Miten asiantuntijaorganisaatiota johdetaan ja työntekijöitä sitoutetaan, Mikko Nieminen?

Miten asiantuntijaorganisaatiota johdetaan ja työntekijöitä sitoutetaan, Mikko Nieminen?

Jaksossa keskitymme asiantuntijaorganisaation työn johtamiseen ja asiantuntijoiden sitouttamisen keinoihin. Miten työn merkityksellisyyttä ja kulttuurin rakentamista työyhteisössä tulee käsitellä johdon näkökulmasta? Pohdimme myös sitä, minkälainen tuki on tarpeen ja ketkä ovat avainasemassa.

Edellä mainittuihin kysymyksiin PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen. Mikon intohimona on ihmisten johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja parhaan asiakaskokemuksen rakentaminen. Mikolla on runsaasti kokemusta hallitusten ja tarkastusvaliokuntien kanssa työskentelystä toimittuaan tilintarkastajana jo 25 vuoden ajan.

“Jos sulla ei ole hyvää työnantajakokemusta, niin on vaikea nähdä, että sulla on hyvää asiakaskokemusta”.

Tilintarkastajan ja hallituksen välinen yhteistyö Suomessa

Jakson alussa keskustellaan siitä, kuinka tilintarkastajat työskentelevät tiivisti hallituksen jäsenten, erityisesti puheenjohtajan tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

“Mielestäni yhteistyö on varsin toimivaa. Etenkin tarkastusvaliokuntien perustaminen on edistänyt sitä merkittävästi.”

Nieminen nostaakin esille, että verrattuna muihin maihin Suomessa välit yhtiöiden hallituksiin ovat hyvin välittömät. On tärkeää, että hallituksen jäsenet tuntevat henkilökohtaisesti tilintarkastajansa, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman hyvää.

“Hallituksen tulee muistaa, että tilintarkastaja on omistajan asialla. Olemme samalla puolella pöytää varmistamassa, että yhtiöstä on taloudellisesti luotettavaa raportointia ja siihen liittyviä prosesseja kehitetään jatkuvasti.”

 

Niemisen mukaan tilintarkastaja onkin hallitukselle oiva työväline saada riippumatonta näkökulmaa siihen, miten asiat yrityksessä ovat. Hallitukset voisivat Mikon mielestä kuitenkin hyödyntää enemmänkin tilintarkastajien näkökulmia ja myös haastaa heitä laajempaan keskusteluun eri asioista uusien näkökulmien saamiseksi.

Kolme ilmiötä ylitse muiden

Mikko on johtanut viimeiset 15 vuotta eri kokoisia liiketoimintoja PwC:llä ja toiminut vuodesta 2015 lähtien PwC:n toimitusjohtajana. Jaksossa syvennytään keskustelemaan teemoista, jotka johtajan tulee huomioida työn murroksessa.

Työn murros muokkaa tulevaisuuden työntekoa ja osaamistarpeita työmarkkinoilla. Mikon mukaan nyt hänen pöydältään löytyviä isoja teemoja ovat hybridityö, jaksamisen haasteet sekä osaajapula.

Ensimmäisenä viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota erityisesti siihen, miten pandemian jälkeinen työn tekemisen hybridimalli kehittyy, mitkä sen hyvät ja huonot puolet ovat ja miten hybridityötä tulee ohjata ja kehittää organisaatioissa.

Työn murros aiheuttaa nopeita muutoksia työelämässä ja vaatii myös johdolta nopeaa reagointia ja johtamista. Mikon mielestä yksi tärkeimmistä johtamisen elementeistä onkin tällä hetkellä joustavuus.

“Kun työntekijä ja työnantaja joustaa, niin siitä tulee paras lopputulos”.

 

Toinen iso teema, joka on noussut johdon agendalle ja laajemminkin työelämässä, on jaksamisen haasteet. Jaksossa kuullaankin useita konkreettisia esimerkkejä, miten PwC:llä on pyritty edistämään työntekijöiden jaksamista.

Mikko korostaa jaksossa, että on tärkeää ymmärtää ihmisen elämää kokonaisuutena, johon kuuluu työ ja vapaa-aika, henkilökohtainen elämä ja sen tuomat haasteet.

“Etsiä mikä on paras tasapaino kussakin elämän tilanteessa ja mukauttaa tekemistä sitten elämän eri vaiheessa ja henkilön omien prioriteettien mukaisesti”.

 

Joustavuudella ja avoimuudella, esihenkilöiden kanssa keskustellen voidaan tukea merkittävästi työntekijän hyvinvointia ja etsiä yhdessä esimiehen ja työntekijän kesken kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu.

Kolmantena työn murroksen isona teemana Mikko nostaa esille osaajapulan. Hän kertoo, että vaikka aina on ollut erilaisia työelämänsyklejä, eletään nyt täysin poikkeustilanteessa.

“Näin voimakkaat työntekijän markkinat edellyttävät työnantajalta monipuolista tekemistä, jotta pystytään kasvamaan, etenkin jos kasvu perustuu ihmisiin”.

 

Mikko uskoo, että hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi lähes kaikkeen. Hän kertoo vieneensä vahvasti eteenpäin toimitusjohtaja-aikakaudellaan yrityksen arvoja sekä PwC:n tapaa johtaa – jossa kerrotaan kaikille PwC:läisille selkeästi, mitä hyvä johtaminen on. Hän korostaa, että myös organisaation on kerrottava selkeästi työntekijää kohtaan olevista odotuksista.

“Kerrotaan, jos olet esihenkilöroolissa, niin näin pitää johtaa PwC:llä”.

 

Rajataan raamit johtamiselle, ja jos rajat ylitetään, niin siihen on helpompi puuttua. Mikko avaakin jaksossa konkreettisia keinoja, kuinka valmentaa henkilökuntaa johtamisen haasteisiin sekä PwC:llä oleviin tukirakenteisiin.

Jaksossa syvennytään myös sitouttamisen keinoihin ja kysymykseen, kuinka olla houkutteleva työnantaja, jotta saadaan rekrytoitua ja ennen kaikkea pidettyä paras osaaminen talossa. Keskustelussa pureudutaan työnantajamielikuvaan, kehittymismahdollisuuksiin, vastuullisuuteen ja työn merkityksellisyyteen sekä läpinäkyvyyteen.

“Kyllä sanon, että kun asiantuntijaorganisaatioon tullaan töihin, niin kehittymismahdollisuudet on se numero yksi”.

 

Mikon mukaan myös nuoret kaipaavat entistä henkilökohtaisempaa johtamista.

“Kukaan ei tänä päivänäkään halua olla resurssi. Odotus on, että työnantaja kuuntelee minua tai sitten minä menen jonnekin muualle töihin. “

 

Jaksossa syvennytään myös siihen, miten työn murrosta tulisi käsitellä hallituksen agendalla. Mikko nostaakin esille Boardmanin kehittämisfoorumin vuonna 2022 toteuttaman pamfletin, jossa syvennyttiin aiheeseen laaja-alaisesti. Lataa pamfletti täältä!

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!