BoardTalks-podcastin parhaat hallitustyön ja johtajuuden opit!

BoardTalks-podcastin parhaat hallitustyön ja johtajuuden opit!

Suomen ensimmäisen hallitustyöhön, johtamiseen ja omistajuuteen syventyvän BoardTalks-podcastin neljäs tuotantokausi julkaistiin syksyn 2022 aikana. Jo 41 kokenutta päätöksentekijää ovat jakaneet podcastissä oppejaan sekä käyneet keskusteluja BoardTalksin hostien Laura Raition ja Taru Lindemanin kanssa.

Olemme BoardTalksin 4. kaudella kysyneet vierailta, että mitä he haluaisivat kuuntelijoiden erityisesti keskustelusta muistavan. Kokosimme nämä parhaat opit yhteen!

Jo 41 kokenutta päätöksentekijää ovat jakaneet podcastissä oppejaan sekä käyneet keskusteluja BoardTalksin hostien Laura Raition ja Taru Lindemanin kanssa.

Neljännen kauden ensimmäisessä jaksossa syvennyttiin Aalto-yliopiston taiteen- ja suunnittelun dekaanin Tuomas Auvisen johdolla luovuuden johtamiseen organisaatioissa. Hallitusten tulee muistaa, että maailma on nyt kompleksisessa murroksessa. Luovuuden tulee olla organisaatioiden agendoilla ja sitä kautta hallitusten agendoilla. Tuomas korostaa, että organisaatiossa tulee olla luotuna jo toimintatavat luoville prosesseille ja ideoiden jalkauttamiselle. Ideoita tulee testata nopeasti, ja jos ne eivät toimi, siirtyä nopeasti tekemään taas jotain uutta. Kuuntele Tuomaksen konkreettiset vinkit tästä!

Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksisen kanssa keskusteltiin kansainvälisen organisaation maayhtiön toimitusjohtajan roolista. Mervin mukaan maajohtajalla itsellään merkittävä vaikutus siihen, mistä asioista työnkuva muodostuu. Maajohtajalla on myös merkittävä rooli investointien saamisessa Suomeen. Kansainvälinen organisaatio tarjoaa myös näköalapaikan maailman tapahtumiin sekä kattavan sparrausverkoston. Syvenny maajohtajan rooliin tästä!

Kolmannessa jaksossa keskusteltiin datan hyödyntämisestä päätöksenteossa ja hallitustyöskentelyssä Futuricen perustajajäsenen Tuomas Syrjäsen kanssa. Tuomas korostaakin, että organisaation digitaalisesta jalanjäljestä on mahdollista jäsentää lähes jokaiseen organisaation kyvykkyyteen tai prosessiin näkemystä. Lisäksi hallitusten tulee pystyä laittamaan itsensä likoon ja olla itse tekemässä uutta – myös datan hyödyntämisen suhteen. Kolmantena hän nostaa esille tarpeen käytöksen muutokseen – pitää aina päästä siihen, että miten data vaikuttaa käytännössä. Syvenny datan hyödyntämiseen päätöksenteossa tästä!

Eeva Ahdekiven johdolla syvennyttiin säätiöiden päätöksentekoketjuun ja hallitustyöskentelyyn. Säätiöiden suurin ero verrattuna yritysten toimintaan on se, että säätiöillä ei ole omistajaa. Säätiöt toteuttavat missiotaan eli jotakin laajasti yleishyödyllistä toimintaa. Koska säätiöillä ei ole omistajaa ja ne toteuttavat missiota, on hallitus vahvasti toimeenpaneva voima. Eeva korostaa jaksossa, että työskentely hallituksen jäsenenä säätiössä tarjoaa loistavan näköalapaikan ajankohtaisille kysymyksille, verkoston sekä ensikäden tietoa ilmiöistä ja trendeistä. Kuuntele koko jakso tästä!

Sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Timo Ahopelto avasi jaksossa, minkälaista hallitusta kasvuyritys tarvitsee kasvun eri vaiheissa. Timon mukaan kasvuyritysten hallitustyö on prosessi, joka täytyy suunnitella, jotta hallitustyö saadaan kasvamaan ja kehittymään oikeaan suuntaan. Hallitusten jäsenille ja sijoittajille tulisi esittää vaikeita ja suoria kysymyksiä niistä haasteista, joiden äärellä ollaan. Parhaat yrittäjät tekevät sen juuri näin! Kuuntele Timon konkreettiset vinkit tästä!

