Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämisfoorumi aloitti toimintansa

Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämisfoorumi aloitti toimintansa

Boardmanin keskeisiä teemoja ovat aina olleet hallitustyöskentelyn kehittäminen ja osaava omistajuus. Toiminnan kehittyessä keskeiseksi teemaksi on kuitenkin noussut omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksentekoketjun kehittäminen. Nyt Boardman on panostanut yhä enemmän liike-elämän ja akateemisen tutkimuksen yhteistyöhön, ja osaamisverkoston toimintaan osallistuu aktiivisesti kokeneita liikemaailman yritysjohtajia sekä päätöksentekijöitä, jotka ovat ryhtyneet väitöskirjatyöhön. Väitöskirjatutkijoita ja kokeneita liikkeenjohtavia yhdistävä ensimmäinen Omistajien, Hallituksen ja Johdon (OHJ) päätöksentekoketjun ja yhteistyön kehittämisfoorumin tilaisuus järjestettiin 24.9 Boardmanin Olohuoneessa.

OHJ-kehittämisfoorumin puheenjohtajaksi nimitettiin Boardmanin perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja Mikko Haapanen. Kehittämisfoorumin kokoonpanoon kuuluu laaja kirjo asiantuntijoita julkisesta hallinnosta, perheyhtiöistä, pörssiyhtiöistä, yritystoiminnan kasvattamisesta, johtamisesta, kansainvälistymisestä ja käyttäytymistieteistä. Väitöskirjatutkijat Hanna Sievinen, Seppo Kuula, Tom Liljeström, Ari Virtanen sekä Tarja Takki ovat kaikki kokeneita liikkeenjohdon toimijoita, jotka käsittelevät tutkimuksissaan päätöksentekoketjua.

Kehittämisfoorumin tavoitteena on kehittää päätöksentekoa ja vallankäyttöä kokeneiden yritysmaailman toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöllä”, Haapanen kertoo, ”Haluamme lisätä osaamista sekä tietoisuutta omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön merkityksestä. Boardmanin fokus ja idea on jakaa oppimista yhteisten näkemysten ja kokemusten kautta.”

Väitöskirjatutkijat esittelivät tutkimuksiensa sisältöä ja jo ensimmäisessä tilaisuudessa keskustelu kääntyi persoonallisuuden merkitykseen OHJ-päätöksentekoketjussa, käyttäytymismalleihin, johtamistermien uudistamiseen, julkiseen omistamiseen, individualismin nousuun ja omistajien rooliin perheyrityksissä. Konsensus oli, että persoonallisuusasiat, kulttuuri ja ihmissuhteet ovat merkittävässä roolissa päätöksentekoketjun kehittämisessä. Ryhmä toivoi yhteisesti voivansa foorumin kokouksissa jalostaa käytännön työkaluja, joita yritysjohtajat, hallitukset ja omistajat voisivat jatkossa hyödyntää.

”Leadership-termistä olisikin parempi puhua tunneälynä. OHJ-päätöksentekoketjussa on pitkälti kysymys yhteisymmärryksestä, ja suurten muutosten aikana ihmisten kyvykkyys joutuu todelliselle koetukselle”, ryhmän jäsen, Boardman-partneri Tom von Weymarn toteaa.

Omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketjua käsitteleviin aiempiin artikkeleihin sekä väitöskirjatutkimuksiin ja tutkijoihin liittyviin juttuihin voit tutustua Boardmanin sivuilla. Näistä voi olla hyvä aloittaa:

Liikemaailman ja akateemisen tutkimuksen liitto, Mikko Haapanen ja Arto Hiltunen

Arvoa kasvattavat hallintaketjut, Tom von Weymarn

Hallitusosaamisen kehittämisestä koko päätöksentekoketjun kehittämiseen, Mikko Haapanen