Mitä yhtiöiden hallituksissa tulisi ymmärtää työn murroksesta, Katri Viippola?

Mitä yhtiöiden hallituksissa tulisi ymmärtää työn murroksesta, Katri Viippola?

Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola on uudistaja, joka haluaa muuttaa kuvaamme työelämästä.

Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola on uudistaja, joka haluaa muuttaa kuvaamme työelämästä. Hän on HR- ja viestintätöiden lisäksi rakentanut 6 vuotta Varman yritysvastuuta. Tänä vuonna Katri on myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjan suojelija.

Katri vaikuttaa päivätyönsä lisäksi muutamissa hallituksissa. Hän toimii Ylen hallituksen varapuheenjohtajana ja Terveystalon sekä Talous ja nuoret TAT:n hallitusten jäsenenä.

Katria on kuvattu hyvin poikkeukselliseksi uuden ajan johtajaksi ja tänään syvennymmekin siihen, millaisessa murroksessa työ ja johtaminen tällä hetkellä on. Miten odotukset hyvään johtamiseen ovat muuttuneet ja mitä yhtiöiden hallituksissa tulisi näistä asioista ymmärtää ja huomioida.

Huolestuminen on kuin keinutuoli, se pitää sinut liikkeessä, mutta ei vie sinua mihinkään.

Jaksossa syvennytään Katrin johdolla työn ja johtamisen murrokseen, joka vaikuttaa merkittävästi niin työhyvinvointiin, tehokkuuteen kuin osaajien rekrytointeihin.

Moni luulee, että korona aiheutti työn ja johtamisen murroksen. Katri kuitenkin nostaa podcast-jaksossa esille, kuinka aiheesta puhuttiin jo ennen koronaa. Todellisuudessa korona on toiminut vain yhtenä muutostekijänä työn ja johtamisen murroksen kokonaisuudessa.

Kaikki tuntevat VUCA-lyhenteen, jolla kuvataan nopeaa ja mutkikasta maailman myllerrystä. Koronan myötä on noussut uusi sanapari BANI, joka kuvaa enemmän kaoottisuutta ja vaikeasti ymmärrettävyyttä.

Näillä kahdella sanaparilla yritetään Katrinn mukaan kuvata sitä, mitkä kaikkia asiat vaikuttavat siihen, että työelämä on merkittävässä myllerryksessä. Katrin mukaan myös itsessään työn käsite on muutoksessa. Kuuntele jaksosta miten!

Jaksossa syvennytään myös siihen, miten työn ja johtamisen murrosta tulisi huomioida johdon ja hallituksen näkökulmasta. Katrin mukaan esimies voi toimia hyvinkin merkittävänä liikkeellepanevana voimana ja antoi konkreettisen esimerkin, kuinka hänen esimiehensä Varman toimitusjohtaja Risto Murto on tukenut Katria. ”Hän laittoi minut Boardmanin hallitustyöskentelykurssille ja osoitti, että voin käyttää aikaani hallitustyöskentelyyn.”

Työn muutosta on Katrin mukaan lähestytty hallituksissa aikaisemmin vahvasti talouslukujen kautta. Nyt koronan myötä henkilöstö on nostettu entistä vahvemmin hallituksen agendalle.

Kyse ei ole enää siitä, kuinka henkilöstö on selvinnyt koronasta, vaan hallituksen agendalla ovat kysymykset, kuten mm. mistä osaajia saadaan ja mitä osaamista tarvitaan.

“Kilpailu kompetensseista on kovaa, niin siinä kohdin alkaa nousta hallituksen agendallekin, jos kasvun esteeksi muodostuukin se, että ei löydetä talentteja,” toteaa Katri.

Kilpailu kompetensseista on kovaa, niin siinä kohdin alkaa nousta hallituksen agendallekin, jos kasvun esteeksi muodostuukin se, että ei löydetä talentteja.

Jaksossa puhutaan myös lukuisista hiljaisista signaaleista, jotka tulevat vaikuttamaan työelämään ja johtamiseen. Yksi näistä on Katrin mukaan se, että henkilöstön sitoutuminen yritykseen on tietyssä määrin heikkenemässä. Samalla myös nousevana trendinä ovat yksilökeskeisestä ajattelusta siirtyminen yhteisökeskeiseen ajatteluun.

Jaksossa käsitellään, kuinka näitä hiljaisia signaaleja tulisia hallituksen näkökulmasta ottaa huomioon. Kyseessä on riski, jos yhteisökeskeistä ajattelua ei huomioida hallituksen näkökulmasta.

“Parhaat talentit haluavat työskennellä hyvässä työyhteisössä. Jos hallitus jää pohtimaan yksilösuorittajia, niin sitten ne kompetenssit ja osaaminen on kiinni yksilösuorittajan haalareissa ja siinä on hirveä riski.”

Johtamisen muutos tulee näkyä hallituksen työssä. Dialogin rakentaminen, keskusteluilmapiiri, monimuotoiset hallitukset ja miten fasilitoidaan sitä, että saadaan parempia ratkaisuja. Jaksossa keskustellaan myös, miten hallituksen jäsen itse voi vaikuttaa ja ennen kaikkea rakentaa parempaa tulevaisuutta myös työn murroksen tekijät huomioiden. Johtamisen muutos ei tapahdu vain yrityksessä vaan myös hallituksessa.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.