Kolme uutta osaajaa Boardman LJT:n hallitukseen

Kolme uutta osaajaa Boardman LJT:n hallitukseen

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.

Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia. LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

LJT:n toiminnan suunnittelusta ja tilaisuuksien järjestämisestä vastaa LJT:n hallitus, johon kuuluu 5-7 jäsentä ja puheenjohtaja. Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Boardman-partneri, KTT Satu Koskinen.

Boardman LJT:n vuosikokouksessa 1.3.2021 vahvistetussa hallituksen kokoonpanossa on kolme uutta jäsentä: Ossi Aura, Marko Kohtamäki ja Mikko Kosonen.

Ossi Aura

Ossi Aura

FT Ossi Aura on väitellyt Hankenin johtamisen laitokselta, aineettoman pääoman alueelta vuonna 2006. Sen jälkeen hän on tutkinut tutkijaryhmänsä kanssa johtamista, johtajuutta ja henkilöstötuottavuutta sekä niiden yhteyksiä yritysten kannattavuuteen. Uusin tutkimus, Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 valmistuu maaliskuun ensimmäisen viikon aikana. Tutkimusprojekteissa Ossi on tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston, Hankenin, sekä Helsingin, Vaasan ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Marko Kohtamäki

Marko Kohtamäki

Professori Marko Kohtamäki toimii Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen professorina, keskittyen strategisen johtamisen kysymyksiin. Hän toimii myös vierailevana professorina Luulajan Teknillisessä korkeakoulussa, USN Business Schoolissa Norjassa, sekä dosenttina Oulun yliopistossa.

Mikko Kosonen

Mikko Kosonen

KTT Mikko Kosonen jäi eläkkeelle Sitran yliasiamiehen tehtävästä vuoden 2020 alussa ja on sen jälkeen toiminut erilaisissa neuvonantaja- ja hallitustehtävissä. Hänen keskeisin vastuualueensa on tällä hetkellä Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajuus.

LJT:n hallituksessa jatkavat Mikael Pentikäinen, Tom Liljeström, Tuuli Ikäheimonen ja Ulla-Maija Uusitalo. Hallituksesta pois jäivät Kaisa Rönkkö, Osmo Soininvaara ja Timo Vuori.

LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen näkee, että hallituksen kokoonpano vastaa erittäin hyvin LJT:n kehittämisen tarpeisiin:

”LJT:n keskeinen tavoite on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Uskon, että uusien hallitusjäsentemme laaja-alainen osaaminen ja kokemus sekä tutkimuksesta että käytännöstä tukee tämän tavoitteen saavuttamista erinomaisesti.”

Lämpimät kiitokset sekä jatkaville että etenkin nyt pois jääville hallituksen jäsenille kaikesta verkoston hyväksi tehdystä työstä!

Lisätietoa:

Satu Koskinen, Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja (satu.koskinen@boardman.fi)

Heli Koukkula-Teixeira, Boardman LJT:n hallituksen sihteeri (heli.koukkula@boardman.fi)

Tutustu Boardman LJT:n toimintaan

Boardman LJT