Mikä on hallituksen rooli ennakoinnissa, Harri-Pekka Kaukonen?

Mikä on hallituksen rooli ennakoinnissa, Harri-Pekka Kaukonen?

Harri-Pekka Kaukonen on YIT:n, Lindströmin, Touhula varhaiskasvatuksen ja Gubbe Sydänystävän hallituksen puheenjohtaja sekä TietoEVRY:n hallituksen jäsen.

Harri-Pekka toimi Sanoman toimitusjohtajana 2011–2015 ja tätä ennen mm. Fazerin talousjohtajana ja McKinseyn konsulttina. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Ahlstrom-Munksjön, Evli Bankin sekä Lemminkäisen hallituksen jäsenenä sekä Esperi Caren hallituksen puheenjohtaja. Kaukonen onkin hallituksen jäsenen vinkkelistä kohdannut monia vaikeitakin hallituskriisitilanteita.

Jaksossa keskustellaan kriisien ehkäisemisestä niin hallituksen kuin koko päätöksentekoketjun osalta. Millainen on hallituksen ja johdon rooli ennakoinnista ja kuinka tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet voidaan tunnistaa? Entä millaisia mittareita voidaan hyödyntää ennakoinnissa?

“Tärkeää on tiedostaa se, mitä ei tiedä”

Kuuntele Harri-Pekka Kaukosen opit BoardTalks-jaksosta:

Monet suuret muutokset tapahtuvat eri toimialoilla joko niin, että hallitus havahtuu niihin ajoissa tai joutuu yllätetyksi. Kaukosella on kokemuksia kummastakin tapauksesta ja hän jakoi oppejaan, mitä pitäisi tapahtua hallituksessa, jotta yllättäviin toimialamuutoksiin voisi varautua paremmin.

“Lähtökohtaisesti yrityksellä on strategia. Tärkeintä on, että olisi jokin tapa peilata sitä suhteessa toimintaympäristöön.” Hallituksella ja johdolla tulee olla yhteinen tilannekuva, jotta voi ennakoida tapahtumia. Apuna voi hyödyntää tilannekuva-analyysiä. Kaukosen mukaan tärkeää on havainnoida niin ulkoista kuin yrityksen sisäistä tilannekuvaa.

Ulkoisesti on tärkeää osata reagoida esimerkiksi teknologia-regulaatiomuutoksiin, kilpailutilanteeseen, asiakkuuksiin jne. Miten yrityksellä todellisuudessa menee.

Hänen mukaansa yleensä juuri ne suurimmat ongelmat syntyvätkin, kun ei olla oltu tarpeeksi hereillä siitä, mitä organisaation sisällä tapahtuu. “Yrityksen kulttuurissa tapahtuu jotain tai strategian toimeenpano ei mene suunnitelman mukaisesta, mutta hallitus ei saa siitä riittävästi vihiä”, Kaukonen nostaa esimerkkinä esille.

Miten ollaan riittävän hereillä?

Kaukosen mukaan ennakoinnilla on monia merkityksiä. Se tarkoittaa sitä, että ollaan riittävän ajoissa hereillä ja osataan reagoida toimintakentän muutoksiin. Hallituksen näkökulmasta se tarkoittaa myös sitä, että hallituksessa käydään oikeantyyppistä keskustelua. Tässä avainasemassa on signaalien tunnistaminen ja niihin reagointi oikeassa suhteessa.

Tässä apuna voidaan hyödyntää erilaisia mittareita. Kaukonen kuitenkin korostaa, ettei mittareilla ole mitään merkitystä, jolleivat ne johda konkreettisiin keskusteluihin ja toimenpiteisiin. Hallituksen jäsenten tulisi aktiivisesti pyrkiä tunnistamaan tärkeitä signaaleja ja vaatia faktoja niiden taustalle, jotka tukevat väitettä.

Toisaalta hallituksen jäsenten on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat niitä oikeasti tärkeitä signaaleja, jotka vaativat hallitukselta ja johdolta reagointia ja mitkä eivät. Riskinä liiallisessa johdon toiminnan kyseenalaistamisessa on se, että johto kokee, että jokaista asiaa tongitaan liikaa eikä johdon toimintaan luoteta.

Kaukonen rohkaiseekin jokaista hallituksen jäsentä luottamaan omaan intuitioonsa. “Kannustaisin useimmiten laajan kokemuksen omaavia hallituksen jäseniä, että kun vatsassa alkaa kutittelemaan, niin silloin kannattaa ruveta tonkimaan. Ei saa pysähtyä siihen ensimmäiseen totuuteen, joka annetaan, vaan pitäisi pyytää faktoja taustalta.“