Tällä kaudella keskusteltiin myös hallitustyöskentelyn ja päätöksentekotapojen yhtäläisyyksistä ja eroista Pohjoismaissa rautaisen hallitustyöskentelijä Sanna Suvanto-Harsaaen kanssa. Erityisesti lain puolesta on isoja eroja. Tanska eroaa selkeimmin muista Pohjoismaista, sillä Keski-Euroopan läheisyys näkyy mm. corporate govenancessä. Suomi eroaa muista Pohjoismaista erityisesti ajankäytössä. Suuria eroavaisuuksia eri maiden hallitustyöskentelytematiikassa löytyy myös siinä, miten hallitusten kokoukset etenevät. Syvenny hallitustyöskentelyyn Pohjoismaissa tästä!

Syvennyimme tällä kaudella ensimmäistä kertaa hallituksen sihteerin rooliin iLOQin lakiasiainjohtajan Jaana Klingan kanssa. Jaanan mielestä hallituksen sihteerin rooli on todella monipuolinen. Sihteeri huolehtii siitä, että hallitus pystyy keskittymään ydintehtäväänsä eli takaa hallituksen onnistumisen. Hallituksen sihteeri on merkittävä taustatuki koko hallitustyölle ja puheenjohtajan luottohenkilö. Kuuntele Jaanan kattava kuvaus hallituksen sihteerin roolista tästä!

Kuulimme myös, miten brändi- ja mainekysymyksiä tulisi käsitellä hallituksissa maailman tunnetuimpien brändien kanssa työskennelleen Catharina Stackelberg-Hammarenin johdolla. Vaikka markkinointi, brändi ja maine ovat yrityksen liiketoiminnan menestykselle olennaisia asioita, on usein näiden saaminen hallituksen agendalle vaikeaa. Markkinoinnilla on kuitenkin valtava voima ja se on parhaimmillaan kasvumoottori yhtiössä. Toisaalta hallituksen tulee olla kiinnostunut kasvusta. Sen lisäksi, kun brändi otetaan mukaan keskusteluun, voidaan brändin avulla parantaa kannattavuutta. Kuuntele mitä hallitusten tulisi ymmärtää brändi- ja mainekysymyksistä tästä!

PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Niemisen jaksossa keskusteltiin asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja työntekijöiden sitouttamisen keinoista. Mikko korosti, että yrityksen ja työntekijän välistä liimaa synnyttää usein juuri ihmiset. Hän peräänkuulutti hyvän johtajuuden perään ja kertoi, että PwC:llä jokaiselle taloon tulleelle opetetaan, minkälaisia asioita hyvä johtajuus pitää sisällään ja mitä odotuksia siihen liittyy. Tällöin on myös paljon helpompaa puuttua epäkohtiin. Kuuntele Mikon vinkit asiantuntijaorganisaation johtamiseen ja sitouttamiseen tästä!

Kauden viimeisessä jaksossa pureuduttiin Woltin lakiasiainjohtaja Riikka Tieahon johdolla yrityskauppatilanteisiin ja Riikka avasikin Woltin ja Doordashin yrityskaupan aikaista työskentelyä. Sujuvuuden ja yhteistyön kannalta erityisen tärkeää on kommunikointi ja säännöllinen tiedon jakaminen hallituksen ja johdon välillä sekä avoimuus. Johto tekee suurimman osan jalkatyöstä, mutta hallituksen tuki on tärkeä. Onkin hyvä sopia tiedonantokanavista ja tavoista hallituksen ja johdon välillä. Kuuntele koko kuvaus yrityskaupan tapahtumista tästä!

BoardTalksilla on jo neljä kautta takana ja lukuisia vielä edessä! Eli kausi jatkuu keväällä! Haluatko antaa meille palautetta tai ehdottaa podivierasta? Lähetä viestiä osoitteeseen julia.ruotsi@boardman.fi.

Kiitos kaikille kuuntelijoille!

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Kuuntele kaikki BoardTalks-jaksot täältä!

Jaksot ovat myös kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Pocket Casts, Anchor, Apple Podcasts, Breaker, RadioPublic ja Supla.