Kuinka muodostetaan erinomainen strategia, Pertti Korhonen?

Kuinka muodostetaan erinomainen strategia, Pertti Korhonen?

Jaksossa keskustellaan hallituksen strategiatyöskentelystä sekä siitä, milloin strategiatyö on parhaimmillaan pitkän linjan yritysjohtajan Pertti Korhosen kanssa.

Pertti toimii nykyään Fintrafficin toimitusjohtajana ja sitä ennen hän toimi Business Finlandin johtokunnan puheenjohtajana. Lisäksi Pertti on jo pitkään toiminut useissa kasvu- ja listatuissa yhtiössä hallituksissa, neuvonantajana sekä sijoittajana ja hänellä on pitkä kokemus ylimmän johdon tehtävistä usealla toimialalla.

“Johdon täytyy tuottaa ne vaihtoehdot, ja hallituksen tehtävänä on rakentavasti haastaa”.

Jaksossa syvennytään tarkastelemaan strategiaa ja mitä sen yrityskontekstissa tulisi olla. Pertin mukaan, ennen kuin strategia päätetään, tulee tehdä perinpohjainen työ ja tarkastella ympärillä olevaa maailmaa kokonaisvaltaisesti.

“Jos istut tuolissa, niin et voi nähdä sitä tuolia. Nähdäksesi tuolin sinun täytyy nousta tuolilta pois ja kääntyä katselemaan sitä tuolia. Minusta on hirveän tärkeää, että sitä tuolia katsellaan eri näkökulmista.”

Pertin mukaan hyvä strategia lähtee aina siitä, että asetutaan tarkastelemaan liiketoimintaa ja yhtiötä ulkopuolelta, miten markkina on muuttunut ja mitä trendejä, mahdollisuuksia ja myös riskejä on olemassa.

“Mietitään aidosti niitä riskejä ja mietitään, että jos tapahtuu jotain, niin miten se vaikuttaa meidän strategiaamme.”

Useasti yhtiöiden ongelmat nivoutuvat juuri siihen, ettei tarkastella maailmaa ja erityisesti muutoksia, joita maailmassa tapahtuu nopealla tahdilla.

Pertti korostaakin jaksossa, että elleivät he jo ole sitä tehneet, tulisi yritysten johtajien viimeistään nyt herätä tarkastelemaan, mitä ilmastonmuutos oikeasti tarkoittaa omalle liiketoiminnalle. Mitä riskejä ja mahdollisuuksia siitä voi aiheutua?

Jaksossa syvennytään myös keskustelemaan hallituksen ja johdon työnjaosta strategiaprosessissa.

Ennen strategian valmistelua hallituksella on tärkeä tehtävä varmistaa, että yrityksellä on oikea siihen tilanteeseen sopiva johto.

“Hallituksen tehtävä on kysyä kysymyksiä ja varmistaa, että kun sitä visio ja strategiatyötä tehdään, niin oikeat kysymykset tulevat kysyttyä.”

Pertti ei usko siihen, että hallitus antaa johdolle strategian ja johdon tehtävä on panna toimeen se.

Jaksossa keskustellaan myös, kuinka monta strategista vaihtoehtoa tulisi olla? Pertti paljastaakin jaksossa konkreettisen määrän kysymykseen.

Lisäksi jaksossa keskustellaan myös epäonnistumisista ja miten niihin tulisi hallituksen sekä johdon toimesta suhtautua.

Kysymykseen mikä on onnistunut strategiaprosessi, kuullaan ainakin seuraava vastaus.

“Jos yhtiössä onnistutaan tekemään se strategia niin kirkkaaksi, että kaikki sen ymmärtää, niin sitten se tarkoittaa, että saadaan koko henkilökunnan intohimo ja energiat käyttöön ja myös, että ihmiset suuntaavat kohti samaa maalia.”

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.