BoardTalks: Mitä pitäisi vielä tehdä omistajuuden puolesta, Annika Paasikivi?

BoardTalks: Mitä pitäisi vielä tehdä omistajuuden puolesta, Annika Paasikivi?

Annika Paasikivi on toiminut Oras Investin toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen, toimittuaan aiemmin yhtiön operatiivisena johtajana. Annika toimii useissa hallituksissa. Hän on Oras Groupin hallituksen varapuheenjohtaja, Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä Varova Oy:n hallituksen jäsen. Jaksossa syvennytäänkin omistajuuteen Suomessa, sen kipupisteisiin ja erityisesti siihen, kuinka perheyhtiöiden päätöksenteko toimii?

Oras Invest perustettiin vuonna 2004, mutta sen juuret ulottuvat aina Oras Oy:n perustamiseen vuonna 1945. Oras Invest haluaa olla pitkäjänteinen teollinen omistaja suomalaisessa yrityskentässä. Yhtiö on omistajana Oras Groupissa, Uponorissa ja Kemirassa. Yhtiö myi Tikkurila-omistuksensa yhdysvaltalaisyhtiö PPG:lle.

“Jos omistajuus pääsee samaan asemaan kymmenen vuoden aikana kuin yrittäjyys, niin sitten olemme jotain saavuttaneet.”

Kuuntele Annika Paasikiven opit BoardTalks-podcastistä!

Jaksossa kuullaan Paasikiven henkilökohtaisesta hallituspolusta ja valmistautumisesta sukuyhtiön johtamistehtäviin. Paasikivi kertoo, että ennen aloittamista olisi ollut hyvä saada jonkun kokeneen hallitusammattilaisen näkemyksiä hallituksen työskentelystä ja tehtävistä. Hän kuitenkin nostaa esille, että onneksi nykyjään hallitustehtäviin voi kouluttautua.

Jaksossa syvennyttään erityisesti suomalaiseen omistajuuteen ja omistaja-hallitus-johto-päätöksentekoon. Paasikivi kertoo jaksossa toivovan, että omistajuus nähtäisiin yhtä lailla työnä, kuin kaikki muutkin työt. “Se ei ole vielä Suomessa siinä asemassa, että laajalti nähdään, että se on oikeaa raaka työtä.”

Omistajuuden tulee olla tavoitteellista. Paasikiven mukaan, kun omistajan selkeät tavoitteet valuvat niihin omistettuihin yhtiöihin, voidaan saavuttaa tavoitteita. Näin omistajan tahtotila tulee myös konkreettiseksi.

Tämän takia onkin tärkeää työstää selkeä omistajan tahtotila. Jaksossa puhutaankin rautalankamallista, jota he ovat yrityksessä hyödyntäneet omistajan tahtotilan muodostamiseksi ja kirkastamiseksi.

Omistajatahtotilan muodostamisen lisäksi Paasikivi nostaa omistajien yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi sen, että saa oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin. “Ei mikään yksittäinen omistaja tee sitä menestystä vaan se koostuu niistä ihmisistä, jotka ovat tekemässä sitä työtä,” toteaa Paasikivi. Yhtiössä käytetäänkin paljon aikaa verkoston rakentamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja sen kasvattamiseen.

Jaksossa keskustellaan myös omistajuuden eroista Pohjoismaiden, erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä. Paasikiven mukaan Ruotsissa omistajuudella on paljon pidemmät perinteet. Se on paljon luonnollisempi osa elämää kuin Suomessa.

Paasikivi soisikin, että suomalainen omistuspohja saisi olla laajempi kuin nyt. Kotitalouksien pitäisi olla paljon enemmän osallisina kuin nyt ja sen sijaan valtion rooli saisi olla pienempi. Jos omistajuus laajenisi merkittävästi kotitalouksiin, voisi asenneilmapiiri asettua oikeaan kohtaan omistajuuden saralla.

Paasikivi toivookin jaksossa, että omistajuudella olisi vähintään samanlainen kunnioitettava asema kuin yrittäjyydellä. “Jos omistajuus pääsee samaan asemaan kymmenen vuoden aikana kuin yrittäjyys niin sitten olemme jotain saavuttaneet,” toteaa Paasikivi.