Kun vahinko on jo tapahtunut, on liian myöhäistä kiinnostua – Whistleblowing ilmoituskanava ja muut sisäisen valvonnan työkalut auttavat havaitsemaan orastavia ongelmia

Kun vahinko on jo tapahtunut, on liian myöhäistä kiinnostua – Whistleblowing ilmoituskanava ja muut sisäisen valvonnan työkalut auttavat havaitsemaan orastavia ongelmia

Blogin kirjoittaja Pia Linja

Toimintaympäristöä jatkuvasti seuraamalla saadaan ajoissa signaaleja trendeistä ja orastavista mahdollisuuksista, joista on mahdollista saada kilpailuetua. Myös sisäisen valvonnan tuottamia signaaleja kannattaa seurata säännöllisesti, jos haluaa välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Ongelmat on yleensä sitä helpompi korjata mitä aikaisemmin ne havaitaan.

Hallituksen on esimerkiksi myöhäistä kiinnostua yhtiön maineesta kun se on jo menetetty. Maine romuttuu nopeasti varsinkin, jos puutteet sisäisessä valvonnassa ovat olleet pitkäaikaisia ja jos todellisten tekojen ja julkisen kuvan välissä on iso kuilu. Kestävälle pohjalle rakentunut maine kestää pienet kolhut ja toipuu suuremmistakin. Pidemmällä aikavälillä yrityksen kuin yrityksen liiketoiminta vaikeutuu, jos sen maine saa riittävän monta kolhua. Maine muodostuu ennakoimattomaksi liiketoimintariskiksi, jos hallitus ei havaitse puutteita sisäisessä valvonnassa ajoissa.

Toimintaympäristön lisääntyvä epävarmuus ja ennustamattomuus on tuonut skenaariot jokaisen hallituksen vakiotyökaluiksi. Sisäiseen valvontaan on olemassa myös työkaluja, joita hallituksen kannattaa hyödyntää. Uusin on EU direktiivin myötä tänä vuonna pakolliseksi tuleva whistleblowing ilmoituskanava. Ilmoituskanavan rakentamisen yhteydessä on hyvä määritellä, mitkä asiat raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. On myös oltava varma, että tietoturvan ja tietosuojan taso on riittävä. Erityishuomiota pitää kiinnittää siihen, että ilmoittajan identiteetin salassa pysyminen on varmistettu asianmukaisesti.

Muita hyviä työkaluja hallitukselle sisäisen valvonnan riittävyyden arvioimiseen ja varmistamiseen on riippumattomat toimijat: sisäinen tarkastus, compliance ja riskienvalvonta. Toiminnot nostavat esiin riskejä ja tuovat arvoa hallitukselle tuottamalla objektiivista näkemystä ja faktoihin perustuvaa tietoa organisaation valvonnasta, ohjauksesta ja toiminnasta.

Maailma ympärillä muuttuu nopeammin kuin koskaan ja uusia uhkia ilmestyy näköpiiriin nopeammin. Ongelmat on helpompi ja halvempi ratkaista ennakoimalla kuin jälkikäteisillä toimilla vahingon jo satuttua.

Julkaisu on Pia Linjan ”Hallituksen valvontavastuu – sisäisen valvonnan riittävyyden varmistaminen” -blogisarjan toinen osa. Voit lukea blogisarjan ensimmäisen osan ”Sisäinen valvonta vaatii jatkuvaa huolenpitoa kokonaisuutena – ei vain tietoturvan osalta” klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

Sisäinen valvonta vaatii jatkuvaa huolenpitoa – kokonaisuutena, ei vain tietoturvan osalta

Blogin kirjoittaja Pia Linja johtaa Ylen sisäistä tarkastusta ja on Boardman Alumniverkoston jäsen. Pia kirjoittaa ja luennoi siitä, miten hallitus voi varmistaa, että yhtiön sisäinen valvonta on riittävää.