Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto Kati Kouhia-Kuusistolle

Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto Kati Kouhia-Kuusistolle

Kati Kouhia-Kuusisto on palkittu Tampereen yliopistolle tekemästään väitöskirjatutkimuksesta, jonka tulokset auttavat yrittäjiä hyödyntämään taloustietoa päätöksenteossaan. Kouhia-Kuusiston mukaan moni pienyrittäjä hyötyisi kumppanista, joka voisi tarjota kirjanpidon rinnalla myös yritystalouden analyysia ja neuvontaa konkreettisessa muodossa.

 

 

Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnon ovat myöntäneet nyt toista kertaa Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT), Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari.

Kati Kouhia-Kuusiston palkittu väitöskirjatutkimus ”Management Accounting in Small Enterprises: Identifying and Overcoming the Challenges of Using Management Accounting Information Among Entrepreneurs” tarjoaa arvokasta tietoa pienyritysten talousjohtamisen haasteista ja kehityskohteista:

  • Pienyrityksissä taloustoimintojen pääfokus on yleensä lakisääteisissä kirjanpitotehtävissä, jotka on usein ulkoistettu esimerkiksi tilitoimistolle. Taloustietoa käytetään päätöksenteossa vain rajallisesti, vaikka pienyrittäjä sitä väitöskirjan mukaan arvostaakin.
  • Kouhia-Kuusisto korostaa tarvetta siirtyä kirjanpitopalveluissa kohti talouspalvelun seuraavaa tasoa, jolloin yrittäjälle voitaisiin tarjota enemmän valmiiksi analysoitua, konkreettista ja tulevaisuusorientoitunutta tietoa kirjanpidon vakioraporttien sijaan. Yrittäjän tietotarpeet ja johtamisnäkökulma tulisi nostaa vahvemmin esille myös ulkoistuskumppanien tarjonnassa ja tietojärjestelmissä.
  • Väitöskirjan kiinnostavat löydökset liittyvät myös osapuolten ennakkokäsityksiin: kirjanpitäjien arvion mukaan yrittäjät eivät olisi kiinnostuneita taloustiedosta – yrittäjät taas saattavat vähätellä kirjanpitäjän ymmärrystä laajemmasta yritystaloudesta. Kouhia-Kuusiston mukaan pienyrittäjän ja tilitoimiston välisessä asiakassuhteessa​ pitäisi panostaa nykyistä huomattavasti enemmän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja yhteistyöhön.

Tutustu väitöskirjatutkimukseen Tampereen yliopiston verkkosivuilla:
Management Accounting in Small Enterprises: Identifying and Overcoming the Challenges of Using Management Accounting Information Among Entrepreneurs
(Talousjohtaminen pienyrityksissä: Haasteiden tunnistaminen ja voittaminen talousjohtamistiedon käytössä yrittäjien keskuudessa).

 

Tilaisuudessa palkinnon jakoivat EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen sekä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen.

Tilaisuudessa palkinnon jakoivat EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen sekä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen.

Tilaisuudessa palkinnon jakoivat EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen sekä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen.

Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto myönnetään ansioituneelle yrittäjyystutkimukselle, joka on toteutettu suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Kriteerinä valinnassa on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa, ja sen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

 

Vuoden 2023 tilaisuus pidettiin Elinkeinoelämän keskusliiton tiloissa, jossa tutkijat ja liikkeenjohtajat pääsivät oppimaan ja verkostoitumaan.

 

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!