Miten vastuullisuus saadaan strategian ytimeen, Minna Aila?

Miten vastuullisuus saadaan strategian ytimeen, Minna Aila?

Vastuullisuuskonkariksikin tituleerattu Minna Aila toimii tällä hetkellä vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde-, viestintä- ja brändijohtajana Nesteellä. Lisäksi Minna on tänä keväänä valittu tanskalaisen pörssiyhtiön DFDS:n hallitukseen.

Minnalla on pitkä kokemus viestinnän ja vastuullisuuden johtotehtävissä mm. Elcoteqissä, Outotecissä, Nokiassa ja Konecranesissä, ja niitä ennen kymmenen vuoden työkokemus Euroopan komission palveluksessa.

Jaksossa keskustellaan vastuullisuudesta, sen kehityspolusta ja nykyisestä asemasta niin yrityksen hallituksen kuin johdon agendalla. Lisäksi opit parhaista käytännöistä, kuinka vastuullisuus on saatu yrityksen strategian keskiöön.

“Jos se vastuullisuus on jo aika syvällä siellä yrityksen strategiassa, niin se tulee hallituksen agendalle montaa kautta”.

Minnan mukaan vastuullisuuden rooli on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Yrityksissä on siirrytty enemmän vapaaehtoispohjaisesta tai asiakkaiden vaatimusten pohjalta toteutettavien vastuullistoimien edistämisestä entistä reguloidumpaan lähestymistapaan.

Jaksossa syvennytäänkin keskustelemaan vastuullisuustaksonomian vaatimuksista ja siitä, kuinka yrityksissä voidaan pysyä aallon harjalla uudistuvasta regulaatiosta ja raportointikehikosta.

Taksonomian kehittymisessä erityisesti kansainvälisessä ympäristössä toimivien yritysten olisi tärkeää suunnata voimavaroja sen haltuunottoon. “Pitää varautua, että on ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan raportointikehikon haltuun”.

“Pitää varautua, että on ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan raportointikehikon haltuun”.

Minnan mukaan vastuullisuuden tulisi ehdottomasti olla osana yrityksen strategiaa. Näin ollen enää ei voida puhua erillisestä vastuullisuusviestinnästä, vaan puhutaan yrityksen viestinnästä, mitä yritys edustaa ja mitä asioita se tavoittelee.

Siinä miten vastuullisuutta käsitellään eri yrityksissä, on Minnan mukaan paljonkin eroja. Kaikkia yrityksiä tulisi kuitenkin yhdistää se, että vastuullisuuden tulisi näkyä hallituksen ja johdon agendalla.

Hallitustasolla ensimmäisenä on hyvä lähteä liikkeelle siitä, miten vastuullisuus liittyy yrityksen riskienhallintaan sekä ymmärtää sen tuomat mahdollisuudet yrityksen liiketoimintaan.

Minnan mukaan esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet antavat hyvän lähtökohdan hallituksille tarkastella maapallon ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuja.

Minna kannustaa yritysten johtoa ja hallitusta pohtimaan vastuullisuutta erityisesti arvonluonnin näkökulmasta sekä megatrendien vaikutuksia ja tulevaisuuden suuntaa. Mikä voisi olla yrityksen rooli pidemmän aikavälin visiossa, jotta pystytään ennakoimaan ja ennen kaikkea tarttumaan mahdollisuuksiin, joita ne tuovat tullessaan.

Jaksossa kuullaan myös konkreettisia vinkkejä, kuinka hallituksiin saadaan riittävästi osaamista vastuullisuuskysymysten ymmärtämiseen.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.