Mitkä ovat omistajaosaamisen tärkeimpiä elementtejä, Peter Therman?

Mitkä ovat omistajaosaamisen tärkeimpiä elementtejä, Peter Therman?

Peter Therman on Hartwall Capital hallituksen varapuheenjohtaja ja omistajaneuvoston puheenjohtaja. Hän onkin toiminut aktiivisesti yli 15 vuotta perheyritysverkostoissa esimerkiksi Perheyritystenliiton varapuheenjohtaja 2015-2018 ja FBN-International hallituksen jäsenenä 2011-2019 ja edistänyt perheyritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisesti.

Lisäksi Peter toimii nykyjään useissa eri hallituksissa sekä konsultoivassa roolissa ja tukee muita perheyrityksiä omistajastrategian luomisessa.

Jaksossa keskustellaan omistajuudesta ja sen merkityksestä yrityksen menestykseen, omistajastrategian muodostamisesta kaikkien omistajien kesken sekä erityisesti siitä, kuinka omistajuus kehittyy yrityksen kehityskaaressa.

“On tärkeää erottaa omistajastrategia yrityksen strategiasta.”

Peter perheen yhtiö Hartwall Capital on tehnyt omistajastrategiatyöskentelyä jo vuodesta 1991. Jaksossa Peter avaakin työskentelyä omistajien kesken ja erityisesti, kuinka se on vuosien saatossa kehittynyt.

Omistajien, hallituksen ja johdon toimivalla yhteistyöllä voidaan luoda merkittävää ja pitkäjänteistä lisäarvoa yhtiölle. Usein omistajien aktiivinen rooli on hyödyntämätön tai suunnittelematon voimavara.

Omistaja voi omistajaosaamisen ja hallitustyön kehittämisellä myötävaikuttaa huomattavasti yhtiön menestykseen.

Syvennä osaamistasi omistajuudesta ja osallistu Boardmanin Omistajuusvalmennukseen tästä!

Peter kertoo jaksossa ymmärtäneensä, että Suomessa on lukuisia yrityksiä, jotka kaipaavat apua ja sparrausta omistajastrategiatyöskentelyyn ja sen määrittelyyn, että mitä se on.

Hän korostaakin jaksossa, että on tärkeää erottaa omistajastrategia yrityksen strategiasta.

“Omistajastrategia ei ole yrityksen strategia. Se on aivan jotain muuta.”

Peterin mukaan omistajastrategia tai toiselta nimeltään omistajan tahtotila vastaa kysymyksiin mitä omistamme, mitä haluamme ja millä tavalla omistamme. Keskiössä on erityisesti kysymys mitä haluamme.

Jaksossa syvennytään myös omistajien välillä käytävään keskusteluun ja konkreettisesti siihen, miten muodostaa kaikkia omistajia tyydyttävä tahtotila.

“Perheessämme puhutaan, että kaikkien tulee olla mukana bussissa. Bussista ei lähdetä ennen kuin kaikki ovat mukana”.

Peterin mukaan omistajatahtotilan muodostaminen vie usein aikaa, mutta kun kaikki ovat mukana, niin voidaan edetä nopealla aikataululla.

Omistajien tulee käydä kaikki keskustelut silloin, kun asiat ovat hyvin. “Silloin kun on jo riitaa, niin on todella vaikea muodostaa yhteistä konsensusta.”

Hän korostaa läpinäkyvyyttä ja luottamuksen ilmapiirin tärkeyttä keskusteluissa. “Pitää pystyä sanomaan, että on eri mieltä”. Myös arvomaailma on todella tärkeää, jos arvot eivät kohtaa, niin päätöksiä on vaikea tehdä.

Kun omistajat tietävät mitä haluavat, hallitus ymmärtää, mitä omistajat haluavat ja silloin johdon on helpompi viedä strategisella tasolla asioita tehokkaasti eteenpäin ja samalla läpi ketjun syntyy arvonluontia.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.