Näköalapaikka hallitustyöskentelyyn löytyy yllättävästä paikasta – “Työmäärää ei pidä pelätä, sillä jäsenyys tarkastusvaliokunnassa opettaa valtavasti!”

Näköalapaikka hallitustyöskentelyyn löytyy yllättävästä paikasta – “Työmäärää ei pidä pelätä, sillä jäsenyys tarkastusvaliokunnassa opettaa valtavasti!”

Tarkastusvaliokuntien työmäärä kasvaa jatkuvasti ja työmäärän sanotaan olevan merkittävästi suurempi kuin tavallisella hallituksen rivijäsenellä. Miksi tarkastusvaliokunnan jäsenyys kannattaa? Mistä yritysten hallitusten pienen joukon tarkastusvaliokuntatyöskentelyssä on todellisuudessa kyse? Miksi tarkastusvaliokunnilla on avainrooli tehokkaassa hallitustyöskentelyssä?

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (corporate governance -koodi) on päivitetty ja tarkastusvaliokuntatyöhön liittyvä regulaatio on tiukentunut merkittävästi mm. tilintarkastusdirektiivin ja uudistetun tilintarkastuslain myötä. Tarkastusvaliokuntatyöskentely on muuttunut entistä vaativammaksi ja valiokuntien asialistat ovat pidentyneet. Tarkastusvaliokuntien määrä on listayhtiöissä noussut kymmenessä vuodessa 66:sta 99:ään (sisältäen First North -yhtiöt). Toisaalta tarkastusvaliokunnille osoitetut tehtävät jäävät koko hallituksen vastuulle niissä yrityksissä, joissa tarkastusvaliokuntaa ei perusteta.

Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

“Yleensä hallituksen valiokunnat ovat sellaisia, joissa hallituksen jäsenistä on koottu pienempi ryhmä jonkun asian ympärille,” toteaa Boardmanin tarkastusvaliokuntatyötä käsittelevän kehittämisfoorumin puheenjohtaja Mirel Leino.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää mm. että tarkastusvaliokunta on perustettava, jos yhtiön liiketoiminnan laajuus edellyttää hallitusta pienempää kokoonpanoa valmistelemaan taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita.

Tarkastusvaliokunta on siis hallituksen jäsenistä muodostettu pienempi ryhmä, jonka tehtäviä ovat mm. tilintarkastajan valinnan valmistelu, tilintarkastuksen seuranta, talousraportoinnin valvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Sillä ei siis ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Monesti myös rahoitus- ja veroriskien seuranta, it-asiat ja kyberturvallisuus sekä jotkin erityistehtävät, esimerkiksi johonkin kehitysprojektiin tai yritysjärjestelyihin liittyen, ovat sellaisia asioita, jotka päätyvät tarkastusvaliokuntien agendalle. “Usein tarkastusvaliokunnalle on annettu käsiteltäväksi myös muita osa-alueita, ja ne tyypillisesti liittyvät esimerkiksi laki- ja regulaatiomuutosten seurantaan sekä muihin complianceasioihin”, kertoo Leino.

Näköalapaikka yrityksen toimintaan – avainrooli tehokkaassa hallitustyöskentelyssä

Tarkastusvaliokunnan työ Suomen mittakaavassa on ammattimaistunut. Ensinnäkin tarkastusvaliokunnat ovat yleistyneet. Leinon mielestä, jos tarkastusvaliokuntaa ei ole, hallituksessa saattaa jäädä strategisille kysymyksille liian vähän aikaa, kun joudutaan käyttämään aikaa ja puimaan syvällisesti esimerkiksi talousraportointi- ja compliance-asioita. Määrämuotoisuuteen ja ammattimaisuuteen on nykyään todella panostettu eli tarkastusvaliokuntatyö on huomattavasti ammattimaisempaa kuin vaikka 15 vuotta sitten.

“Tarkastusvaliokunta on mielenkiintoinen paikka olla hallituksen jäsenenä ja siinä saa perehtyä syvällisemmin yhtiön lukuihin ja myös usein oppia enemmän ja nopeammin kuin hallituksen rivijäsenenä”, kertoo Leino. “Samalla siinä ollaan aallonharjalla, kun pääsee ensikädessä kuulemaan mitä Euroopan Unionista tai Suomen tasolta regulaattorit keksivät yrityksille – niin hyvässä kuin pahassakin! Tarkastusvaliokunnat ovat yleensä niitä ensimmäisiä paikkoja, joissa näistä asioista puhutaan.”

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenenä saa yksityiskohtaista tietoa ja voi nostaa esille tärkeitä kysymyksiä, joita koko hallituksessa ei ole välttämättä aikaa käsitellä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenelle on hallinnointikoodissa asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Tarkastusvaliokunnan jäseniä koskee esimerkiksi asiantuntemus- ja riippumattomuusvaatimuksia, mutta niiden ei tarvitse toteutua yhdessä ja samassa jäsenessä.

Boardman-partneri Mirel Leino, KTT, CFA, toimii Boardmanin tarkastusvaliokuntatyötä käsittelevän kehittämisfoorumin puheenjohtajana. Leino toimii myös hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Teleste Oyj:ssä ja Euroclear Finland Oy:ssä sekä jäsenenä LähiTapiola-ryhmän tarkastusvaliokunnassa. Hän työskentelee myöstyöelämäprofessorina Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella. Aikaisemmin Leino toimi pitkään PwC:n osakkaana, jolloin hän toimi konsulttina listayhtiöissä ja niiden hallituksissa, tarkastusvaliokunnissa ja johtoryhmissä.

Foorumin aktiivisen työn tuloksena julkaistaan 7.10 klo 15.30-17.00 uudistettu painos kirjasta Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kirjan julkistamistilaisuuteen ja kuule lisää tarkastusvaliokuntatyöskentelystä kokeneilta asiantuntijoilta!

Ilmoittaudu virtuaaliseen julkistamistilaisuuteen tästä!

Tilaa Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirja tästä!