Timon muistolle

Timon muistolle

Boardmanin perustajapartneri Timo Tiihonen kuoli yllättäen pitkäperjantaina.

Timon äkillinen ja odottamaton poismeno oli järkyttävä uutinen perheelle ja ystäville, mutta myös Boardmanin verkostolle. Hänen merkityksensä Boardmanin synnylle ja kehittymiselle oli poikkeuksellisen suuri.

Ystävyytemme Timon kanssa alkoi 50 vuotta sitten opiskeluaikana. Toimimme myöhemmin kumpikin useiden yhtiöiden hallitusten jäseninä ja kokemuksemme olivat samansuuntaisia. Vuosituhannen alussa koimme, että suomalaisten yhtiöiden hallitusten osaamistasoa tulisi kehittää yritysten kilpailuympäristön ja kansainvälistymisen vaatimusten kasvaessa. Keskustelimme kehittämistarpeesta useiden hallitustyöskentelyssä aktiivisesti mukana olevien henkilöiden kanssa. Nämä keskustelut vahvistivat näkemystämme ja kutsuimme viisi muuta henkilöä keskustelutilaisuuteen, joka johti Boardman Oy:n perustamiseen keväällä 2002.

Timo antoi pyyteettömästi panostaan Boardmanin 18 vuotta jatkuneeseen toimintaan. Hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana hän osallistui aina aktiivisesti kokouksiin ja niiden valmisteluun. Timolla oli erittäin merkittävä rooli Boardmanin arviointien kehittämisessä. Hän oli myös pidetty luennoitsija Boardman-valmennuksissa omaten laajan kokemuksen ja humoristiseen tyyliin perustuvan tavan esittää asiat.

Timon laaja kokemus kansainvälisten ja erityisesti amerikkalaisten yritysten johtamisesta on ollut arvokasta Boardmanin osaamisen kehittämisessä. Euroopan parhaana palkittu myyjä Hewlett-Packardilla, Applen tuominen Suomeen ja Rank-Xeroxin toimitusjohtajuus antoivat Timolle ymmärryksen amerikkalaisesta johtamiskulttuurista ja asiakaskeskeisyydestä sekä siihen liittyvästä brändien merkityksestä. Monet vuodet Capmanin Senior Advisorina syvensivät Timon osaamista omistajuudesta, hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön tärkeydestä – juuri Boardmanin ydinosaamisesta.

Timo oli poikkeuksellisen hieno ihminen; rauhallinen, aina positiivinen, ei tehnyt numeroa itsestään, ei kritisoinut toisten ehdotuksia, näki asioiden valoisan puolen, esitti uusia näkökulmia. Hän oli kiistatta oman aikakautensa ”Tietotekniikan Guru” Suomessa. Kaikki pitivät hänestä ja arvostivat häntä.

Timo tulee jäämään Boardmanin historiaan sen menestymiseen oleellisesti vaikuttaneena henkilönä. Hänen ’Board’ ja ’Management’ sanoista kehittämänsä nimen ’Boardman’ kautta Timo tulee aina elämään kanssamme.

Timoa kaivaten,

Mikko Haapanen
Timon ystävä
Boardmanin kunniapuheenjohtaja.