Kuinka kasvutavoitteet saadaan toteutettua, Aaro Cantell? 

Kuinka kasvutavoitteet saadaan toteutettua, Aaro Cantell? 

Aaro Cantell on Kasvuryhmän perustajajäsen. Hän on urallaan toiminut eri teknologiayrityksissä sekä useissa hallituksissa.

Miten omistajat, hallitus ja johto voivat parhaiten tukea yritystä kasvussa ja uudistumisessa? Miten kasvua johdetaan?

Näihin kysymyksiin onkin vastaamassa Kasvuryhmän perustajajäsen Aaro Cantell. Aaro on urallaan toiminut eri teknologiayrityksissä sekä useissa hallituksissa.

Hän on tällä hetkellä mm. Normet Groupin hallituksen puheenjohtaja sekä Solidiumin ja Valmetin hallitusten varapuheenjohtaja. Aaro on myös toiminut aikanaan pitkään pääomasijoittajana.

“Jotain pitää tehdä. Se ei kelpaa, että ei tehdä mitään.”

Suomeen tarvitaan lisää kunnianhimoa kasvuun

Vaikka viime vuosien kasvuhalukkuuden kehityssuunta onkin ollut positiivinen, ei Suomesta Aaron mukaan kuitenkaan löydy vielä riittävästi kunnianhimoa kasvaa.

Tässä avainasemassa ovat mm. yrityksen omistajat, joiden tulee pystyä selkeästi määrittämään, miksi yritys on olemassa. “Onko yritys olemassa, jotta nostetaan osinkoa vai koska meillä on vastuu ja velvollisuus kehittää ja kasvattaa yrityksen arvoa,” haastaa Aaro jaksossa. Omistajien tulee olla valmiita riskeeraamaan vuoden osinkoja kasvun mahdollisuuksien toteuttamiseksi.

Aaron mukaan omistajilla on myös merkittävä rooli asenneilmapiirin luomisessa. “Me asetamme sen kunnianhimon ja kuinka paljon me vaadimme siltä yritykseltä sekä kuinka hyvin me hyväksymme epäonnistumisia, jotka ovat välttämättömiä.”

Omistajien tulee myös määritellä, halutaanko yrityksen kansainvälistyvän. Kansainvälistymiseen kuuluu kokeilukulttuuri, josta opitaan ja sitä kautta uudistutaan. Aaron mukaan myös epäonnistuminen on iso osa kasvua. Silloin analysoidaan mitä on opittu ja lopetetaan projekti tai pilotoidaan se uusiksi.

“Kummasta hallitus ja omistajat joutuvat enemmän tilille. Siitä että mahdollisuuksia ei ole etsitty tai hyödynnetty vai siitä, että on mokattu”.

Aaro korostaa myös jaksossa, että uudistuminen tulee pitää erillään jatkuvasta parantamisesta. Uudistumisen pitää olla myös vahvasti hallituksen agendalla. “Ei sellaista yritystä pitäisi olla, jossa uudistuminen ei ole vahvasti agendalla”.

Hallituskokoonpanossa olisi hyvä olla useampi konkreettista uudistumiskokemusta omaavaa henkilöä, joilla on kokemusta ja kunnianhimoa viedä asioita eteenpäin. Samalla syntyy myös hyvää keskustelua mahdollisista vaihtoehtoista.

Hallituksen puheenjohtajana Aaro pyrkii pitämään huolta, että yrityksessä esiintyy jatkuvaa parantamista ja että yrityksessä on muutama uudistushanke käynnissä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on rooli pitää huolta, että on olemassa uudistumishankkeita, joista valita ja yrityksessä rohkeutta viedä niitä eteenpäin!

Aikajänteestä kysyttäessä Aaro toteaa, että jos yrityksessä halutaan kolmen vuoden päästä kasvaa, niin hankkeiden tulee olla nyt jo identifioituna ja kokeiluasteella. “Nyt pitää tehdä asioita, jos haluaa kasvaa kolmen vuoden päästä,” toteaa Aaro.

Ylipäätään Aaron mukaan on tärkeää ylläpitää kasvuhalukkuutta ja innostusta yllä, sillä se tarttuu. Lisäksi hän kannustaa kaikkia pitämään silmät ja korvat auki ja etsimään aktiivisesti kasvumahdollisuuksia. Kun niitä tulee eteen, tulee löytyä rohkeutta myös käynnistää niitä!

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Pocket Casts, Anchor, Apple Podcasts, Breaker, RadioPublic ja Supla.