Miten digitaalista jalanjälkeä voi hyödyntää yrityksen päätöksenteossa, Tuomas Syrjänen?

Miten digitaalista jalanjälkeä voi hyödyntää yrityksen päätöksenteossa, Tuomas Syrjänen?

Tuomas Syrjänen_BoardTalksMiten dataa ja tekoälyä voi ja kannattaa hyödyntää yrityksen päätöksenteossa ja hallitustyöskentelyssä? Miten löytää uusia tapoja käyttää dataa ja luoda mittareita? Kenellä hallituksessa on vastuu luoda uusia datapohjaisia tulevaisuutta ennustavia mittareita?

Tuomas Syrjänen on yksi Futuricen perustajajäsenistä ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2008–2018. Hänen johdollaan Futurice kymmenkertaisti liikevaihtonsa ja kasvoi eurooppalaiseksi toimijaksi. Fakta-lehti valitsi hänet vuoden johtajaksi 2013.

Tällä hetkellä Tuomas vastaa Futuricen data & AI-uudistumisohjelmasta. Hän on erityisen kiinnostunut datan ja tekoälyn hyödyntämisestä yritysten päätöksenteossa, prosesseissa sekä liiketoimintamallien innovoinnissa.

Futuricen lisäksi Tuomas toimii Flow Technologiesin hallituksen puheenjohtajana sekä Vaisalan, WithSecuren, Taalerin sekä Futuricen hallituksissa.

“Digitaalisesta jalanjäljestä, jota organisaatiossa on, pystyy jäsentämään lähes jokaiseen organisaation kyvykkyyteen tai prosessiin insightia.”

Tuomaksen mukaan datan rooli on tuoda asioita yhä enenevissä määrin näkyväksi. Hän kertookin jaksossa lukuisia esimerkkejä, miten datan avulla on pystytty ennustamaan kuluttajien käyttäytymistä.

Yksi vaikeimmista asioista on datalähtöisten mittareiden luominen. Jaksossa kuullaankin hyvin havainnollista esimerkki Futuricen henkilökunnan osaamisen hallinnan kehittämisprosessista, jossa tietoa ammennettiin vapaasta digitaalisesta jalanjäljestä.

Tuomas korostaakin, että organisaation digitaalisesta jalanjäljestä on mahdollista jäsentää lähes jokaiseen organisaation kyvykkyyteen tai prosessiin näkemystä.

Datasta on mahdollista löytää ratkaisuja, kunhan pakottaa itsensä pohtimaan syvällisemmin, mikä voisi olla se paikka, josta jää digitaalinen jalanjälki.

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa nousee lähes mantramaisesti esille myös hallitustyöskentely-tematiikkaan liittyvissä keskusteluissa. Hän kuitenkin nostaa esille, että vaikka hallitusten materiaalit ovat yhä enenevissä määrin datavetoisia, puhutaan useimmiten kuitenkin taaksepäin kääntyvästä datasta.

Viime vuosien aikana onkin Tuomaksen mukaan tehty enenemissä määrin työtä sen eteen, miten tietotyötä voitaisiin haastaa datan kautta ja pohdittu siihen mittareita.

Toinen haaste, joita hallitus- ja johdon kontekstissa kohdataan, on usein kuitenkin se, että luodaan datamittareita, mutta ne eivät päädy päätöksiksi tai tekemisiksi.

Huomioitavaa hallitustyöskentelynäkökulmasta on se, että data antaa myös uudenlaisen kyvykkyyden nähdä, miten strategiaa toteutuu.

Jaksossa syvennytäänkin keskustelemaan, mikä on yksittäisen hallituksen jäsenen rooli entistä datalähtöisemmän päätöksenteon toteuttamisessa. Tuomas nostaa esille mm. että hallitus voi ohjata ja auttaa johtoa työskentelemään yhä vahvemmin datan pohjalta oikeanlaisella kysymyksenasettelulla.

Hän kokeekin, että datan avulla voi rikastaa keskustelua hallituksessa ja johdossa. Tuomas toteaa nähneensä harvoin data antaa lopullisen vastauksen, vaan se luo pohjan keskustelulle.

”Pitää muistaa, että lähes koskaan data ei ole keskustelun lopetus vaan se on keskustelun aloitus.”

Data tarjoaa hallitukselle myös uusia työkaluja, joiden pohjalta esittää vaikeita tai hankalia kierrepallokysymyksiä toimivalle johdolle. Tämä kuitenkin vaatii, että hallituksen ja johdon välillä on vahva luottamus.

Kaiken kaikkeaan data avaa paljon uusia mahdollisuuksia myös jäsentää sitä, miten organisaatio toimii tai miten päätöksentekoa tehdään. Jaksossa kuullaan myös, miten datan avulla voidaan lisätä ketteryyttä päätöksenteossa.

”Minua kuitenkin ennen kaikkea kiinnostaa, että teemmekö me tänään niitä oikeita asioita, jotka varmistavat yrityksen onnistumisen 12 tai 24 kuukauden tai viiden vuoden päästä.”

Hallituskontekstissa voidaankin hyödyntää tekoälyä mm. ennustamiseen. Tuomas uskookin, että tulevaisuudessa päätöksentekoa tehdään enemmän ennustepohjaisesti, jossa aktiviteetit pystytään yhdistämään lopputuloksiin ja sitä kautta voidaan hahmottaa seuraavia askelmerkkejä.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!