Boardmanilla ristiinpölytetään ajatuksia ja luodaan uutta, hyödynnettävää tietoa OHJ-kehittämisfoorumissa 

Boardmanilla ristiinpölytetään ajatuksia ja luodaan uutta, hyödynnettävää tietoa OHJ-kehittämisfoorumissa 

OHJ-kehittämisfoorumin kokous Boardmanin Olohuoneessa toi yhteen väitöskirjatutkijat Hanna Sievisen, Tom Liljeströmin ja Ari Virtasen keskustelemaan ja pohtimaan omistajaosaamista väitöskirjatutkimuksiensa kautta.  

Tilaisuus toteutettiin hybridinä ja siihen osallistui läsnä olevien lisäksi noin kymmenkunta etäosallistujaa.  

Kokouksen avasi ja keskustelua johti kehittämisfoorumin puheenjohtaja Mikko Haapanen. “OHJ on vahvasti Boardmanin strategiassa. Jotta yritysten menestyminen on mahdollista, tulee omistajilla, hallituksella ja johdolla olla selkeä yhteinen agenda ja ymmärrys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa”, totesi Haapanen tilaisuuden avauspuheenvuorossaan. 

Hanna Sievisen, Tom Liljeströmin ja Ari Virtanen kertoivat meneillään olevista tutkimusvaiheista ja tuloksista, joista keskusteltiin ja kommentoitiin ryhmän kesken.  

Foorumin tapojen mukaisesti tutkijat esittävät omia tutkimustuloksiaan ja muut jäsenet kommentoivat ja tällä tapaa tutkija saa uusia ajatuksia foorumilta omaan työhönsä 

Tilaisuudessa Hanna Sievinen kertoi väitöskirjatutkimuksen viimeisestä julkistetusta tutkimusartikkelista, joka käsitteli kahden välistä interaktiota kypsässä perheyhtiössä, perheen, toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välillä.    

Tarkastelussa on erityisesti se, miten epäformaali kulissien takana oleva toiminta vaikuttaa kypsän perheyrityksen hallintoon.  

“Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on nimenomaa kahden välinen interaktio, jota kokousten ulkopuolella tapahtuu”, kertoi Sievinen. 

Tom Liljeströmin alustuksen pohjalta tarkasteltiin myös hallituksissa tapahtuvia epävirallisia käytänteitä neljässä eri yrityksessä. Ari Virtasen tutkimuksen pohjalta keskusteltiin OHJ-toimijoiden rooleista yrityksen muutosprosessien aikana ja erityisesti siitä, millainen rooli tulee omistajilla, hallituksella ja johdolla silloin olla.  

Pohdinnassa oli mm. kenen tehtävänä on vastata siitä, että yritys on varautunut riittävästi suuriin liiketoiminnallisiin tai teknologisiin epäjatkumoihin ja kenellä on päävastuu muutosprosessin toteutuksen seurannasta.  

Lisäksi tilaisuudessa tarkasteltiin aloittavien väitöskirjatutkijoiden Jari Ovaskaisen ja Tommi Juuselan ajatuksia aiheista.  

Lue lisää Omistajien, Hallituksen ja Johdon yhteistyön (OHJ)-kehittämisfoorumin toiminnasta täältä!