BoardTalks: Millaista on osaava omistajuus, Philip Aminoff?

BoardTalks: Millaista on osaava omistajuus, Philip Aminoff?

BoardTalks-podcastin neljännen jakson vieraana on vahva omistajuuden puolestapuhuja Philip Aminoff. Philip on merkittävä vaikuttaja ja aktiivinen hallituksen jäsen Aminoffien perheen omistamissa yhtiöissä, joita ovat valaistustekniikkaan erikoistunut Helvar, audiovisuaalisia järjestelmiä valmistava Electrosonic, tehdasautomaation osaaja Fastems sekä monipuolisia liikkumisen palveluita ja kuljetusratkaisuja tarjoava Veho.

Philip toimii ammattitaitoisena osaajana myös monissa muissa eri hallitustehtävissä ja kuulemmekin jaksossa hänen hallituspolustaan. Lisäksi jaksossa keskustellaan siitä, mitä on osaava omistajuus sekä miten varmistetaan, että yhtiöissä tehdään parhaat mahdolliset päätökset. Jaksossa Philip avaa, miten perheyhtiöissä kootaan ammattimaisesti toimiva hallitus.

”Hyvin toimivassa perheyhtiön hallituksessa omistajaperhe itse ei ole liian painavassa ja äänekkäässä päätöksentekijäroolissa vaan myötävaikuttaa siihen, että syntyy hyvä dynamiikka päätöksentekijöiden välille.”

Kuuntele Philipin opit BoardTalks-podcastista

BoardTalks on Boardmanin lanseeramana podcast, jota juontavat Laura Raitio ja Taru Lindeman. Lue lisää BoardTalks-podcastistä ja seuraa meitä Twitterissä BoardTalks_pod ja kuulet uusista jaksoista ensimmäisenä!

Miten varmistetaan, että yhtiöissä tehdään parhaat mahdolliset päätökset?

Philip nostaa jaksossa esille, milloin hallituksen tulee painaa kaasua ja milloin päätöksenteossa tulee pysähtyä perusasioiden äärelle. Normaalitilanteissa on tärkeää saada ylläpidettyä rauhallista keskustelua, jossa pohditaan, mikä on yrityksen liiketoiminnan tarkoitus. “Pyrimme löytämään ne päätökset, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä. Mikä on sellainen päätös, joka aidosti muuttaa kaiken”, kiteyttää Aminoff.

“Hallituksen kokoukset ovat myös tärkeitä ja hyviä, mutta siellä ei tapahdu samalla tavalla todella syvällä ja suuntaa muuttavia päätöksiä,” toteaa Aminoff. Hän nosti keskustelussa esille, että päätöksenteon kannalta tärkeitä kohtaamisia tapahtuu iltakouluissa, strategiapäivillä sekä vierailulla tavarantoimittajien tai asiakkaiden luona, jolloin on paremmin aikaa käydä tätä keskustelua.

Myös hallitusten jäsenten altistuttaminen on tärkeässä roolissa päätöksenteossa. Philip kertoi, että päätöksenteolle tulisi antaa aikaa. Uusi asia tuodaan keskustelun teemassa yhdessä kokouksessa. Sitten seuraavassa kokouksessa tulisi pohtia yhdessä päätösvaihtoehtoja ja sitten vasta sitä seuraavassa kokouksessa tulisi tehdä lopullinen päätös.

Sen sijaan kriisitilanteissa tulee hallituksen hyödyntää kaikkien viisautta nopealla syklillä ratkaistakseen polttavan ongelman. Ongelma tulee ratkaista kuitenkin niin, ettei se aiheuta varojen loppumista ja se takaa pitkäaikaisuuden tulevaisuuden. Aminoff kertoo jaksossa aivan uudenlaisesta vuorovaikutusverkostosta, jota he perheyhtiössä hyödynsivät pandemian selättämiseksi.

Miten perheyhtiössä kootaan ammattimaisesti toimiva hallitus?

Philipin mukaan hyvin toimivassa perheyhtiön hallituksessa omistajaperhe itse ei ole liian painavassa ja äänekkäässä päätöksentekijäroolissa vaan myötävaikuttaa siihen, että syntyy hyvä dynamiikka päätöksentekijöiden välille.

Tällöin syntyy myös tasapaino, jossa on luontevaa, että hallituksen puheenjohtaja kääntyy toimivan johdon ja omistajien puoleen ja varmistaa, että kaikki näkemykset tulevat huomioiduksi.

Ammattimaisesti toimivan hallituksen muodostaminen lähtee yhtiön liiketoiminnasta. Philipin mukaan on tärkeää, että hallituksessa käydään riittävästi keskustelua siitä, mikä on yhtiön olemassaolon tarkoitus ja muodostettava käsitys mitkä ovat niitä keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat markkinaan.

Tämän jälkeen pohditaan mitä osaamista hallituksesta löytyy omasta takaa ja mitä ei. “Olemme yleensä ulkopuolisen avulla tehneet haastatteluja hallituksen kanssa mitä osaamista on ja mitä puuttuu, mitä puuttuu myös hallitustyön menetelmien puolella.” Nämä hallitustyön arvioinnit johtavat usein uusiin rekrytointeihin.

“Itseisarvona on, että hallituksen jäsenet ovat integriteeteiltään kovia. He eivät saa olla riippuvaisia omistajista tai toimivan johdon kavereita. He tulevat mukaan, koska haluamme heiltä vinkkejä neuvoja ja panostusta yhtiön menestymisen eteen,” kertoo Philip.