhtiöille

Hallitustyöskentelyn ulkopuolinen arviointi on kuntayhtiöissä vielä varsin uutta. Boardman on vuonna 2020 pilotoinut kaupunkineuvos ja Boardman-partneri Marketta Kokkosen ja Boardman-partneri Tom von Weymarnin johdolla kuntaomisteisille yhtiöille räätälöidyn hallituksen ja johdon arvioinnin. Uusi arviointi on saanut oikein hyvä vastaanoton.

Kaupunkineuvos ja Boardman-partneri Marketta Kokkonen

Hallituksen ja johdon -arvioinnin avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman tilannekuvansa yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä.

“Meidän veronmaksajien omaisuutta hoitaviin kuntayhtiöihin kuuluu laaja yhteiskuntavastuu. Se on tunnistettu 2015 tehdyssä kuntalaissa, jossa omistajaohjaukseen liittyvät säädökset ovat hyvinkin tarkat ja moninaiset. Tässä suhteessa kuntayhtiöt eroavat yksityisistä yhtiöistä. On tärkeätä, että omistajapää on kuntayhtiöiden arvioinnissa mukana ja että tätä varten on kuntapuolelle räätälöity oma palvelutuote”, kertoi Marketta Kokkonen.

Arviointi sisältää sähköisen itsearvioinnin, asiantuntijan toteuttamat haastattelut sekä arvioinnin raportointitilaisuuden. Sähköisessä arvioinnissa hallitus ja johto arvioivat yhtiön tilannetta seuraavan viiden osa-alueen osalta 1) yritys ja sen kilpailuetu, 2) omistajaohjaus, 3) hallituksen puheenjohtaja ja hallitustyöskentely, 4) hallituksen ja johdon yhteistyö sekä 5) johto ja johtaminen.

Boardman-partneri Tom von Weymarn

Hallituksen ja johdon edustajat vastaavat samoihin väittämiin kahden eri linkin kautta, jolloin on mahdollista nähdä hallituksen ja johdon näkemysten yhdenmukaisuus sekä mahdolliset erot. Arviointia täydennetään asiantuntijan toteuttamilla haastatteluilla ja arvioinnin purulla sisältäen suositukset hallituksen ja johdon työskentelyn kehittämiseksi.

Hallituksen ja johdon arvioinnin avulla saa syvemmän analyysin yrityksen tilasta sekä hallituksen, johdon ja omistajien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi hallitustyöskentelyn ulkopuolisessa arvioinnissa selviää, kulkeeko kaikki hyvän hallintotavan mukaisesti.

”Ulkopuolisen arvion tavoitteena on kirkastaa kohdeyhtiön vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet. Oleellista harjoituksen hyötyjen kannalta on kohderyhmän avainhenkilöiden hyväksyntä havaituista kohdeyhtiön kehittämisen kohteista sekä niihin liittyvästä kehittämisen toimenpiteistä,” kertoi Tom von Weymarn.

Kuntalehti (02/2021) julkaisi artikkelin Tampereen kaupungin omistaman pysäköintipalveluja tuottavan Finnparkin teettämästä arvioinnista. Tämän ensimmäisen ulkopuolisen arvioinnin toteutti Boardman ja siinä arvioitiin Finnparkin hallituksen ja johdon toimintaa.

“Tampereen kaupunki sai yhtiön osakkeenomistajana arvokasta tietoa hallituksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Näitä tietoja hyödynnetään, kun pohditaan hallituskokoonpanon muutostarpeita omistajan strategisia tavoitteita vasten. Lisäksi osakkeenomistaja sai hyviä ajatuksia omistaja-hallitus-johto yhteistyön kehittämiseksi,” kommentoi Arto Vuojolainen, Tampereen kaupungin rahoitusjohtaja.

Lähteet: Kuntalehti 02/2021. Luettavissa täältä (vain tilaajille)

Lue lisää Boardmanin kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon arvioinnista täältä!