Miten kasvuyritykset menestyvät, Minna Helle?

Miten kasvuyritykset menestyvät, Minna Helle?

Boardmanin podcast-jaksossa vierailee Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle. Helteen kanssa keskustellaan kasvuyrityksistä ja niiden menestymisestä.

Helle kertoo, että kasvuyritysten menestymisessä auttavat avoin kommunikaatio eri sidosryhmien välillä, skenaariotyö, monimuotoinen työympäristö, panostukset TKI-toimintaan ja se, että jokainen kasvuyrityksen työntekijä itse kehittää omaa työtään.

Helle on koulutukseltaan juristi, ja ennen Teknologiateollisuuteen siirtymistä hän työskenteli valtakunnansovittelijana. Helle on toiminut erilaisissa hallitustehtävissä useiden vuosien ajan, ja tällä hetkellä hän on työeläkeyhtiö Elon hallituksen varapuheenjohtaja.

 

 

Lähdetään liikkeelle avoimesta kommunikaatiosta. Helle kertoo kuulevansa yrityksiltä usein sitä, että niiden parhaat innovaatiot syntyvät silloin, kun niitä mietitään yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää uskaltaa esittää “raakileita” ja alustavia ideoitaan muille eteenpäin. Kun se saa muilta kommentteja, idea jalostuu aikaisempaa paremmaksi.

“Itse asiassa kaikkein eniten saa aikaiseksi sillä, että jakaa omia ideoitaan muille eteenpäin ja saa niihin kommentteja ja inputtia.”

Avoimuudesta Helle kertoo myös sen, että ikinä ei kannata olettaa, mitä joku toinen ajattelee. Jos yrityksissä ei käydä avointa keskustelua, vaan vain oletellaan ja toimitaan oletuksien perusteella, päätökset voivat mennä pahasti metsään.

Päätökset voivat mennä toki silloinkin metsään, jos yrityksessä ei olla tehty kunnolla skenaariotyötä. Skenaariotyön merkitys on korostunut viimeisten vuosien aikana, ja Helle sanoo, että yritysten hallitusten on pakko seurata todella paljon tarkemmin kaikkea sitä, mitä yrityksen ulkopuolella tapahtuu.

“Erittäin tärkeää on se, että varaudutaan erilaisiin skenaarioihin, myös niihin pahimpiin. Tämä on varmasti asia, joka joudutaan ihan uudella tavalla ottamaan tarkasteluun.”

Yksi uhkakuva yrityksissä on se, etteivät ne löydä tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa. Helle kertoo, että työvoimapula on jo tällä hetkellä yksi isoimpia kasvun esteitä suomalaisissa yrityksissä. Työvoimapulaa pitää lähteä ratkomaan sillä, että Suomeen rekrytoidaan kansainvälisiä osaajia. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, koska Suomi ei ole sellainen maa, johon ulkomaalaisen välttämättä on helppo tulla. Suomalaisten asenne ulkomaalaisia kohtaan ja haastava suomen kieli ovat ongelmallisia.

“Meillä suomalaisilla on paljon tekemistä siinä, että me ajateltaisiin Suomen olevan aidosti monikulttuurinen maa.”

Helle kertoo, että yritykset eivät voivat enää ajatella niin, että ne ottavat töihin vain ihmisiä, jotka osaavat suomen kieltä. Kieliasia koskee Helteen mukaan sekä yrityksiä että yritysten hallituksia. Jos hallituksen kieli on suomi, ei sinne pysty ulkomaalainen tulemaan.

“Jos hallituksen kieleksi vaihdetaan englanti, se antaa ihan erilaiset mahdollisuudet ottaa kansainvälisiä osaajia hallitukseen. “

Helle kertoo, että Teknologiateollisuus vaihtoi hallintonsa kielen reilu vuosi sitten englannin kielelle. Heillä on hallituksessa, työvaliokunnassa ja toimistossa töissä ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Se, että ihmisiä tulee eri taustoista, haastaa ryhmädynamiikkaa. Parhaimmillaan monimuotoinen ja monikulttuurinen työympäristö voi kuitenkin tuottaa huikeita lopputuloksia. Huikeat tulokset kasvuyrityksissä ovat saavutettavissa, kun Suomessa panostetaan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiorahoitukseen (TKI). Tässä Helle peräänkuuluttaa julkisen TKI-rahoituksen tärkeyttä.

“Nyt kun meille tulee uusi hallitus, on tosi tärkeää, että satsataan TKI-toimintaan. Yksi tärkeä keino siinä on julkinen TKI-rahoitus.”

Jotta kasvuyritys voi menestyä, tarvitsee se myös työntekijöitä, jotka haluavat ja saavat kehittää itse omaa työtään. Työn ja ideoiden kehittämistä ja uudistumistyötä ei pitäisi jättää ainoastaan yrityksen johdon tai hallituksen kontolle, vaan koko yritys ja mahdollisesti myös sen sidosryhmät pitäisi valjastaa mukaan kehittämiseen.

“Ihmiset pitäisi voimaannuttaa siihen, että he uskaltavat tuoda omia ajatuksiaan esille.”

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!