Omistajatahtoa ja Suomen tulevaisuutta alumnien teemapäivässä

Omistajatahtoa ja Suomen tulevaisuutta alumnien teemapäivässä

Alumnipäivän teema 26.8. Varman pääkonttorilla oli avartava katsaus omistajatahtoon ja sen välittämiseen hallitukselle ja johdolle. Omistajatahdon muodostamista ja ulottuvuuksia lähestyttiin kasvuyritysten, perheyritysten, toimitusjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan näkökulmasta.

Inka Mero puhui omistajatahdon mahdollisuuksista kasvuyrityksissä, ja avasi alumneille tapoja, joilla tyypillisesti nopeatempoisen ja epävarman kasvuyrityskentän omistajuutta pystyy hallitsemaan. Satu Koskinen korosti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisen suhteen tärkeyttä omistajuudelle, ja Kimmo Viertola perehdytti alumnit valtion omistajuusstrategiaan, kun taas Kari Jussi Aho lähestyi aihetta suomalaisen omistajuuden ja perheyrityslähtöisen omistajatahdon teemoista. Risto Murto loi alumneille katsauksen Suomen taloustilanteeseen.

”Omistajuus on vahvin vipuvarsi työllisyysasteen parantamiseksi, ja on Suomen kilpailukyvylle äärimmäisen merkityksellistä. Omistajuus luo Suomeen työpaikkoja, kasvua ja verotuloja, mutta vain, jos omistaminen on kannattavaa ja asenneilmapiiri kannustava.”