Mitä voimme oppia säätiöiden päätöksenteosta, Eeva Ahdekivi?

Mitä voimme oppia säätiöiden päätöksenteosta, Eeva Ahdekivi?

Jaksossa keskustelemme säätiöiden päätöksentekoketjusta ja hallitustyöskentelystä. Millä tavalla säätiöiden toimintatapa eroaa yritysten hallitustyöskentelystä…vai onko niin, ettei eroja olekaan?

Eeva Ahdekivi on toiminut muun muassa investointipankkiirina, varainhoitajana Pohjola Varainhoidossa, valtion omistajaohjauksessa, Solidiumissa sekä toimitusjohtajana Hartwall Capitalissa. Lisäksi hän on toiminut useiden listattujen ja ei-listattujen yhtiöiden hallituksessa. Tällä hetkellä Eeva on LähiTapiolan, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, Sibelius-Akatemian tukisäätiön sekä John Nurmisen säätiön hallituksissa. Eeva on väitellyt tohtoriksi säätiöiden sijoitustoiminnasta.

”Omistajan ääni kuuluu missiosta.”

Jaksossa syvennytään Eevan johdolla säätiöiden päätöksentekoon ja hallitustyöskentelyyn. Säätiöillä tarkoitetaan kolmannen sektorin yhdistyksiä, seuroja ja rahastoja.

Eeva jakaakin säätiöt karkeasti apurahasäätiöihin sekä operatiivisiin säätiöihin. Apurahasäätiöt ulkoistavat mission toteuttamisen muille tahoille ja jakavat heille toimintaa tukevia apurahoja.

Sen sijaan operatiiviset säätiöt toimivat mission toteuttamiseksi itse. Ne eivät jaa apurahoja, vaan useimmiten keräävät varoja oman toiminnan rahoittamiseen.

Suurin ero yritystoimintaan on se, että säätiöillä ei ole omistajaa. Säätiöt toteuttavat missiotaan eli jotakin laajasti yleishyödyllistä toimintaa.

Koska säätiöillä ei ole omistajaa ja ne toteuttavat missiota, on hallitus vahvasti toimeenpaneva voima. Eeva korostaakin, että hallituksen on oltava hyvin tarkka missiosta, ettei synny väärinkäytöksiä.

Vastalahjaksi yleishyödylliselle toiminnalle, valtio onkin myöntänyt säätiöille verovapauden.

Yksi säätiöiden erikoispiirre on se, että säätiöitä on hyvin vaikea purkaa. Jaksossa syvennytäänkin keskustelemaan siitä, miten toteuttaa säätiöiden missiota, joka ei suoranaisesti enää ole suoraan toteutettavissa.

Säätiöiden hallitustyöskentely eroaa mission toteuttamisen lisäksi siinä, ettei varsinaista tulospainetta ole. Säätiöissä luodaan mittareita mission toteutumiselle, jotta voidaan kertoa toiminnan tuloksesta.

Säätiöissä hallitus valitsee itse itsensä. Jäseneksi valitaan osaamiseltaan sopivia ihmisiä sekä aiheesta kiinnostuneita. Vaikka joissakin säätiöissä maksetaan hallituspalkkioita, ovat suurin osa niistä pro bono -periaattella.

Eevan mukaan säätiöiden hallitustyöskentely on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana ja hän kertookin jaksossa, että olen olemassa loistavia säätiöiden hallituksia. Säätiöiden hallitukseen on tullut yhä enenevissä määrin eri alojen ammattilaisia eri ikäryhmistä ja erilaisella osaamisella.

 

”Säätiöissä on yhä enemmän dynaamisia ihmisiä.”

Eeva korostaa jaksossa, että työskentely hallituksen jäsenenä säätiössä tarjoaa loistavan näköalapaikan ajankohtaisille kysymyksille, verkoston sekä ensikäden tietoa ilmiöistä ja trendeistä.

”Säätiön hallitustyön luolaan rohkeasti!”

Hän kannustaakin jaksossa jokaista hallitustyöstä kiinnostunutta tai hallituksen jäsentä hakeutumaan säätiöihin hallitustyöhön, sillä ne tarjoavat aivan loistavia mahdollisuuksia oppimiseen!

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!