Uusi Boardman Advisorsin Korruption tunnistaminen –artikkelikokoelma on julkistettu

Uusi Boardman Advisorsin Korruption tunnistaminen –artikkelikokoelma on julkistettu

Boardman Advisors on julkaissut uuden artikkelikokoelman Korruption tunnistaminen – Näkökulmia johdon työn tueksi, joka on luotu tukemaan yritysten ja organisaatioiden johtoa korruption monimuotoisuuden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä sekä toiminnan vastuullisuuden ja eettisyyden varmistamisessa.

 

Artikkelikokoelma on saatavilla vain digitaalisena ja se on ladattavissa tästä.

 

Korruptiosta ja sen ilmenemismuodoista on keskusteltava myös silloin, kun kaikki näyttää olevan kunnossa. Boardman Advisors järjesti vuoden 2023 alussa webinaarin korruptiosta, ja keskustelujen pohjalta syntyi ajatus syventää aihetta edelleen. Tämän työryhmän työn konkreettisina tuotoksina ovat tämä julkaisu.

Artikkelikokoelmassa käsittellään korruption ilmenemistä Suomessa ja lähialueilla. Kirjoittajat ovat Boardman Advisors -ajatuspajan osanottajia ja eri alojen asiantuntijoita – tutkijoita, kokemusasiantuntijoita, valtion- ja kuntahallinnon asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Artikkeleissa korostuu korruption monitasoisuus ja -muotoisuus; ilmiö on paljon enemmän kuin pelkästään lakien ja kirjattujen ohjeiden kuvaamaa.

Julkaisun tavoitteet

 • Tarjota organisaatioiden hallituksille, johdolle ja käytännön toimijoille työkaluja varmistaa oman toiminnan vastuullisuus ja eettisyys.
 • Luoda virikkeitä arkipäivän tilanteisiin ja vastata kysymykseen, mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä.

Fokus ja sisältö

Artikkelikokoelmassa keskitytään yritysten ja yhteisöjen johtamiseen sekä niiden OHJ (Omistaja – Hallitus – Johto) -ketjuun. Asiantuntijoiden kokemukset ja ehdotukset eivät ole kaiken kattavia ohjeistuksia, vaan ne toimivat keskustelun ja oman ohjeistuksen pohjana. Ajatuspajakeskusteluissa käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja:

 • Yrityksen toiminnan vastuullisuus vs. lainmukaisuus
 • Arvot, hyveet, etiikka ja lait
 • Maineen- ja riskienhallinta
 • Yrityksen toiminnan laatu ja korruptioteeman relevanssi
 • Korruptioriskin tunnistaminen ja siihen varautuminen
 • Oma organisaatio korruption harjoittajana ja/tai kohteena
 • Toiminta korruptioherkällä alalla – riskien tunnistaminen
 • Yrityksen laajentumiseen liittyvät korruptioriskit
 • Hallituksen rooli ja keinot estää mukanaolo korruptiivisessa toiminnassa
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sidonnaisuudet
 • Seuranta ja valvonta
 • Kansainväliset kehityskulut ja haasteet

Tämä artikkelikokoelma on saatavilla vain digitaalisena ja se tarjoaa laajan näkökulman korruption torjuntaan. Jokainen kirjoittaja tuo esiin omat näkemyksensä ja kokemuksensa, mikä lisää artikkelikokoelman monipuolisuutta ja syvyyttä.

Artikkelikokoelman ovat kirjoittaneet Venla Mäntysalo, Tapio Aaltonen, Antti Kylliäinen, Anna Romberg, Pekka Timonen, Jarkko Sihvonen, Sami Sarvilinna, Jussi Pajunen, Mikko-Pekka Hanski ja Petra Thorén ja se on toteutettu Boardman Advisors -jäsenfoorumin toimesta.

 

Lataa maksuton Korruption tunnistaminen -julkaisu tästä!

 

Lisätietoa

Julia Ruotsi
Marketing and Communication Manager
julia.ruotsi@boardman.fi