Mitä kaikkien pitäisi ymmärtää suomalaisesta omistajuudesta, Reima Rytsölä?

Mitä kaikkien pitäisi ymmärtää suomalaisesta omistajuudesta, Reima Rytsölä?

Reima Rytsölä toimii valtion sijoitusyhtiön Solidiumin toimitusjohtajana.

Reima Rytsölä toimii valtion sijoitusyhtiön Solidiumin toimitusjohtajana.

Reima Rytsölä on kulkenut monien vaiheiden ja kokemusten kautta Solidiumin toimitusjohtajaksi. Matkan varrella hän on toiminut muun muassa Kansallispankissa, Osuuspankkien keskuspankissa ja Pohjola Pankissa.

Reima on ollut mukana myös useissa hallitustehtävissä, kuten Kojamo, Technopolis, Nokian Renkaat, Stora Enso ja Metso. Hänellä on laaja kokemus taloudellisista ja strategisista tehtävistä, mikä tekee hänestä arvostetun asiantuntijan omistajuuden kentällä.

BoardTalks-podcastissa syvennytään Reiman johdolla omistajuuden maailmaan Suomessa ja Solidiumin rooliin merkittävänä omistajana. Jos olet kiinnostunut yritystoiminnasta, omistajuudesta tai haluat vain kuulla inspiroivia uratarinoita, tämä jakso on sinulle.

Kuuntele jakso!

Omistajuuden haasteet Suomessa

Rytsölä tuo jaksossa esille, että suomalaisessa omistajuudessa on haasteita, erityisesti yksityisen pääoman vähäisyys ja pääomavoittojen korkea verotus. Tämä vaikuttaa siihen, että pääoman kumuloituminen on hitaampaa kuin maissa, joissa verotus on kevyempää. Merkittävä osa kansallisvarallisuudesta on lakisääteisen eläkejärjestelmän hoidossa, mikä tarkoittaa, että eläkeyhtiöt toimivat enemmän sijoittajina kuin omistajina.

Ruotsiin verrattuna Suomessa yksityistä pääomaa on vähemmän, ja ruotsalainen omistajuus on patriottisempaa. Ruotsissa yksityiset pääomat sijoittavat takaisin maahan, ja tämä kulttuuri on syvään juurtunut. Reima mainitsee Wallenbergin suvun esimerkkinä ruotsalaisesta omistajuudesta, jossa painotetaan ruotsalaisten yhtiöiden tukemista ja kehittämistä.

Reima Rytsölä korostaa omistajan roolia hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajan valinnassa. Omistaja pyrkii vaikuttamaan yhtiön toimintaan pitkäjänteisesti ja strategisesti, toisin kuin sijoittaja, joka saattaa reagoida nopeasti markkinatilanteisiin.

 

Reima Rytsölää haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

Reima Rytsölää haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

 

Solidium on valtion omistama sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on olla merkittävä omistaja suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Rytsölän mukaan Solidiumin omistusosuudet ovat tällä hetkellä 5–20 prosentin välillä eri yhtiöissä.

Tavoitteena on tuoda pitkäjänteisyyttä ja omistajan tahtotilaa yhtiöiden hallituksille. Solidiumin sijoitustoiminta on markkinaehtoista ja pyrkii tuottamaan arvoa pitkällä aikavälillä, mikä tarkoittaa useiden vuosien sijoitushorisonttia.

Solidiumin uuden strategian mukaan yhtiö voi nyt sijoittaa myös listaamattomiin yhtiöihin, joilla on potentiaalia tulla kansallisesti merkittäviksi. Tämä ei tarkoita kilpailemista yksityisen rahan kanssa, vaan täyttää rahoitustarpeen erityisesti kasvuyhtiöissä, joissa kotimainen pääoma on vähäistä.

 

Reima Rytsölän teesit omistajuudesta

Omistajan tärkein vaikutuskanava on hallituksen kokoonpano ja erityisesti hallituksen puheenjohtaja. Suurimmassa osassa Solidiumin yhtiöistä toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa suurimmat osakkeenomistajat ja hallituksen puheenjohtaja tekevät ehdotuksia yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta. Tämä malli on Rytsölän mukaan tehokas tapa toteuttaa hyvää hallintotapaa ja varmistaa omistajien näkökulman huomioiminen.

Monimuotoisuus on keskeinen teema hallitusten kokoonpanossa. Solidium pyrkii varmistamaan, että hallitukset koostuvat monipuolisesti eri taustoista tulevista henkilöistä, mikä parantaa hallituksen toimintakykyä.

Reima Rytsölän mukaan omistajan roolissa korostuvat pitkäjänteisyys ja vaativuus. Omistajan on oltava jämäkkä ja vaativa, mutta samalla ymmärrettävä, että yhtiön johtaminen on käytännössä monimutkaista ja vaatii kärsivällisyyttä. Rytsölä korostaa, että hallitustyöskentelyssä on tärkeää haastaa johtoa rakentavasti, mutta myös kannustaa, jotta johto pysyy motivoituneena ja energisenä.

Jakson kuunteleminen tarjoaa syvällistä ymmärrystä siitä, miten omistajuus toimii ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy. Jos haluat oppia lisää ja saada syvällistä tietoa omistajuudesta Suomessa, tämä jakso on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple Podcasts

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!