Miten vastuullisuus saadaan liiketoiminnan ytimeen, Rolf Ladau?

Miten vastuullisuus saadaan liiketoiminnan ytimeen, Rolf Ladau?

Rolf Ladau, Pauligin toimitusjohtaja, on kartuttanut kokemusta lukuisissa menestyvissä kansainvälisissä yrityksissä.

Rolf Ladau, Pauligin toimitusjohtaja, on kartuttanut kokemusta lukuisissa menestyvissä kansainvälisissä yrityksissä.

Vastuullisuus on nykypäivän liike-elämässä keskeinen menestystekijä. Yritykset, jotka ymmärtävät ja ottavat vakavasti vastuullisuuden merkityksen, eivät ainoastaan paranna maailmaa ympärillään vaan myös vahvistavat omaa kilpailuasemaansa.

Pauligin toimitusjohtaja Rolf Ladau avaa BoardTalks-podcastissä syvällisesti yrityksen vastuullisuusstrategian rakentamista ja sen integroimista ydinliiketoimintaan – oppeja, jotka ovat kullanarvoisia kaikille omistajille, hallituksen jäsenille ja johdolle, jotka pyrkivät edistämään vastuullisuutta omassa toiminnassaan.

Kuuntele jakso alta!

Omistajien rooli vastuullisuuden edistäjinä

Ladaun matka vastuullisuuden parissa osoittaa, että näkemykset voivat muuttua radikaalisti. Alun perin skeptinen vastuullisuusasioita kohtaan, hän on nykyään vakuuttunut vastuullisuuden olennaisesta roolista yrityksen menestyksessä.

”Haluat olla oikealla puolella historiaa – olla osa ratkaisua, ei ongelmaa,” Ladau tiivistää. Tämä periaate on ohjannut Pauligin toimintaa, ja yritys on ottanut vastuullisuusteemat vahvasti mukaan omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketjuun.

Pauligilla omistajakunta on ollut keskeisessä roolissa luomassa kulttuuria, jossa vastuullisuus on liiketoiminnan keskiössä.

Omistajat haluavat antaa yrityksen seuraavalle sukupolvelle aina vaan paremmassa kunnossa, kuin mitä he itse sen saivat. Omistajat ovat aktiivisesti osallistuneet ja ilmaisseet selkeän tahtotilan yrityksen suunnasta ja hallitukseen kuuluu aina kaksi omistajaedustajaa.

Omistajien vahva tahtotila ja sitoutuminen ovat olleet tärkeitä elementtejä, jotka ovat mahdollistaneet Pauligin kehittymisen vastuullisuuden edelläkävijäksi.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Paulig on omaksunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet keskeiseksi inspiraation lähteeksi vastuullisuusstrategiassaan, mikä on ohjannut yritystä valitsemaan ne vastuullisuusalueet, jotka ovat loogisesti linjassa sen liiketoiminnan ja arvojen kanssa.

Prosessi on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä omistajien, hallituksen ja johdon kesken, jotta on varmistettu, että valitut alueet eivät ainoastaan vastaa yrityksen strategisia tavoitteita, vaan myös edistävät aidosti kestävää kehitystä.

Rolf korostaa, että vastuullisuusstrategian ei tulisi olla irrallinen osa yrityksen toimintaa, vaan sen tulisi olla syvästi integroitu koko liiketoimintastrategiaan. “Mielestä nirvana aukeaa silloin, kun ei enää tarvitse puhua vastuullisuusstrategiasta, vaan se on sisäänrakennettu liiketoimintaan.”

 

Rolf Ladauta haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

Rolf Ladauta haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

 

Tämä tarkoittaa, ettei erillisiä ESG-mittareita tarvita, vaan vastuullisuus on osa kaikkea yrityksen tekemistä. Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii selkeän suunnan, konkreettiset mittarit ja tavoitteet, joissa omistajat, hallitus ja johto työskentelevät yhdessä.

Kuunteleminen ja oppiminen kokeneilta johtajilta, kuten Rolf Ladaulta, tarjoaa arvokkaita oivalluksia ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus voidaan integroida osaksi yrityksen DNA:ta.

Tämä ei ainoastaan auta yrityksiä olemaan osa ratkaisua maailmanlaajuisiin haasteisiin, vaan myös rakentamaan kestävää menestystä pitkällä tähtäimellä.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!