Mitkä ovat BoardTalksin parhaat opit, Laura Raitio ja Taru Lindeman?

Mitkä ovat BoardTalksin parhaat opit, Laura Raitio ja Taru Lindeman?

Omistajuus, hallitustyöskentely, johtaminen ja päätöksenteko. Näistä aiheista on keskusteltu Boardmanin BoardTalks-podcastissa jo 50 jakson ajan.

Tässä jaksossa podcastin hostit Laura Raitio ja Taru Lindeman muistelevat aikaisempia jaksoja ja vetävät yhteen podcastin parhaita oppeja. Jakso päättää BoardTalks-podcastin viidennen tuotantokauden.

Toistuvana teemana BoardTalkissa on kulkenut OHJ-ketju – eli omistajien, hallituksen ja johdon välinen yhteistyö. Aiheesta on noussut esiin tärkeitä oppeja.

Ensimmäinen oppi liittyy siihen, että OHJ-ketjun roolien ja vastuiden pitää olla selkeitä. Rautio sanoo, että pienikin epäselvyys rooleissa johtaa siihen, että ”ketju nilkuttaa eikä pääse eteenpäin.”

Roolien määrittely voi olla joskus helpommin sanottu kuin tehty, koska samalla henkilöllä voi olla monta eri hattua päässään: hän voi olla esimerkiksi samanaikaisesti toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Punainen lanka, mikä on pyörinyt kaikissa jaksoissa, on ollut omistajat–hallitus–johto.

Jaksoissa on puhuttu myös paljon hallitustyöstä, ja huomattu, että hallituksen työmäärä on kasvanut. Moni podcastin vieras on puhunut skenaariotyöskentelystä. Sen merkitys on huomattu koronapandemian ja Ukrainan sodan alkamisen myötä.

Jos hallituksen työmäärä on kasvanut, niin on kasvanut myös hallituksen puheenjohtajan työmäärä. Kun joskus on sanottu, että hallituksen puheenjohtajan työmäärä on hallituksen jäseneen verrattuna kaksinkertainen, nykyään se voi olla kolminkertainen. Hallituksen puheenjohtajan rooli kasvaa koko ajan, joten työmäärä tulee tulevaisuudessa vain lisääntymään.

Hallituksen puheenjohtaja saa tehdä kunnolla töitä, että hallituksen kokoukset ovat hyödyllisiä.

Lindeman sanoo, että kokonaisuudessaan hallituksen agendalle on tänä päivänä tunkua. Agendalle pääsevät aiheet, jotka liittyvät oleellisesti yhtiön strategiaan tai jotka ovat muuten merkityksellisiä sen bisnekselle.

Esimerkiksi vastuullisuus on aihe, joka on viime vuosina noussut monen yrityksen hallituksen agendalle. Enää vastuullisuus ei ole pakollinen paha, vaan oleellinen osa monen yhtiön strategiaa.

Kokonaisuudessaan hallituksen agendalle on tunkua.

Raitio ja Lindeman ovat podcastia hostatessaan huomanneet sen, kuinka tärkeää on oppia hiljentymään ja kuuntelemaan, mitä pöydän toisella puolella sanotaan. Tätä oppia he aikovat hyödyntää tulevaisuudessa myös omissa hallitustöissään.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!